Ugrás a tartalomhoz

Környezettechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

2.9 A levegőminőséggel kapcsolatos hazai szabványok jegyzéke

2.9 A levegőminőséggel kapcsolatos hazai szabványok jegyzéke

2-44. táblázat - Passzív monitorok adatai

MSZ 21853/1–76

Légszennyező források vizsgálata. Általános előírások.

MSZ 21853/2–76

Légszennyező források vizsgálata. Térfogatáram mérése.

MSZ 21460/1–1998

Levegőtisztaság-védelmi fogalom meghatározások.

MSZ 13–101–85

Gázemisszió szakaszos és folyamatos mintavételének és meghatározásának követelményei.

MSZ 21853/3–77

Légszennyező források vizsgálata. Szilárdanyag emisszió meghatározása.

MSZ 12048–75

Infravörös gázelemző készülékek.

MSZ 21456/5–86

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-monoxid-meghatározás.

MSZ 21853/8–77

Légszennyező források vizsgálata.

MSZ 21853/19–81

Légszennyező források vizsgálata. Szén-dioxid-emisszió meghatározása.

MSZ 21853/6–84

Légszennyező források vizsgálata. Kén-dioxid-emisszió meghatározása Konduktometriás, infravörös, ultraibolya módszer.

MSZ 21853/7–83

Légszennyező források vizsgálata. Kén-dioxid-emisszió meghatározása szakaszos módszerekkel.

MSZ 21853/9–78

Légszennyező források vizsgálata. Nitrogén-oxidok emissziómérése folyamatos módszerrel kemilumineszcenciás módszer.

MSZ 7788/1–79

Adatfeldolgozási alapfogalmak.

MSZ ISO 4226:1994

Levegőminőség. Általános szempontok. Mértékegységek

MSZ ISO 4225:1995

Levegőminőség. Általános szempontok. Fogalommeghatározások

MSZ ISO 8756:1995

Levegőminőség. A hőmérséklet-, a légnyomás- és a légnedvességi adatok figyelembevétele

MSZ 21460-1:1988

Levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározások. Általános fogalommeghatározások.

MSZ 21452-3:1975

A levegő állapotjelzőinek meghatározása. Hőmérséklet mérése

MSZ 21452-2:1975

A levegő állapotjelzőinek meghatározása. Légköri környezetek légnedvességének számítása pszichometriás adatokból

MSZ 21452-1:1975

A levegő állapotjelzőinek meghatározása. Nedvességtartalom mérése

MSZ 21854:1990/5M:1995

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/4M:1995

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/3M:1994

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/2M:1994

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/1M:1993

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990

A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21456-1:1988

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Általános előírások

MSZ 21456-26:1994

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Az ózon meghatározása Uvfotometriás módszerrel

MSZ 21456-12:1990

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Az ózon- és oxidálóanyagtartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel

MSZ 21456-37:1992

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-dioxid tartalom meghatározása UV-fluoreszcens módszerrel

MSZ 21456-3:1989

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-dioxid tartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel

MSZ 21456-33:1984

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Kén-dioxid meghatározása automatikus analizátorral

MSZ 21456-35:1989

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-trioxid tartalom meghatározása

MSZ 21456-2:1981

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Dihidrogén-szulfid (kén-hidrogén) meghatározása

MSZ 21456-30:1982

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Dihidrogén-szulfid meghatározása automatikus analizátorral

MSZ 21456-5:1986

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-monoxid tartalom meghatározása

MSZ 21455-4:1975

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-dioxid vizsgálata

MSZ 21456-6:1982

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Ammónia meghatározása Nessler-Winkler reagenssel

MSZ 21456-34:1985

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Ammónia meghatározása automatikus analizátorral

MSZ ISO 7996:1993

Környezeti levegő. A nitrogén-oxidok tömegkoncentrációjának meghatározása Kemilumineszcenciás módszer

MSZ 21456-31:1983

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Nitrogén-dioxid meghatározása automatikus analizátorral

MSZ 21456-4:1977

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Nitrogén-oxidok meghatározása

MSZ 21454-1:1983

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por tömegének meghatározása

MSZ 21454-8:1984

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por vízoldható frakciója pH-értékének és elektromos vezetésének meghatározása

MSZ 21454-2:1983

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A lebegő por tömegkoncentrációjának meghatározása

MSZ 21456-16:1983

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Benzol, toluol, etilbenzol és xilolok meghatározása

MSZ 21456-7:1979

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Fluoridtartalom meghatározása

MSZ 21456-10:1984

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Formaldehid meghatározása

MSZ 21456-8:1977

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Klórtartalom meghatározása

MSZ 21456-15:1980

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Gázkromatográfiás meghatározás

MSZ 21456-36:1996

A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Gázállapotú szennyezőanyagok meghatározása differenciáloptikai abszorpciós spektrofotometriás módszerrel

MSZ 21453:1988

A szilárd légszennyezők meghatározásának általános előírásai

MSZ 21454-13:1989

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom argentometriás meghatározása

MSZ 21454-12:1988

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom meghatározása ülepedő porok vízoldható részében

MSZ 21454-5:1988

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por ólom- és kadmiumtartalmának atomabszorpciós meghatározása

MSZ 21454-11:1987

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por nikkel- és réztartalmának atomabszorpciós meghatározása

MSZ 21454-6:1986

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő (szálló) por ólom- és kadmiumtartalmának atomabszorpciós meghatározása

MSZ 21454-9:1986

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő (szálló) por nikkel- és réztartalmának meghatározása

MSZ 21454-3:1989

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A korom meghatározása reflexiós méréssel

MSZ 21454-14:1991

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A fluoridtartalom meghatározás az ülepedő por vízoldható részében

MSZ 21454-10:1987

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A szulfáttartalm meghatározása ülepedő porok vízoldható részében

MSZ 21454-4:1985

A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. 3,4-benzpirén meghatározása

MSZ ISO 9855:1994

Környezeti levegő. A szűrőn leválasztott aeroszolok ólom-tartalmának meghatározása. Atomabszorpciós spektrofotometriás módszer