Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

III. rész - Elméleti háttér és nemzetközi környezet

III. rész - Elméleti háttér és nemzetközi környezet

Tartalom

13. Az időskor finanszírozása a modern közgazdasági elméletben
1. ÉLETCIKLUS-ELMÉLET
2. AZ EGYÜTTÉLŐ KOROSZTÁLYOK ELMÉLETE
2. 1. Állandósult állapotok
2. 2. Racionális várakozások
2. 3. Naiv várakozások
3. ALKALMAZÁSOK A NYUGDÍJRENDSZEREKRE
3. 1. Nyugdíjrendszerek statikus összehasonlítása
3. 2. Egy nyugdíjreform dinamikus modellje
4. ÉRTÉKELÉS
IRODALOM
14. Újraelosztás nyugdíj-biztosítási rendszerekben
1. ALAPFOGALMAK
2. KIEGYENLÍTŐ CSOPORTOK HIERARCHIÁJA
3. AZ EGYÉNI MEGTÉRÜLÉSI RÁTA
4. A CSOPORTOS MEGTÉRÜLÉSI RÁTA
5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS LEHETŐSÉGEK
Mi az, amit elvégeztünk?
Mi maradt elvégzetlenül?
Mit lehet mégis tenni?
15. Tiszta és homályos társadalmi szerződések
1. BEVEZETÉS
1.1. Az érvrendszer háttere
1.2. A tanulmány felépítése
2. AZ EGYSZERŰ ELOSZTÁSI ELVEK LEÍRÁSA
2.1. Az altruizmus
2.2. A reciprocitás
2.3. A piac
2.4. A társadalmi tagsághoz kapcsolódó jogok (állampolgári jog)
3. AZ EGYELVŰ HOZZÁJUTÁSI SÉMÁK TÁRSADALMI SAJÁTOSSÁGAI
3.1. Hatalmi viszonyok
3.2. Racionalitás és társadalmi integráció
3.3. A hozzájutás köre, az ellátások színvonala és biztonsága
4. A HOMÁLYOS SZERZŐDÉSEK
4.1. A munkaerő-piaci szerződések
4.2. A nyugdíjbiztosítás
5. A HOMÁLYOS SZERZŐDÉSEK FELBOMLÁSA ÉS ISMÉTELT FELTALÁLÁSA
6. BIZONYTALAN KÖVETKEZTETÉS
IRODALOM
16. A nyugdíjak kiszámíthatóságát fenyegető politikai kockázatok
1. A NYUGDÍJRENDSZERT FENYEGETŐ POLITIKAI KOCKÁZATOK
2. A POLITIKAI BEAVATKOZÁSOKAT KIVÁLTÓ TIPIKUS HELYZETEK
3. A „POLITIKAI KOCKÁZATOKKAL” SZEMBENI VÉDEKEZÉS LEHETSÉGES MÓDJAI
IRODALOM
17. Nyugdíjak az Európai Unióban
1. AZ EU-ORSZÁGOK NYUGDÍJRENDSZEREIRŐL
2. AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL MOZGÓ MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZERE
3. A NYUGDÍJAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
4. A NYUGDÍJRENDSZEREKET ÉRINTŐ HARMONIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK
IRODALOM