Ugrás a tartalomhoz

Magyarország halfaunája

Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán (2007)

Dr. Harka Ákos és Sallai Zoltán

B. függelék - Úszósugárképletek

B. függelék - Úszósugárképletek

B.1. táblázat - Úszósugárképletek

HalfajokHátúszó D.Anális úszó A.
Viza (Huso huso)
Vágótok (Acipenser gueldenstaedtii)
Simatok (Acipenser nudiventris)
Sőregtok (Acipenser stellatus)
Lénai tok (Acipenser baeri)
Kecsege (Acipenser ruthenus)
Angolna (Anguilla anguilla)
Dunai nagyhering (Alosa pontica)
Bodorka (Rutilus rutilus)
Leánykoncér (Rutilus pigus virgo)
Gyöngyös koncér (Rutilus frisii meidingeri)
Amur (Ctenopharyngodon idella)
Fekete amur (Mylopharyngodon piceus)
Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus)
Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus)
Domolykó (Leuciscus cephalus)
Vaskos csabak (Leuciscus souffia agassizi)
Jászkeszeg (Leuciscus idus)
Fürge cselle (Phoxinus phoxinus)
Balin (Aspius aspius)
Kurta baing (Leucaspius delineatus)
Küsz (Alburnus alburnus)
Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)
Állasküsz (Chalcalburnus chalcoides mento)
Karikakeszeg (Abramis bjoerkna)
Dévérkeszeg (Abramis brama)
Laposkeszeg (Abramis ballerus)
Bagolykeszeg (Abramis sapa)
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)
Garda (Pelecus cultratus)
Paduc (Chondrostoma nasus)
Compó (Tinca tinca)
Márna (Barbus barbus)
Petényi-márna (Barbus peloponnesius petenyi)
Fenékjáró küllő (Gobio gobio)
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)
Homoki küllő (Gobio kessleri)
Razbóra (Pseudorasbora parva)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)
Széles kárász (Carassius carassius)
Ezüstkárász (Carassius gibelio)
Ponty (Cyprinus carpio)
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix)
Pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis)
Kisszájú buffaló (Ictiobus bubalus)
Réticsík (Misgurnus fossilis)
Vágócsík (Cobitis elongatoides)
Törpecsík (Sabanejewia aurata)
Kövicsík (Barbatula barbatula)
Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus)
Fekete törpeharcsa (Ameiurus melas)
Pettyes harcsa (Ictalurus punctatus)
Harcsa (Silurus glanis)
Afrikai harcsa (Clarias gariepinus)
Csuka (Esox lucius)
Lápi póc (Umbra krameri)
Nagy maréna (Coregonus lavaretus)
Törpe maréna (Coregonus albula)
Pénzes pér (Thymallus thymallus)
Galóca (Hucho hucho)
Pataki szajbling (Salvelinus fontinalis)
Sebes pisztráng (Salmo trutta morpha fario)
Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)
Menyhal (Lota lota)
Szúnyogirtó fogasponty (Gambusia holbrooki)
Tüskés pikó (Gasterosteus aculeatus)
Botos kölönte (Cottus gobio)
Cifra kölönte (Cottus poecilopus)
Naphal (Lepomis gibbosus)
Pisztrángsügér (Micropterus salmoides)
Sügér (Perca fluviatilis)
Vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser)
Süllő (Sander lucioperca)
Kősüllő (Sander volgensis)
Magyar bucó (Zingel zingel)
Német bucó (Zingel streber)
Nílusi tilápia (Oreochromis niloticus)
Szivárványsügér (Herotilapia multispinosa)
Amurgéb (Perccottus glenii)
Folyami géb (Neogobius fluviatilis)
Csupasztorkú géb (Neogobius gymnotrachelus)
Kessler-géb (Neogobius kessleri)
Feketeszájú géb (Neogobius melanostomus)
Szirman-géb (Neogobius syrman)
Tarka géb (Proterorhinus marmoratus)