Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

FREY, Krisztián

FREY, Krisztián

festő, (Budapest, 1929. június 7. - Zürich, 1997. július 5.)

Autodidakta művész. 1964-ben Németországban, 1967-ben Olaszországban járt tanulmányúton. 1970-ben emigrált Zürichbe. 1976-tól komputerművészettel foglalkozott. 1992-től felváltva Magyarországon és Svájcban élt. Korai magánstúdiumai során sokféle stílussal kísérletezett, festett, szobrászkodott. Az írásra mint kompozíciós elemre véletlenül talált rá. Az írás, a szöveg használata azonban csak később, a 60-as évek közepén, a szürke képeken vált meghatározó elemmé, tudatos módszerré (Dorothea nővér, 1964). 1958-ban, szintén tájképi inspirációból, egy alkonyati fényekben ábrázolt balatonparti képe kapcsán született első szürke képe, amely a 60-as évtizedben sorozattá teljesedett (Rákosligeti képek, 1965-1967). Hatással volt rá az absztrakt expresszionizmus, főként Jackson Pollock és Willem de Kooning művészete. Világosszürke képein az érzelmi-indulati töltésű ecsetírás, a gravitációnak engedelmeskedő lecsurgó festék figurális elemekkel és írásjelekkel párosul. Ezeken az ún. szkriptorális képeken a sok esetben nem valódi, kvázi szövegek ábrázolásakor főként a kalligrafikus megjelenítés, a lélekállapotot kivetítő dinamikus vonalvezetés a döntő. A képek felületére applikált hétköznapi tárgyak kiválasztásakor (kombiné, elhasznált női cipő) azonban úgy tűnik, szarkazmusának is hangot adva, ~ az egyetemes és a magyar művészet viszonyának ellentmondásaira is rávilágít (3180, 1966; Minden csak mulandó hasonlat, 1969). 1968-ban és 1969-ben részt vesz a magyar neoavantgárd seregszemléjén, az Iparterv kiállításokon. 1970-ben elhagyta az országot, Zürichbe költözött. 1974-ig festi szürke vásznait és papírképeit, majd zenetörténeti tanulmányokat folytatott, felfedezte a zene és a matematika közötti rokonságot. 1976-tól rézkarcokat készített, amelyeken a szimmetria, a tükröződés elvét alkalmazta. Később abbahagyta a festést és grafikázást, matematikát és programozást tanult, a véletlen számok törvényével és alkalmazásával foglalkozott. A 80-as évek elejétől készítette az ún. sztochasztikus képeit, melyeken a véletlenszámok uralmát vizsgálta egy pontosan körülhatárolt folyamatban. A 90-es években újra manuálisan dolgozott, de folytatta a matematikai rendszerek által formált munkáit, melyeket ~ algebrai művészetként definiált. A Körmendi-Csák Gyűjteményben (Budapest) és Dr. Adorjáni Csaba (Zürich) magángyűjteményében is megtalálhatók művei.

Mesterei . 

 • autodidakta.

Egyéni kiállítások . 

 • 1963 • Galerie am Bohlweg, Braunschweig (D)

 • 1967 • Vigyázó F. Művelődési Társaság, Rákosliget

 • 1968 • Budapesti Műszaki Egyetem, Münnich Ferenc Kollégium • Központi Fizikai Kutató Intézet KISZ Klubja [Tót Endrével] • Budapesti Műszaki Egyetem, Irinyi József Kollégium, Budapest

 • 1971 • Kontakt Galerie La Fourmiere, Zürich • Kunsthaus-Foyer, Zürich

 • 1972 • Galerie Schlégl, Zürich

 • 1980 • Radierung, Praxis dr. Adorjáni, Zürich

 • 1981 • Stochastischer Suprematismus, Städtischer Galerie zum Strauhof, Zürich

 • 1982 • Stochastischer Suprematismus und stochastic Printart, Praxis dr. Adorjáni, Zürich

 • 1991 • Jelek a 60-as évekből I., Fészek Galéria, Budapest

 • 1993: Jelbeszéd, I. [Deim Pál, ~, Haász István, Várnagy Ildikó], Magyar Kultúra Háza, Berlin

 • 1994 • Magyar Kulturális Intézet, Prága • Képírás [Várnagy Ildikóval], Új-Delhi • Gyűjteményes kiállítás (kat.), Ernst Múzeum, Budapest

 • 1995 • Gyűjteményes kiállítás, MHB, IMMO Art Galéria, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1960 • Képzőművészek Somogy megyei munkacsoportjának XIV. kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár • Balaton a festészetben, Művelődési Központ, Siófok

 • 1962 • Képzőművészek Somogy megyei munkacsoportjának XVI. kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár; II. Premi International Dibuix Joan Miro 1962, Centre d'Estudis d'Arte Contemporani, Barcelona (rendszeres résztvevő)

 • 1963 • Képzőművészek Somogy megyei munkacsoportjának XVII. kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

 • 1966 • A Zuglói-kör kiállítása [Bak Imre, ~, Hencze Tamás, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor, Nádler István, Tót Endre], Ady Endre Művelődésii Otthon, Újpest

 • 1968 • Iparterv I. [Bak Imre, ~, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Tót Endre], IPARTERV Deák Ferenc utcai kultúrterem

