Ugrás a tartalomhoz

Környezettechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

3.8. Szabványok

3.8. Szabványok

3-57. táblázat - Szennyvíziszap-elhelyezés összehasonlító költségarányai

Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ 1484–1:1992

Vízvizsgálat. A fenolindex meghatározása

MSZ 1484–2:1993

Vízvizsgálat. A mangántartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel

MSZ 1484–3:1998

Vízvizsgálat. Az oldott, a lebegőanyaghoz kötött és az összes fémtartalom meghatározása AAS- és ICP-OES-módszerrel

MSZ 1484–4:1998

Vízvizsgálat. Illékony aromás szénhidrogének meghatározása

MSZ 1484–5:1998

Vízvizsgálat. Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása

MSZ 19360:1989

Vízben lévő természetes urán meghatározása

MSZ 19376:1977

Vízben lévő béta-sugárzó izotópok aktivitásának meghatározása

MSZ 19377:1977

Víz gamma spektrometriás vizsgálata

MSZ 19378:1977

Radioaktív bárium meghatározása vízben

MSZ 19379:1986

‑137; Cs radioaktív koncentrációjának meghatározása vízben

MSZ 19380:1977

Radioaktív jód izotópok meghatározása vízben

MSZ 19381:1977

Radioaktív mangán – ‑54; Mn és ‑56; Mn – meghatározása vízben

MSZ 19382:1977

Trícium meghatározása vízben

MSZ 19383:1988

Vízben lévő rádium-226 és radon-222 aktivitáskoncentrációjának meghatározása folyadékszcintillációval

MSZ 19385:1977

Vízben lévő alfa-sugárzó izotópok aktivitásának meghatározása

MSZ 19386:1977

Vízben lévő gamma-sugárzó izotópok aktivitásának meghatározása

MSZ 19387:1987

Vízben lévő trícium radioaktív koncentrációjának meghatározása

MSZ 19388:1977

Rádium izotópok meghatározása vízben

MSZ 19389:1978

Vízben lévő radioaktív jód izotópok meghatározása jodid kicserélődéses módszerrel

MSZ 19390:1978

‑59;Fe meghatározása vízben

MSZ 19392:1987

Vízben lévő ‑89;Sr és ‑90;Sr radioaktív koncentrációjának meghatározása

MSZ 19393:1986

‑90;Sr radioaktív koncentrációjának meghatározása vízben

MSZ 19395:1979

Foszfor-32 meghatározása vízben

MSZ 22902–1:1989

Víztoxikológiai vizsgálatok. Általános előírások

MSZ 22902–3:1990

Víztoxikológiai vizsgálatok. Statikus halteszt

MSZ 22902–4:1990

Víztoxikológiai vizsgálatok. Csíranövényteszt

MSZ 22902–7:1982

Víztoxikológiai vizsgálatok. Szennyvizek és befogadók minősítése

MSZ EN 872:1999

Vízminőség. Szuszpendált szilárd anyagok meghatározása. Szűréses módszerüvegszálas szűrőkkel

MSZ EN 903:1998

Vízminőség. Anionos felületaktív anyagok meghatározása a metilénkékindex, MBAS mérésével (az ISO 7875–1:1984 módosítása)

MSZ EN 1189:1998

Vízminőség. Foszformeghatározás. Ammónium mobildenátos fotometriás módszer

MSZ EN 1233:1998

Vízminőség. Króm meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás mószer

MSZ EN 1483:1998

Vízminőség. A higany meghatározása

MSZ EN 1484:1998

Vízminőség. Az összes szerves szénatom (TOC) és az oldott szerves széntartalom (DOC) meghatározásának irányelvei

MSZ EN 1485:1998

Vízminőség. Adszorbeálható, szervesen kötött halogének (AOX) meghatározása

MSZ EN 25663:1998

Vízminőség. A Kjeldhal-nitrogén meghatározása. Szelénes roncsolás utáni meghatározás (ISO 5663:1984)

MSZ EN 25814:1998

Vízminőség. Az oldott oxigén meghatározása. Elektrokémiai szondás módszer (ISO 5814:1990)

