Ugrás a tartalomhoz

Környezettechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

5.14. Műszaki szabályozás és jogszabályok

5.14. Műszaki szabályozás és jogszabályok

A fontosabb jogszabályok

Az 1995. Évi LIII. ( környezetvédelmi) törvény

16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet

1/1996. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

Környezetvédelmi jogszabály-ismertető, Környezet és Fejlődés Kiadó, Bp. 1997.

A műszaki szabályozás elkészült anyagai

MI 73–37–86 Az anyagforgalmi diagram kidolgozásának általános előírásai

MSZ 21976– 21978 A hulladékok vizsgálati módszerei (Mintavétel, elemzés) (Részletes felsorolás az 5.10. táblázatban)