Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

MAJOR, Máté

MAJOR, Máté

építész, építészetelméleti író, (Baja, 1904. augusztus 3. - Budapest, 1986. április 12.)

1927: diploma Budapesti Műszaki Egyetem (akkor Magyar Királyi Ferenc József Műegyetem). 1949: Kossuth-díj, II. fokozat; 1960: Ybl-díj I. fokozat; 1964, 1970: Munka Érdemrend arany fokozat; 1970: Felszabadulási Jubileumi Emlékérem; 1975: Munka Vörös Zászló Érdemrend; 1977: Herder-díj; 1979: Akadémiai Aranyérem; 1984: Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje. 1936-ig magántervezőként dolgozott, tervpályázatokon vett részt és néhány társasházat tervezett [Benjamin Károllyal, Breuer Marcellel, Fischer Józseffel és másokkal közösen], 1933-1938: a modern építészet képviselőjeként tagja a CIAM magyar szekciójának, 1933-tól a KMP tagja. 1936-1945: az Országos Társadalombiztosítási Intézet mérnöke. 1942-1949: a Tér és Forma szerkesztőbizottságában dolgozott. Alapító és vezető tagja volt az 1949-ben megszüntetett Új Építészet Köre csoportnak. 1951-1986: a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségi tagja, 1949: az MTA levelező tagja, 1949-1964: MTA Műszaki Tudományok Osztálya Osztályvezetőségének tagja, 1950-1951: a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának dékánja, 1955-1958: MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottság elnöke, 1960: az MTA rendes tagja, 1972-1975: A Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézetének igazgatója. 1945 után ~ építészként színte nem alkot, egyetemi oktatói működése mellett építészetelméleti tárgyú cikkei, tanulmányai jelentek meg. Jelentős szereplője volt az 50-es évekbeli építészetelméleti ("szocreál") vitáknak. Szerkesztői munkássága igen sokirányú, a későbbiekben az általa indított Architektúra sorozatban építészettörténeti publikációi jelennek meg, a 60-as évektől folyamatosan közölt kiállításismertetéseket a Magyar Építőművészet hasábjain. Fontosabb főszerkesztői, ill. szerkesztői munkái: 1946-1949: Új Építészet; 1949-1951: Építés-Építészet; 1958-1982: Magyar Építőművészet; 1958-1968: Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények (MTA); 1958-1969: Valóság; 1969-1986: Acta Technika (MTA); Műszaki Tudomány (MTA); Építés- és Építészettudomány (MTA); Architektura-sorozat (Akadémiai Kiadó); Az építészet világa sorozat (Corvina Kiadó).

Főbb művei . 

 • Építészettörténet, Budapest, 1954, 1955, 1960 (németül is)

 • Az építészet sajátszerűsége, Budapest, 1967

 • Az építészet új világa, Budapest, 1969

 • Pier Luigi Nervi, Budapest, 1966

 • Breuer Marcell, Budapest, 1970

 • Goldfinger Ernő, Budapest, 1973

 • Férfikor Budapesten (önéletrajz), Budapest, 1978

 • Új építészet - Új társadalom 1945-1978 (szerk., Osskó Judittal), Budapest, 1981

 • Vágó Péter, Budapest, 1982

 • A mindig megújúló építészet, Budapest, 1985

 • Tizenkét nehéz esztendő: 1945-1956 (önéletrajz, kéziratban).

Irodalom . 

 • Major Máté (klny az Építés- és Építészettudomány 1986. évi 3-4. számából, Budapest, 1986)

 • Prakfalvi E.-Hajdú V. szerk: Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1959, Országos Műemlékvédelmi Hivatal-MÉM, 1996.