Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

BORBEREKI KOVÁCS, Zoltán

BORBEREKI KOVÁCS, Zoltán

festő, szobrász, (Rónaszék, 1907. július 27. - Johannesburg, 1992. március 26.)

Podolini-Volkmann Artúr rajziskolája után 1928-tól 1933-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokat. Tanárai Vaszary János és Csók István (akinek tanársegédje a főiskolán) voltak. Római ösztöndíjas korában az Accademia delle Belle Artin Ferruccio Ferrazzinál freskófestést tanult. 1931: a Szinyei Társaság kitüntető elismerése; 1933: a Székesfőváros festészeti díja az Ernst Múzeum CXXXVI. csoportkiállításán; 1933-1934 között: olasz állami ösztöndíj; 1934-1935 között a római Magyar Akadémia ösztöndíja; 1935: Ferenc József jubileumi szobrászati díj; 1937: Vindobona-érem, a bécsi magyar kiállításon; Szobrászati Grand Prix, Világkiállítás, Párizs; 1938: Luther-emlékmű pályázat díja; Madách-emlékmű pályázat díja; 1959: a Royal Society of British Sculptors II. díja; 1962: Arts and Religion I. díj; 1974: National Stainless Steel Sculpture Competition I. díja. Az Új Művészek Egyesülete és a Rippl-Rónai Társaság alelnöke. 1933-tól rendszeresen dolgozott a szolnoki művésztelepen. 1940-től a művésztelep törzstagja. 1948-ban elhagyta az országot, Olaszországban, 1949-től Cape Townban (Fokváros), később Johannesburgban élt. 1992-ben Szolnokon temették el. 1928-tól kiállító művész. Első kiállításain festményekkel szerepelt. Műveit monumentalitás, dinamizmus jellemezte. Szobrászatot nem tanult. A 30-as évek elején a szolnoki művésztelepen kezdett el mintázni. Már ekkori, realista szobraiban is a tiszta formák kifejezésére törekedett, alkotásai tömbszerűek, kompozíciói zártak. Eleinte kővel dolgozott, majd az évtized végén bronz- és faszobrokat, reliefeket alkotott. Épületplasztikákat is készített, melyekkel az építészet és az alkalmazott művészet egységét szándékozott megvalósítani. Szobraiban magyar népi típusokat mintázott. A 40-es évek végén született alkotásain a formák fölbomlottak, expresszívvé váltak. Dél-Afrikában megismerkedett a bennszülöttek művészetével, szobrászatára hatott a néger plasztika. A 60-as évek végéig figurális, de az absztrakció felé mutató plasztikákat alkotott. Többféle anyagot, fémet, fát, terrakottát használt ekkor készült szobraihoz. Formái fokozatosan egyszerűsödtek. Művei ritmikus, dinamikus plasztikák. Sokalakos alkotásait is a tömör ábrázolásmód, a zárt kompozíció jellemezte. A 60-as évek közepétől használta a Dél-Afrikában található féldrágaköveket, melyekből nonfiguratív szobrokat faragott.

Mesterei . 

 • Podolini-Volkmann Artúr, Vaszary János, Csók István, Ferrazzi, Ferruccio.

Egyéni kiállítások . 

 • 1931 • Kovács Szalon [Boda Gáborral]

 • 1935 • Tamás Galéria, Budapest

 • 1937 • Ernst Múzeum, Budapest [Vaszary Jánossal]

 • 1948 • Róma [Borberekiné Sebők Erzsébettel]

 • 1951, 1952, 1954, 1956, 1961, 1962 • Whippman's Gallery, Johannesburg

 • 1954 • Galerie Marcel Bernheim, Párizs

 • 1964 • G. Montenapoleone, Milánó

 • 1965 • Durban Art G. [Borberekiné Sebők Erzsébettel] • Galerie Bürdeke, Zürich

 • 1968 • Válogatott művek 1959-1968, Pretoria

 • 1969 • Georgian House [Borberekiné Sebők Erzsébettel, Borbereki Barbarával]

 • 1971 • Gallery 101, Johannesburg

 • 1973 • Triad Gallery, Johannesburg

 • 1974-1975 • Gallery 21, London

 • 1975 • Galerie Tchou, Párizs

 • 1977 • Galerie Suzanne Bollang, Zürich

 • 1987 • Vigadó Galéria, Budapest • Szolnoki Galéria, Szolnok

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1928 • Tavaszi Szalon, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1931-től • Új Művészek Egyesülete kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest • a Szinyei Társaság Tavaszi Szalonja, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1932 • XVIII. Velencei Biennálé, Velence • Magyar kiállítás, New York

 • 1933 • CXXXVI. csoportkiállítás, Ernst Múzeum, Budapest (nagyobb anyaggal)

 • 1933-tól • Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest

 • 1934-től • Képzőművészek Új Társasága kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1936 • A Szolnoki Művésztelep reprezentatív kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest • XX. Velencei Biennálé, Velence • Római magyar művészek kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest (nagyobb anyaggal) • Magyar művészeti kiállítás, Pittsburg • New York

 • 1937 • Magyar kiállítás, Künstlerhaus, Bécs

 • 1938 • XXI. Velencei Biennálé, Velence • Modern magyar kisplasztika, Tamás Galéria, Budapest • Magyar művészeti kiállítás, Helsinki

