Ugrás a tartalomhoz

Magyar néphit

Pócs Éva

L'Harmattan Kiadó

Függelék

Függelék

A szövegben említett vagy idézett publikálatlan boszorkányperek forrásai:

Debrecen, 1730. Vezendi Andrásné Gyarmathy Katalin. Hajdú-Bihar megyei Levéltár, IV. A. 1018/g.

25. Hódmezővásárhely, 1749. Szűcs Istvánné Csuri Anna és Szabados Istvánné, Németh Katalin alias

Csonka Puskásné. Sedria inclyti comitatu. Csongrád m. Vásárhely 13. Augusti 1749. Jászberény, 1728. Tót Erzsébet. Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár, Jászberény v. ir. Hivatalos tudósítások. 1728. 5. cs. N. 63. Kassa, 1715. Túróczy Éva, Tóth Katalin, Szabó Katalin és társaik. Kassai Területi Állami Levéltár,

Abaúj m. Bírósági ir. Büntető perek. Fasc. II. N. 32. Kassa, 1747. Gulyás Andrásné és társai. Kassai Területi Állami Levéltár, Abaúj m. Bírósági ir. Büntető

perek. Fasc. V. N. 39. Túrkeve, 1743. Kelemen Istvánné és Vámos Istvánné. Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár, Túrkeve

v. Prothocollum inquisitionalium 1742//–//1783. 1743. p. 30.