MSZ EN 26595:1999

Vízminőség. Az összes arzéntartalom meghatározása. Ezüst-dietilditiokarbonátos spektrofotometriás módszer (ISO 6595:1982)

MSZ EN 26777:1998

Vízminőség. A nitrit meghatározása. Spektrometriás módszer (ISO 6777:1984)

MSZ EN 27828:1998

Vízminőség. Biológiai mintavétel. A vízi bentikus makroszkópikus gerinctelenek kézihálós mintavételének irányelvei (ISO 7828:1985)

MSZ EN 27888:1998

Vízminőség. Az elektromos vezetőképesség meghatározása (ISO 7888:1985)

MSZ EN 28265:1998

Vízminőség. Kavicsos aljzatú sekély édesvizekben élő bentikus makroszkópikus gerinctelenek gyűjtésére alkalmas mennyiségi mintavevők szerkezete és használata (ISO 8265:1988)

MSZ EN 28692:1998

Vízminőség. Édesvízi alga növekedésgátlási tesztje. Scenedesmus subspicatus és Selenastrum capricornotum algafajokkal (ISO 8692:1989)

MSZ EN 29408:1998

Vízminőség. Szerves vegyületek vizes közekben való „teljes” aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése. Az oxigénfogyasztás meghatározása zárt respirométerben (ISO 9408:1991)

MSZ EN 29439:1998

Vízminőség. Szerves vegyületek vizes közegben való „teljes” aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése. A felszabadult szén-dioxid mérésén alapuló módszer (ISO 9439:1990)

MSZ EN ISO 5667–3:1998

Vízminőség. Mintavétel. 3. rész: A minták tartósításának és kezelésének irányelvei (ISO 5667–3:1994)

MSZ EN ISO 5961:1998

Vízminőség. A kadmium meghatározása atomabszorpciós spektrometriával (ISO 5961:1994)

MSZ EN ISO 6341:1998

Vízminőség. A mobilitásgátlás meghatározása Daphina magna Strauson (Cladocera, Crustacea). Akut toxicitási teszt (ISO 6341:1996)

MSZ EN ISO 6468:1998

Vízminőség. Egyes szervesklór-tartalmú rovarölőszerek, poliklórozott bifenilek és klórbenzolok meghatározása. Gázkromatográfiás módszer folyadék-folyadék extrakció után (ISO 6468:1996)

MSZ EN ISO 7827:1998

Vízminőség. Szerves vegyületek vizes közegben való „teljes aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése. Az oldott szerves szén (DOC) mérésén alapuló módszer (ISO 7827:1994)

MSZ EN ISO 7887:1998

Vízminőség. A szín vizsgálata és meghatározása (ISO 7887:1994) Szabvány száma Szabvány címe

MSZ EN ISO 8192:1998

Vízminőség. Az eleveniszap oxigénfogyasztás-gátlásának vizsgálata (ISO 8192:1986)

MSZ EN ISO 8467:1998

Vízminőség. A permanganátindex meghatározása (ISO 8467:L1993)

MSZ EN ISO 9509:1998

Vízminőség. Az eleveniszapban lévő mikroorganizmusok nitrifikációgátlásának meghatározása vegyi anyagokkal és szennyvízzel (ISO 9509:1989)

MSZ EN ISO 9887:1998

Vízminőség. A szerves vegyületek vizes közegben való aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése. Félfolyamatos eleveniszapos módszer (SCAS)

MSZ EN ISO 9963–1:1998

Vízminőség. A lúgosság meghatározása. 1. rész: Az összes és az összetett lúgosság meghatározása (ISO 9963–1:1994)

MSZ EN ISO 9963–2:1998

Vízminőség. A lúgosság meghatározása 2. rész: A karbonátlúgosság meghatározása (ISO 9963–2:1994)

MSZ EN ISO 10253:1999

Vízminőség. Tengerialga-növekedés gátlásának vizsgálata Skeletonema costatummal és Phaeodactylum tricornutummal (ISO 10253:1995)

MSZ EN ISO 10301:1999

Vízminőség. Nagyon illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása. Gázkromatográfiás módszer (ISO 10301:1997)

