Ugrás a tartalomhoz

Környezettechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

1.2.Gazdálkodásazenergiaforrásokkal

1.2.Gazdálkodásazenergiaforrásokkal

A fenntartható fejlődés elvének, nemzetközi és hazai összefüggéseinek megismerése világossá teszi, hogy mindennapi tevékenységünket milyen sokrétűen szövi át az ezekből adódó kötelezettség. A mindennapi tevékenységünkben sajátos és kiemelt jelentősége van a természeti erőforrásokkal, mindenekelőtt az energiaforrásokkal való gazdálkodásnak. Az energia teszi lehetővé, hogy mindennapi tevékenységeinket a nyers emberi erő sokszorosára növeljük. Az energiafelhasználás a technikai fejlődéssel rohamosan növekedett (1.2. ábra), és ma már a meglevő készleteink korlátai világosan láthatók. Az energiafelhasználás növekedésében jelentős szerepet játszik az a körülmény, hogy a technikai fejlődés megkövetelte, ugyanakkor lehetővé is tette a nagy energiasűrűségű energiaforrások kifejlesztését. Az energiafelhasználás ugyanakkor egyfelől jelentős környezetszennyezés, másfelől mint természeti erőforrás korlátozottan áll rendelkezésünkre. Mindkét követelményből következően mindent meg kell tennünk az energiával való takarékoskodásért, és a megújuló energiaforrások széleskörű használatáért.

1-2. ábra - Egy ember átlagos energiafogyasztásának változása a történelem során

Egy ember átlagos energiafogyasztásának változása a történelem során