Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

II. rész - A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer

II. rész - A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer

Tartalom

4. Miért annyi a nyugdíj, amennyi?
1. A PÓTOLNI VÁLLALT KERESET MEGHATÁROZÁSA
2. A PÓTLÁS KIÉRDEMELT MÉRTÉKE
3. SPECIÁLIS KEDVEZMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÁS
5. Változott a nyugdíjak eloszlása
1. A NYUGDÍJAK EGYENLŐTLENSÉGE
1. 1. Az egyenlőtlenség mérése
1. 2. Az egyenlőtlenség változása a relatív szórás alapján
1. 3. Nyugdíjak kontra keresetek
2. A NYUGDÍJAK DEKOMPOZÍCIÓJA
2. 1. A modell
2. 2. Számítási eredmények
FÜGGELÉK
Az egyenlőtlenség mérésének nehézségei csoportosított adatok esetében
IRODALOM
6. Az 1998-ban megállapított nyugdíjak
1. A CSOPORTKIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI ÉS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK
2. A KERESETEK ALAKULÁSA 1988–1998 KÖZÖTT
2.1. A járulékplafon és a bruttó keresetek
2.2. A nettó és valorizált nettó keresetek alakulása
3. A NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJALAPOK ALAKULÁSA
4. A NYUGDÍJAK JÖVEDELEMPÓTLÓ KÉPESSÉGE
5. A KERESETDINAMIKA FOGALMA, MÉRÉSE ÉS JÖVEDELEMFŰGGŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
6. KÖVETKEZTETÉSEK
IRODALOM
FÜGGELÉK
7. Hogyan hatna az induló nyugdíjakra egy javított nyugdíjformula?
1. CÉLOK, MEGKÖZELÍTÉS, ADATOK
1. 1. A megközelítés módja
1. 2. A felhasznált adatbázis
2. TELJES VALORIZÁCIÓ
2. 1. Valorizáció az idő függvényében
2. 2. Valorizáció az egyedi keresetek függvényében
3. LINEÁRIS SKÁLA
3. 1. Egy lehetséges skála
3. 2. A skálaváltozás hatása a nyugdíjakra
4. DEGRESSZIÓ ÉS JÁRULÉKPLAFON
4. 1. Degresszió a kereset függvényében
4. 2. A degresszió megszűnésének folyamata
4. 3. A sávok leépülése
5. NYUGDÍJMINIMUM
6. A VÁLTOZTATÁSOK EGYÜTTES HATÁSA
8. Kis magyar nyugdíjpénztár-történelem, 1993–2000
1. A NYUGDÍJRENDSZER REFORMJA
2. A PÉNZTÁRPIAC FEJLŐDÉSE
3. AZ INFORMÁCIÓS HIÁNY
4. MI IS AZ A NYUGDÍJPÉNZTÁR?
5. A KISPÉNZTÁRAK LÉTJOGOSULTSÁGA
6. A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÜZEMELTETÉSE
7. A MUNKÁLTATÓ SZEREPE
IRODALOM
9. Hogyan lesz nyugdíj a magánpénztárba befizetett járulékból?
1. A NORMAFEDEZET ÉS/VAGY NORMAJÁRADÉK NAGYSÁGA
2. A SZABAD PÉNZTÁRVÁLASZTÁS ÉS A NEMEK KÉRDÉSE
10. Hozzátartozói ellátások a két pillérben
1. HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSOK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGDÍJRENDSZERBEN
1. 1. Alapelvek és félreértések
1. 2. Hozzátartozói ellátások az 1975. évi II. törvényben
1. 3. Az új hozzátartozói nyugdíjrendszer
1. 4. Változások számszerűen
1. 5. Következtetések
2. HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSOK A MAGÁNNYUGDÍJRENDSZERBEN
2. 1. Az örökség mint ellátás
2. 2. A két életre szóló járadék
2. 3. Hány évig tart?
2. 4. Két életjáradék
2. 5. Eredmények
2. 6. Következtetések
IRODALOM
FÜGGELÉK
11. Hogyan lehetne rokkantsági biztosítás a magánpénztárakban?
1. A ROKKANTBIZTOSÍTÁS FOLYAMATAINAK SZÁMSZERŰSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES STATISZTIKAI ALAPOK
2. A ROKKANTKOCKÁZAT SAJÁTOS VONÁSAI
3. A ROKKANTBIZTOSÍTÁS TŐKEFEDEZETI MODELLJE
4. EGYSZERŰ MAGÁNPÉNZTÁRI ROKKANTBIZTOSÍTÁSI SÉMA
5. A SZÁMÍTÁSOKHOZ FELHASZNÁLT ADATOKRÓL
6. A KÍSÉRLETI SZÁMÍTÁSOK EREDMÉNYEI
HIVATKOZÁSOK
12. A nyugdíjreform a korosztályi elszámolás tükrében
1. KOROSZTÁLYI ELSZÁMOLÁS
2. KOROSZTÁLYI ELSZÁMOLÁS A NYUGDÍJRENDSZERBEN
3. A KOROSZTÁLYI NYUGDÍJSZÁMLÁK VÁLTOZÁSAI AZ EGYES REFORMLÉPÉSEK HATÁSÁRA
4. A NYUGDÍJREFORM ELEMEINEK EGYÜTTES HATÁSA
IRODALOM
FÜGGELÉK