Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

IRODALOM

IRODALOM

Atkinson, A. B. (1998): A szociális biztonsági háló. Esély, 2. sz. 3–28. o.

Augusztinovics Mária (1990): Az emberi életpálya finanszírozásának biztosítási vonatkozásai. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete, Budapest.

Baldwin, P. (1990): The politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State 1875-1975. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Bokros Lajos (1998): The Unfinished Agenda. Megjelent: Bokros LajosDethier, J.-J. (szerk.): Public Finance Reform during the Transition. The Experience of Hungary. Washington, The World Bank, Washington, 535–568. o.

Castel, R. (1996): Pour entrer dans le XXIe siècle sans brader le XXe. Le Débat, 89, március–április 90–97. o.

Castel, R. (1998): A szociális kérdés alakváltozásai. Fordította: Léderer Pál. Max Weber Alapítvány, Wesley Zsuzsanna Alapítvány és Kávé Kiadó, Budapest.

CEC (1997): Modernising and improving social protection in the European Union. Communication from the Commission. Commission of the European Communities, Brüsszel.

Dollard, D.–Kraay, A. (2000): Growth is Good for the Poor. Development Research Group, The World Bank, Washington, március.

Emanuel, H. (1998): Controlling admissions and stays in social security programs. Megjelent: Jong, de P. R.–Marmor, T. R. (szerk.): Social Policy and the Labour Market. International Studies on Social Security, FISS. Vol. Two. Ashgate, Aldershot, 161–172. o.

Eriksen, T.–Palmer, E. (1998): The concept of work capacity. Megjelent: Jong, P. R. de–Marmor, T. R. (szerk.): Social Policy and the Labour Market, International Studies on Social Security, FISS. Vol. Two. Ashgate, Aldershot, 149–160. o.

Ferge Zsuzsa (2000): Elszabadult egyenlőtlenségek. Megjelent: Rendszerváltás és szociálpolitika. Sík Kiadó, Budapest.

Forbáth Tivadar (1908): Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Országos Szegényügyi Egyesület kiadványa, 1. Deutsch/Márkus nyomda, Budapest.

Fried, Ch. (1981): Contract as promise. A Theory of contractual obligation. Harvard University Press, Cambridge.

Goodin, R. E. (1998): More than Anyone Bargained For: Beyond the Welfare Contract. Ethics and International Affairs, Vol. 12. 141–158. o.

Habermas, J. (é. n.): A kommunikatív cselekvés elmélete I–II. Megjelent a Filozófiai Figyelő és a Szociológiai Figyelő különszáma, I. kötetében: Rendszerek és életvilág. ELTE, Budapest, 148–214. o.

Hagenmayer Istvánné–Szegediné Sebestyén Katalin (1994): A gazdasági társaságok munkajogi kérdései. Agrocent kiadó, Budapest.

Holzmann, R.–Jorgensen, S. (2000): Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond. SP Discussion Paper No. 0006, The World Bank, Washington.

Insurance… (1998): Insurance – The Solution to Welfare Problems. A collation of the papers presented by leading industry representatives at the Insurance Summit, London, május.

Issing, O. (1998): Der Sozialstaat auf der Prüfstand. Megjelent: Morath, K. (szerk.): Verlässliche soziale Sicherung. Frankfurter Institut – Stiftung Marktwirtschaft und Politik, Bad-Homburg, 13–19. o.

Jong, de P. R.–Marmor, T. R. (szerk.): Social Policy and the Labour Market, International Studies on Social Security, FISS. Vol. Two. Ashgate, Aldershot.

Kornai János (1998): Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Lafore, R. (1993): Az RMI – hármas kihívás. Esély, 3. sz.

Lockwood, D. (1964): Social Integration and System Integration. Megjelent: Zollschan, G. K.–Hirsch W. (szerk.): Explorations in Social Change. Houghton Mifflin Company, Boston.

Marshall, T. H. (1991): Az állampolgáriság fejlődése a 19. század végéig. Megjelent: Ferge Zsuzsa–Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. T-Twins, Budapest.

Mead, L. (1985): Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship. Free Press, New York.

Paugam, S. (1993): Milyen nehézségekkel kell szembenézniük az RMI-ellátásban részesülőknek? Esély, 3. sz. 50–63. o.

Polányi, K. (1944): The Great Transformation. Beacon Press, Boston. Magyarul: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor kiadása, Budapest, 1997.

Schulte, B. (1998): Social Assistance in the member states of the European Union: Common features and continuing differences. Megjelent: Jong, de P. R.–Marmor, T. R. (szerk.): Social Policy and the Labour Market. International Studies on Social Security, FISS. Vol. Two. Ashgate, Aldershot, 3–27. o.

Standing, G. (1999): Global Labour Flexibility. Seeking Distributive Justice. MacMillan, London.

Supiot, A. (1995): L’avenir d’un vieux couple: travail et sécurité sociale. Droit Social, No. 9-10. szeptember–október.

Swaan, A. de (1988): In Care of the State: Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era. Oxford University Press–Polity Press, Oxford, New York.

Van Parijs, P. (1995): Real Freedom for All. What (if anything) can justify Capitalism? Clarendon Press, Oxford.

Veit-Wilson, J. (1998): Setting adequacy standards. How governments define minimum incomes. The Policy Press, Bristol.

Vording, H.–Goudswaard, K. (1998): Legal indexation of social security benefits: An international comparison of systems and their effects, Megjelent: Jong, de P. R.–Marmor, T. R. (szerk.): Social Policy and the Labour Market. International Studies on Social Security, FISS. Vol. Two. Ashgate, Aldershot, 61–76. o.

Weber, M. (1967):. Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

World Bank (1995): Hungary: Structural Reforms for Sustainable Growth. A World Bank Country Study. World Bank,Washington D. C.