Ugrás a tartalomhoz

Környezettechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

5.13. A hulladékkezelési eljárások műszaki-gazdasági összehasonlítása

5.13. A hulladékkezelési eljárások műszaki-gazdasági összehasonlítása

A hulladékkezelési tevékenység tervezésekor mindig a teljes rendszert kell vizsgálni, azaz a teljes kezelési folyamatot – beleértve a gyűjtést, a szállítást, az előkezelést, a működő rendszer üzemeltetését, karbantartását és kiszolgálását, valamint a maradékok további kezelési igényét – kell műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontból elemezni.

A tervezési tevékenység előfeltétele a teljesítendő cél egyértelmű meghatározása (pl. hasznosításra irányuló anyag vagy energia visszanyerés, térfogatcsökkentés, környezetkárosító hatás csökkentése, biztonságos ártalmatlanítás stb.). A tervezés végcélja általában olyan optimális megoldás, amely a lehető legjobb műszaki és környezetvédelmi eredmény mellett a legkedvezőbb munkafeltételeket és az elérhető legjobb gazdasági hatásfokot is nyújtja. A tervezésnek mindig az adott feladat és a megoldás lehetőségeinek egybevetésére kell támaszkodnia tervezési változatok kidolgozásával.

A hulladékkezelési tevékenység tervezése során a helyes rendszer szemléletű megoldás, ha nem egy kiemelt kritérium (pl. legtöbb esetben a gazdasági szempontok) szerint választanak a lehetséges változatokból, hanem mintegy lényegesebb műszaki, gazdasági és ökológiai ható tényező együttes mérlegelésével, ütköztetésével keresik meg a helyi körülményeknek legjobban megfelelő változatot.

A hulladékkezelési folyamatok tervezésének egyik legnehezebb problémaköre a megfelelő hasznosítási, ártalmatlanítási eljárás megválasztása.

A döntéselőkészítési és tervezési munka során szükséges alapinformációk:

 • a kezelendő hulladék mennyisége, minőségi jellemzői és azok időbeni ingadozása, változása;

 • az alkalmazott gyűjtési, tárolási és szállítási módszerek jellemzői;

 • a területi, telephelyi, termelési, technológiai adottságok jellemzők;

 • a helyi környezetvédelmi előírások, követelmények;

 • a maradékok további kezelési igényei;

 • a kezelési eljárással előállított másodlagos anyagok, termékek vagy energiafel használási kondíciói.

Az eljárások kiválasztása során figyelembe veendő fontosabb döntési szempontok:

1. Műszaki szempontok:

 • a technológia korszerűsége,

 • a technológia és az alkalmazott gyűjtési-, szállítási-, előkezelési rendszer összehangoltsága,

 • a maradékok utókezelési igénye és feltételei,

 • a technológia érzékenysége, rugalmassága (mennyiségi, minőségi jellemzők tekintetében egyaránt),

 • az üzemvitel műszaki összetettsége, bonyolultsága,

 • az üzembiztos működés garanciái,

 • a munkaerőigény,

 • az anyag-, víz-és energiaigény,

 • az épület-és területigény, infrastruktúra,

 • a többcélú alkalmazhatóság,

 • az üzemelési tapasztalatok, referenciaháttér,

 • a megvalósítás előkészítettsége (pénzügyi, műszaki, szervezeti).

2. Környezetvédelmi szempontok:

 • az adott térségben érvényes környezetvédelmi előírások betarthatósága,

 • a munkaegészségügyi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások betarthatósága.

3. Kereskedelmi, gazdasági szempontok:

 • az előállított termék, másodnyersanyag és energia értékesítési lehetőségei,

 • a beruházási költségek,

 • az üzemeltetési költségek és az elmaradó veszteségek.

Fontos, hogy a gazdaságossági összehasonlítás dinamikus költségszámítással történjen (költség-haszon elemzés, cash-flow számítások). A fejlesztés többnyire hosszú időtartamra szól – gyakran több évtizedre –, ezért legalább középtávú gazdasági tervezés szükséges. A feladatra alkalmas eljárás kiválasztása során előnyben kell részesíteni a másutt már jól bevált megoldásokat (üzemelési tapasztalatok, referenciák).

A 6. fejezetben jeleztük, hogy egy-egy konkrét probléma megoldására rendszerint többféle eljárás vagy eljárás-kombináció alkalmas és a helyi körülmények is igen változatosak. Ezért az egyes eljárások általános érvényű műszaki-gazdasági összevetése nem lehetséges. A megfelelő módszert mindig csak a probléma jellegének és a helyi adottságok ismeretében lehet kiválasztani.