 • 1969 • [Bak Imre, Baranyay András, ~, Hencze Tamás, Jovánovics György, Konkoly Gyula, Lakner László, Major János, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Tót Endre], Központi Fizikai Kutató Intézet KISZ Klub, Budapest • 23 Künstler aus Ungarn, Kunsthalle, Bielefeld; Iparterv II. [Bak Imre, Baranyay András, Erdély Miklós, ~, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Major János, Méhes László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Szentjóby Tamás, Tót Endre], IPARTERV Deák Ferenc utcai kultúrterem

 • 1970 • Kortárs magyar képzőművészeti kiállítás [Bak Imre, Bálint Endre, Csutoros Sándor, Fajó János, Fóth Ernő, ~, Gyarmathy Tihamér, Haraszty István, Hencze Tamás, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Papp Oszkár, Pauer Gyula, Paizs László, Tót Endre], Arsenal, Poznań • G. BWA, Sopot • M. Pomorza, Szczecin, G. BWA, Wrocław

 • 1972 • Zürcher Künstler 1972, Helmház, Zürich

 • 1973 • Realismus, Surrealismus, Neue Tendenzen, Kunstgewerbemuseum, Zürich • Künstler der Galerie, Galerie Schlégl, Zürich

 • 1975 • Ungarische Avantgarde [Etienne Beöthy, Bortnyik Sándor, ~, Huszár Vilmos, Kassák Lajos, Kádár Béla, Moholy-Nagy László, Péri László, Rippl Rónai József, Scheiber Hugo, Nicolas Schöffer, Vajda Lajos]

 • 1979 • Szocialista országok kortárs képzőművészeinek kiállítása, M. Narodowe, Szczecin

 • 1980 • Tendenciák, 1970-1980. Geometrikus és strukturális törekvések, Óbuda Galéria, Budapest • IPARTERV 68-80, IPARTERV székház Deák F. utcai kultúrt.

 • 1981 • Schreibkunst, Schulkunst, und Volkskunst in der deutschsprachigen Schweiz 1548 bis 1980, Kunstgewerbemuseum, Zürich • 500 év a svájci írásművészetben, Városi Múzeum, Zürich

 • 1987 • A XX. sz. magyar művészete. Régi és új avantgárd 1967-1975, Csók Képtár, Székesfehérvár

 • 1991 • Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1992 • Reduktivismus. Abstraction in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn 1950-1980, Museum Moderner Kunst, Bécs • A művészet természete, Fészek Galéria, Budapest

 • 1993 • Variációk a pop art-ra. Fejezetek a magyar művészetből, Ernst Múzeum, Budapest • Galerie Kubus, Hannover

 • 1994 • Hungarica. A 80-as évek magyar művészete, Magyar Intézet, Párizs

 • 1996 • A művészeten túl, Ludwig Múzeum, Budapest • Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz

 • 1997 • Olaj/vászon, Műcsarnok, Budapest

 • 1998 • A Magyar neoavantgárd első generációja, 1965-1972, Szombathelyi Képtár, Szombathely • Humanity and Values (Körmendi-Csák Gyűjtemény), WIC Rotunda, Bécs.

Művek közgyűjteményekben . 

 • Fővárosi Képtár, Budapest

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Szombathelyi Képtár, Szombathely

Irodalom . 

 • Perneczky G.: A líraiság és a konstruktivizmus új útjai a magyar festészetben, Képzőművészeti Almanach, Budapest, 1969

 • Márffy, A.: ~ Inventions (grafikai album), Párizs, 1978

 • Sinkovits P.: Dokumentumok, IPARTERV 68-80. (kat., Budapest, 1980)

 • Diethelm, W.: Visual transformation, Zürich, 1982

 • K. Jost: Computerkunst - Kunst ohne Seele?, Zürich, 1983

 • Sinkovits P.: Milyen a sztochasztikus kép? Beszélgetés ~nal, Új Művészet, 1991/1.

 • ~: lehetőségeket szerkesztek, Új Művészet, 1991/1.

 • Andrási G.: Képet írni. ~ képei a Fészekben, Új Művészet, 1991/8.

 • Sinkovits, P.: Reduktivismus in der ungarischen Avantgarde Malarei der jüngsten Vergangenheit (kat., Reduktivismus. Abstraktion in Polen Tschechoslowakei und Ungarn 1950-1980. Museum Moderner Kunst, Bécs, 1992)

 • Sinkovits P.: Reduktivizmus. Korszakok ~, Nádler és Hencze festészetében, Új Művészet, 1992/12.

 • Keserü K.: Variációk a Pop Art-ra. Fejezetek a magyar művészetből 1950-1980, Budapest, 1993

 • Gelencsér R. É.: Szimbolikus és absztrakt képírás (gyűjt. kat., bev. tan., Ernst Múzeum, Budapest)

 • Andrási G.: Képírás. ~ gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban, Új Művészet, 1995/4.

 • Körner É.: Mozgásterek. ~ kiállítása, Új Művészet, 1995/4.

 • Nagy Z.: ~. Kortárs magyar művészet, Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest, 1997

 • Fabényi J.: (szerk.): A Magyar neoavantgárd első generációja, 1965-1972, Szombathely, 1998.