 • 1939 • Csoportkiállítás, Ernst Múzeum, Budapest (nagyobb anyaggal)

 • 1940 • Mai magyar kisplasztika, Tamás Galéria, Budapest

 • 1941 • Magyar Egyházművészeti Kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest • Műbarát (nagyobb anyaggal)

 • 1942 • "1942", Nemzeti Szalon, Budapest • Szabadság és a Nép, Vasmunkások Székház, Budapest

 • 1943 • Magyar művészek olasz tárgyú képei, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1944 • A magyar művészet ötven éve, Fővárosi Képtár, Budapest • Magyar kiállítás, Kunsthaus, Zürich • Csoportkiállítás, gróf Almássy-Teleki Éva Műintézet (nagyobb anyaggal)

 • 1945 • Képzőművészetünk újítói Nagybányától napjainkig, Fővárosi Képtár, Budapest

 • 1946-tól • a Rippl-Rónai Társaság kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest • Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1947 • Ötven művész kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1948 • 90 művész kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest • Magyar kiállítás, London • Stockholm

 • 1957 • Magyar forradalmi művészet, Műcsarnok, Budapest

 • 1962 • Szabadság és a Nép, Csók Galéria, Budapest

 • 1966 • Magyar szobrászat 1920-1945. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár • A szolnoki művésztelep kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1970 • 20. századi magyar származású művészek külföldön, Műcsarnok, Budapest

 • 1977, 1978 • A Szolnoki Művésztelep Jubiláris Kiállítása, Damjanich Múzeum, Szolnok • Szolnoki Galéria, Szolnok • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1980 • Szocialista szobrászat 1919-1945, Savaria Múzeum, Szombathely

 • 1982 • Tisztelet a szülőföldnek. Külföldön élő magyar származású művészek II. kiállítása, Műcsarnok, Budapest

 • 1983, 1984 • Római Iskola I., II., Keresztény Múzeum, Esztergom.

Köztéri művei . 

 • Verseghy Ferenc mellszobra (bronz, 1934, Szolnok)

 • Zsákoló (1937, Nagyvásártelep, Budapest)

 • Zombory Lajos síremléke (1937, szolnoki temető)

 • Hősi emlék (bronz, 1939, Besenyszög)

 • A Felvidék visszacsatolásának domborműve (kő, 1939, Budapest, VII., Károly krt. 13-15.)

 • Kubikosok, Aratók-domborművek (bronz, 1939, Damjanich Múzeum, Szolnok, a Szapáry-szobor megmaradt darabjai)

 • Kubikos (bronz, 1940, Szentes)

 • Gróf Szapáry Gyula szobra (bronz, 1939, felállítva 1940, Szolnok)

 • Ősz (kő, 1940, Budapest, VIII. Nagyfuvaros u.-i bérház)

 • Magyar Golgota (1941, kő, eredetileg Nagyváradon állt volna, később a budapesti Farkasréti temetőben állították föl Hamza Tibor síremlékeként)

 • Fonóasszony (mészkő, 1941, Szeged, Dél-Alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet)

 • Az építő-, fém- és textilipar, a mezőgazdálkodás domborművei (kő, 1942, Budapest, II. Fő u. 66-68., volt Ipari Anyaghivatal)

 • Szt. István király Gellértre bízza fia, Imre neveltetését-dombormű (kő, 1943, Pannonhalma, Bencés Gimnázium)

 • Bennszülött fejek (műkő, 1969, Johannesburg)

 • Afrikai hősi emlék (1964, Johannesburg)

 • Domborművek (bronz, 1968, Pretoria, Bantu Ügyek Székháza)

 • Figurális dombormű (gipsz, 1985, Budapest, XVII. ker., Diadal u. Általános Iskola)

 • Lány halakkal (bronz, é. n., felállítva Szolnok, Gyógyfürdő).

Művek közgyűjteményekben . 

 • Damjanich János Múzeum, Szolnok

 • Dél-Afrikai Nemzeti Galéria, Fokváros

 • Déri Múzeum, Debrecen

 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

 • Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs

 • Luther Museum, Wittenberg (D)

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Modern Művészeti Múzeum, Bogota

 • Nemzeti Múzeum, Helsinki

 • Szépművészet Múzeum, Budapest

 • Városi Múzeum, Durban (Dél-Afrika).

Irodalom . 

 • Entz G.: ~, Magyar Kultúrszemle, 1941/4.

 • Vitéz Nagy Z.: ~, Szépművészet, 1942/4.

 • Egri M.: A szolnoki művésztelep, Budapest, 1977

 • Magyar művészet 1919-1945, Budapest, 1985

 • L. Menyhért L.: ~, Budapest, 1986 (irodalommal)

 • L. Menyhért L.: (kat., bev. tan., Vigadó Galéria, Budapest, 1987, irodalommal)

 • P. Szűcs J.: A Római Iskola, Budapest, 1987

 • L. Menyhért L.: ~ művészete 1948-ig, Szolnok Megyei Múzeum Évkönyve VII., Szolnok, 1990

 • Dancsházy Nagy M.: Búcsú ~tól, Művészet és Barátai, 1992/4.

 • L. Menyhért L.: A Göncölszekértől a Dél Keresztjéig. ~ 1907-1992, Új Művészet, 1993/1.