MSZ EN ISO 10304–1:1998

Vízminőség. Az oldott fluorid-, klorid-, nitrit-, ortofoszfát-, bromid-, nitrát-, és szulfátanionok meghatározása ionkromatográfiával. 1. rész: Kis szennyezettségű víz vizsgálata (ISO 10304–1:1992)

MSZ EN ISO 10304–2:1999

Vízminőség. Az oldott anionok meghatározása ionkromatográfiával. 2. rész: Bromid-, klorid-, nitrát-, nitrit-, ortofoszfát- és szulfátion meghatározása szennyvizekben (ISO 10304–2:1995)

MSZ EN ISO 10304–3:1999

Vízminőség. Az oldott anionok meghatározása ionkromatográfiával. 3. rész: Kromát-, jodid-, szulfit-, tiocianát- és tioszulfátion meghatározása

MSZ EN ISO 10712:1998

Vízminőség. Pseudomonas putida növekedésgátlási tesztje (Pseudomonas sejtszaporodás-gátlási tesztje) (ISO 10712:1995)

MSZ EN ISO 11369:1999

Vízminőség. Egyes növényvédő szerek hatóanyagainak meghatározása. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer UV detektálással, szilárd-folyadék extrakció után (ISO 11369:1997)

MSZ EN ISO 11732:1999

Vízminőség. Az ammóniumnitrogén meghatározása kétféle áramlásos analízissel (CFA és FIA) és spektrometriás detektálással (ISO 11732:1997)

MSZ EN ISO 11969:1998

Vízminőség. Az arzén meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás (hidridtechnikás) módszer (ISO 11969:1996)

MSZ EN ISO 13395:1999

Vízminőség. A nitrit-nitrogén, a nitrát-nitrogén és összegük meghatározása kétféle áramlásos elemzéssel (CFA és FIA) és spektrometriás detektálással

MSZ ISO 5667–1:1993

Vízmintavétel. Mintavételi programok tervezése vízvizsgálatokhoz

MSZ ISO 5667–2:1993

Vízmintavétel. A mintavételi technikák előírásai

MSZ ISO 5667–4:1995

Vízminőség. Mintavétel. 4. rész: Útmutató a természetes és mesterséges tavakból végzett mintavételéhez

MSZ ISO 5667–6:1995

Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyókból és a patakokból végzett mintavételhez

MSZ ISO 5667–10:1995

Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

MSZ ISO 5813:1992

Az oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel

MSZ ISO 6060:1991

A víz kémiai oxigénigényének meghatározása

MSZ ISO 7027:1992

A víz zavarosságának meghatározása

MSZ ISO 7150–1:1992

Az ammónium meghatározása vízben. Manuális spektrofotometriás módszer

MSZ ISO 7704:1992

A vizek mikrobiológiai vizsgálatához használt membránszűrők értékelése

MSZ ISO 8199:1992

Általános irányelvek a mikroorganizmusok számának meghatározására tenyésztéssel

MSZ ISO 9280:1998

Vízminőség. A szulfát meghatározása. Gravimetriás módszer báriumklorid alkalmazásával

MSZ ISO 9308–1:1993

A coliform, a termotoleráns coliform baktériumok és a feltételezhetően Escherichia coli kimutatása és számlálása vízben. Membránszűréses módszer

MSZ ISO 9308–2:1993

A coliform, a termotoleráns coliform baktériumok és a feltételezhetően Escherichia coli kimutatása és számlálása vízben. Többcsöves módszer

MSZ ISO 10260:1993

Vízminőség. A biokémiai paraméterek mérése. Az a-klorofil-koncentráció spektrofotometriás meghatározása

MSZ–10–433–1:1984

A felszín alatti vizek minősége. Értékelési és minősítési rendszer

MSZ–10–626:1986

Környezetvédelem. Hidroszféra. Általános követelmények a felszín és a felszín alatti vizek kőolaj és kőolajtermékek közúti szállításából eredő szennyeződése elleni

MSZ–10–640:1989

Vízgazdálkodás. Vízminőség. Az öntözővíz minőségével szemben támasztott követelmények

MSZ–10–3545:1983

Környezetvédelem, hidroszféra. Vizek védelme kőolaj, valamint termékei által okozott szennyezéssel szemben. Szállítás távvezetéken.