Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

BUDAY, Lajos

BUDAY, Lajos

festő, grafikus, (Tapolca, 1911. december 21. - Pécs, 1965. június 4.)

1930-36: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Réti István. 1935, 1936: Középiskolai és tanítóképző intézeti rajztanári oklevelet szerez. 1959: A Szegedi Nyári Tárlat festészeti díja. 1935-36: ösztöndíjas tanársegéd a Főiskola akvarell és módszertani tanszékén, Baranski E. László osztályán. További tanulmányokat végez Bécsben. 1936-48: Pápán az állami tanítóképző tanára. 1948-56: a pécsi Pedagógiai Főiskola, majd 1957-63: a szegedi Tanárképző Főiskola Rajztanszékének vezetője. Tanulmányutak: 1960: Szovjetunió; 1961: Románia, Olaszország; 1964: Jugoszlávia, Csehszlovákia. Művészetének kiindulópontjául a nagybányai festészet Réti István átal közvetített eredményei szolgáltak, s ugyanakkor mestere személyisége ösztönzést jelentett művésznevelői-teoretikusi pályájának indulásakor is. Bensőséges tájszemlélete, lírai ábrázolásmódja erős dekoratív érzékkel társult olajfestményein és akvarelljein. Az 50-es évek második felétől érdeklődése a figurális témák felé fordult. Az ipari munka monumentálisabb, heroikusabb ábrázolásai jelentek meg vásznain. A folyamatosan születő táj- és emberábrázolások a két, életét meghatározó városhoz - Pécshez és Szegedhez -, ill. azok környezetéhez, a Mecsek és az Alföld vidékéhez kötődtek. Dekoratívabb, expresszívebb és oldottabb tónusú, líraibb képeit egyaránt a leegyszerűsített, nyitott formákat egységbe fogó zárt kompozíció, határozott képi szerkezet jellemzi. Képzőművészeti tevékenységével párhuzamosan folytatott rajzpedagógia ill. rajzmódszertani munkásságának eredményeit rendszeresen publikálta szakmai folyóiratokban (Magyar Tanítóképző, Néptanítók Lapja, Rajztanítás, Köznevelés) és évkönyvekben (Pécsi Pedagógiai Főiskola évkönyve, Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve, Szegedi tanárképző Főiskola tudományos közleményei). Önálló munkája e tárgyban főiskolai jegyzetei mellett: Szemléltető rajzok a népiskolában, Országos Közoktatási Tanács, Budapest, 1943.

Mesterei . 

 • Réti István.

Egyéni kiállítások . 

 • 1937 • Pápa

 • 1955 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • 1959 • Bartók Béla Klub, Pécs • Móra Ferenc Múzeum, Szeged (gyűjt., kat.)

 • 1960 • József Attila Múzeum, Makó

 • 1962 • Képcsarnok, Pécs

 • 1963 • Rábaközi Múzeum, Kapuvár

 • 1965 • Móra Ferenc Múzeum, Szeged.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1937 • Az Országos Magyar Kir. Képzőmüvészeti Főiskola kiállítása, Műcsarnok, Budapest

 • 1942 • Képzőművészeti kiállítás, Református Kollégium, Pápa

 • 1948 • Centenáris ünnepi hét keretében rendezett kiállítás, Református Kollégium, Pápa

 • 1961 • Dél-alföldi Képzőművészek kiállítása, Szeged

 • 1962, 1964, 1965 • A Szegedi Állami Tanárképző Főiskola képzőművész tanárainak kiállítása, Móra Ferenc Múzeum, Szeged.

Művek közgyűjteményekben . 

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs • Rábaközi Múzeum, Kapuvár.

Irodalom . 

 • SZELESI Z.: (gyűjt., kat., bev. tan., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1959)

 • BUDAY L.: (kat., bev., Szegedi Állami Tanárképző Főiskola képzőművész tanárainak kiállítása, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1965)

 • SZELESI Z.: ~ (1911-1965), Művészet, 1965/10.

 • FISCHER E.: Emlékezés ~ra, Rajztanítás, 1966/1.

 • SZELESI Z.: Szeged képzőművészete, in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1972/73. (2.), Szeged, 1975.