Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

IRODALOM

IRODALOM

Baranyai Géza (szerk.) (1991): Társadalombiztosítási Körkép. Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

Bartos István–Gál László–Gunyhó Józsefné–Hárshegyi Frigyes–Horányi Lászlóné–Illés György (szerk.). (é. n.): A magyar társadalombiztosítás húsz éve (1945–1964). SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

Bikkal Dénes (1940): Társadalombiztosítástan. A társadalombiztosítás elmélete és politikája. Mérnökök nyomdája, Budapest.

Csincsek Imre (1970): Tanulmány a pénzbeli és természetbeli juttatások távlati alakulásáról. Kutatási anyag, MÉB Jövedelempolitikai és szociálpolitikai munkacsoport, Budapest.

Ember György (1944): Társadalombiztosítás és társadalmi ellátás fogalma és rendszerei. Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, Magyar Szociográfiai Intézete, Pécs, Szociográfiai Értekezések Tára, 10. sz.

Horkay László (szerk.) (1975): A társadalombiztosítás fejlődése 1975-ben. Táncsics, Budapest.

Jurth Rudolf (szerk.) (1987): A társadalombiztosítás fejlődése számokban 1950–1985. Népszava Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Kertész István (szerk.) (1970): A társadalombiztosítási jogszabályok kodifikációjáról. SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete, Budapest.

Kovrig Béla–Frisch Ferenc (összeáll.) (1928): Törvényjavaslat az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról. Magyar Társadalmi Biztosítás III. Munkaügyi Szemle kiadványai, Budapest.

KSH (1974): A lakosság jövedelmeinek alakulása 1950–1975. Az 1976–1990-re vonatkozó hosszú távú terv előkészítése keretében készült munkaanyag. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

KSH (1996): Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

OT (1971): A munkaerő és életszínvonal távlati tervkoncepciója. Kutatási anyag. Országos Tervhivatal munkaerő és életszínvonal távlati tervezési bizottság, Budapest.

Réti János (1996): A nyugdíjreform megalapozó számításai. A reform mozgástere. Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, Budapest.

Szabó Sándorné (1998–2000): A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer története, I–II. a)–b); III. a)–b) kötet. Sokszorosítás. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.