Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

IRODALOM

IRODALOM

Aaron, H. J. (1966): The social insurance paradox. Canadian Journal of Economics and Political Science, 32, 371–374. o.

Auerbach, A. J.–Kotlikoff, L. J. (1987): Dynamic Fiscal Policy. Cambridge University Press, Cambridge.

Augusztinovics Mária (1983): Emberek és gazdaságok. Közgazdasági Szemle, 30, 385–402. o.

Augusztinovics Mária (1989): The costs of human life. Economic Systems Research, 1 5–26.

Augusztinovics Mária (1992): Towards a theory of stationary populations. Kézirat, KTI, Budapest (korábbi változat: Discussion Paper, 1991).

Augusztinovics Mária (2000): The dynamics of retirement saving – theory and reality. Structural Change and Economic Dynamics, 11, 111–128. o.

Augusztinovics MáriaMartos Béla (1995): Számítások és következtetések nyugdíj-reformra. Közgazdasági Szemle, 42, 993–1023. o.

Bod Péter (1992): Mennyibe kerül egy társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése? I. Biztosítástechnikai alapfogalmak, II. A finanszírozási típusokról. Közgazdasági Szemle, 39, 123–145. o. és 244–261. o.

Diamond, P. A. (1965): National debt in a neoclassical growth model. American Economic Review, 55, 1126–1150. o.

Diamond, P. A. (1997): Macroeconomic aspects of social security reform. Brooking Papers on Economic Activity, 2, 1–87. o.

Feldstein, M. (1996): The missing piece in policy analysis: social security reform. American Economic Review, 86, 1–14. o.

Gale, D. (1973): Pure exchange equilibrium of dynamic economic models. Journal of Economic Theory, 6, 12–36. o.

Kim, O. (1983): Balanced equilibrium in a consumption loans model. Journal of Economic Theory, 29, 339–346. o.

Keynes, J. M. (1936): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965.

Kotlikoff, L. (1996): A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer privatizálása: Hogyan és miért? Közgazdasági Szemle, 43, 1045–1071. o.

Kotlikoff, L.–Summers, L. (1981): The role of intergenerational transfers in aggragate capital accumulation. Journal of Political Economy, 89, 706–732. o.

Laitner, J. P. (1981): The stability of steady states in perfect foresight models. Econometrica, 49, 319–333. o.

Modigliani, F.–Brumberg, R. (1954): Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. Megjelent: Kurihara, K. (szerk.): Post-Keynesian Economics. Rutgers University Press, New Brunswick, 388–436. o.

Molnár György–Simonovits András (1996): Várakozások, stabilitás és működőképesség az együttélő korosztályok realista modellcsaládjában. Közgazdasági Szemle, 43, 863–890. o.

Samuelson, P. (1958): An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. Journal of Political Economy, 66, 467–482. o.

Simonovits András (1995): Együttélő korosztályok modellje. Közgazdasági Szemle, 42, 358–386. o.

Simonovits András (1998): Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságtanban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Simonovits András (2000a): Bevezetés az együttélő korosztályok elméletébe. Megjelent: Király Júlia–Simonovits András–Száz János (szerk.): Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 47–60. o.

Simonovits András (2000b): Új eredmények a nyugdíjmodellezésben. Közgazdasági Szemle, 47, 487–508. o.

Tobin, J. (1967): Life cycle saving and balanced growth. Megjelent: Fellner és szerkesztőtársai: Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher. Wiley, New York, 231–256. o.

Yaari, M. E. (1965): Uncertain lifetime, life insurance and the theory of consumer. Review of Economic Studies, 32, 137–150. o.

Vittas, D. (1997): Designing pension reform programs: Lessons from recent experience, Working Paper Series, Ljubljana.

World Bank (1994): Averting the Old-Age Crisis. Oxford University Press. New York, N.Y.