Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

2. A PÓTLÁS KIÉRDEMELT MÉRTÉKE

2. A PÓTLÁS KIÉRDEMELT MÉRTÉKE

A pótlás a magyar nyugdíjrendszerben csak kivételes esetben teljes, azaz a 100 százalékos pótlást csak kivételes teljesítménnyel lehet kiérdemelni. A pótlást a jogszerző megszerzett szolgálati idejével érdemli ki: mennél több a megszerzett szolgálati ideje, annál nagyobb mértékű pótlást érdemelt ki.

Szolgálati időt az egyén akkor szerez, amikor az a jogviszony, amelyben részt vesz, az akkor hatályos törvények értelmében szolgálati időt szerző jogviszonynak minősül. A megszerzett szolgálati időt a nyugdíjbiztosítás naptári naponként számítja össze, és 365 napos években méri. A megszerzett szolgálati idő éveihez rendelt skála alapján lehet a pótlás kiérdemelt mértékét meghatározni.

A skála:

– a szolgálati idő első kilenc évéhez 0 százalék tartozik,

– tíz év szolgálati időhöz 33 százalék tartozik,

– tíz év után minden megszerzett év 2 százalékkal növeli a mértéket egészen a 25. évig, amelyhez így 63 százalék tartozik,

– huszonöt év után a skála meredeksége feleződik, mert minden további év csak 1 százalékot hoz, egészen a 36. évig, amelyhez így 74 százalék tartozik,

– a 37. és minden további év 1,5 százalékot tesz hozzá az eddigiekhez, egészen az 53. évig, amelyhez így már 99,5 százalék tartozik,

– az 55. év még hoz 0,5 százalékot, s ezzel a skála 100 százaléknál tetőzik.

A megszerzett szolgálati évek száma alapján a skáláról leolvasható a pótlás kiérdemelt mértéke.

Az öregségi teljes nyugdíj kiszámított összege a pótolni vállalt keresetnek a pótlás kiérdemelt mértékében meghatározott százaléka.

Meg kell jegyezni, hogy noha az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább húsz év szolgálati idő szükséges, a 10–19 évnek mégis helye van a skálán.

Ha a jogszerző már 1991. január 1-je előtt betöltötte az öregségi korhatárt, és addig legalább tíz év szolgálati időt is szerzett, akkor öregségi teljes nyugdíjra szerzett jogosultságot. Szerzett jogait bármikor érvényesítheti, s ehhez szükséges a skálának ez az alsó szakasza.

A skála 10–19 év megszerzett szolgálati időhöz tartozó szakaszát használja az öregségi résznyugdíj intézménye is. Erről bővebben a következő fejezet 2. pontjában lesz szó.