Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

I. rész - A kezdetektől az 1997. évi reformig

I. rész - A kezdetektől az 1997. évi reformig

Tartalom

1. Modernizáció és társadalombiztosítás a 20. század elején
1. A BALESETBIZTOSÍTÁSTÓL A NYUGDÍJIG
2. AZ ELÉRT NÉPESSÉG
3. LEHETSÉGES MAGYARÁZATOK
IRODALOM
FüGGELÉK
2. Nyugdíjrendszerünk 1929-től 1997-ig
1. A TB-NYUGDÍJRENDSZER KEZDETE MAGYARORSZÁGON
1. 1. A törvény leglényegesebb vonásai
1. 2. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szervezeti felépítése, kapcsolata más rendszerekkel
2. VÁLTOZÁSOK, VITÁK A TB-NYUGDÍJRENDSZERBEN 1929–1945 KÖZÖTT
2. 1. A mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosítása
2. 2. Jellemző viták, ellentmondásos lépések 1928–1945 között
3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE, TENDENCIÁK 1975-IG
3. 1. Az 1945 közeli évek változásai
3. 2. Az első egységes nyugdíjtörvény
3. 3. A második egységes nyugdíjtörvény
3. 4. A harmadik (úgynevezett munkás-alkalmazotti) nyugdíjtörvény
3. 5. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nyugdíjrendszere
3. 6. A kisiparosok, kiskereskedők nyugdíjrendszere
4. AZ 1975. ÉVI TB-TÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE
4. 1. A törvény-előkészítéssel kapcsolatos javaslatok
4. 2. Az 1975. évi törvény főbb jellemzői
5. A NYUGDÍJASOKAT ÉS A NYUGDÍJRENDSZERT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK A 1997. ÉVI REFORMIG
5. 1. A hetvenes–nyolcvanas–kilencvenes évek nyugdíjlépései
5. 2. Reformelgondolások
IRODALOM
3. A magyar nyugdíjreform politikai gazdaságtana
BEVEZETÉS
1. AZ ÚJ NYUGDÍJ-ORTODOXIA
1.1. A latin-amerikai előzmények
1.2. Az új nyugdíj-ortodoxia
1.3. Az új nyugdíj-ortodoxia kritikusai
2. MAGYARORSZÁG: A NYUGDÍJRENDSZER MEGREFORMÁLÁSA
2. 1. Ellentétes tervezetek átfogó reformra
2. 2. A törvényalkotáshoz vezető út
2. 3. A nyugdíjreformot formáló többi erő
3. A NYUGDÍJREFORM FOLYAMATA REGIONÁLIS ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN – A KÖZÖS ÖRÖKSÉGTŐL A SZÉTVÁLÓ REFORMUTAKIG
3.1. Radikális nyugdíjreform Magyarországon és Lengyelországban: koncepció és stratégia
3. 2. Paradigmaválasztás, strukturális adottságok és szereposztás – összehasonlítás
IRODALOM