Ugrás a tartalomhoz

Matematikai mozaik

Andrásfai Béla, Bakos Tibor, Bognár Jánosné, Bognár Mátyás, Gallai Tibor, Hódi Endre, Laczkovich Miklós, Molnár Ferenc, Reimann István, Rényi Alfréd, Révész Pál, Rónyai Lajos, Surányi János, Vadkerty Tibor, Varga Tamás

Typotex

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ

helyett egy kis történelem, már ami ezzel a könyvvel kapcsolatos:

1969-ben a budapesti Gondolat Kiadó tizenhat dolgozatból álló cikkgyűjteményt jelentetett meg Matematikai érdekességek címmel. A cikkek a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat József Attila Szabadegyetemén rendezett Matematika mindenkinek című sorozat legkiemelkedőbb előadásainak anyagát ölelték fel. Az előadások célja a matematika népszerűsítése volt, témáik szélesebb érdeklődésre tartottak számot. A cikkek nagy része közismert kérdésekkel foglalkozott: számkitalálós játékokkal, a sakk, a totó-lottó, a Barkochba és különféle szerencsejátékok matematikai problémáival, de ezenkívül is számos érdekes témával találkozhatott a könyv olvasója; ezeknek segítségével könnyű, játékos, szórakoztató formában egészíthette ki és fejleszthette tovább matematikai ismereteit.

1977-ben az Urania-Verlag (Leipzig–Jena–Berlin) németre fordíttatta és Mathematisches Mosaik címmel kiadta a könyvet. Még ugyanennek az évnek folyamán megjelent a volt NDK-ban a könyv második kiadása, sőt ugyancsak 1977-ben az Aulis Verlag Deubner a Co KG Köln az NSZK-ban is közrebocsátotta a könyvnek ezt a változatát.

1980-ban a szófiai Tehnika kiadó magyarról bolgár nyelvre fordíttatta és Matematicseszka mozajka címmel jelentette meg a könyvet.

1987-ben a varsói Wiedza Powszechna a német nyelvű változatot lengyelre ültette át és ezt adta ki Mozaika matematyczna címmel.

Közben Magyarországon meglehetősen rövid idő alatt elfogyott a megjelent 4200 példány, és az újabb olvasók hiába szerettek volna hozzájutni a könyvhöz, ez a fáradozásuk sikertelennek bizonyult, mert bár ismételt javaslatok érkeztek a Gondolat Kiadó akkori igazhatójához a könyv új kiadását sürgetve, ő nem vette figyelembe ezeket.

1997-ben a Typotex Kiadó pályázatot nyújtott be a Művelődési és Közoktatási Minisztériumba. Ebben anyagi támogatást kért a Matematikai érdekességek című könyv új, átdolgozott változatának megjelentetéséhez. Az illetékesek 1998 márciusában közölték, hogy a Typotex Kiadó megnyerte a pályázatot. Ezek után kezdődött meg az új kiadás előkészítése. A következőkben szeretnénk röviden ismertetni, hogy lényegében mi a különbség az eredeti és az átdolgozott kiadás között.

Kezdjük a címmel! Az idegennyelvű fordítások címének hatására az új kiadás címe: Matematikai mozaik.

Az eredeti kiadásnak két cikke maradt ki az átdolgozottból, mégpedig A totó-lottójáték matematikai problémái című, mert ez lényeges átdolgozást igényelne, amire a szerző: Révész Pál – más irányú elfoglaltságai miatt – nem tudott vállalkozni. Továbbá a szerző: Lánczi Ivánné kívánságára a Szórakozás számrendszerekkel című cikk.

Az átdolgozott kiadás új cikkei: Vadkerty Tibor – Hódi Endre: A Hérón-féle háromszögekről. Ez elsőként A Matematika Tanítása című szakmódszertani folyóiratban jelent meg 1979-ben, és még abban az esztendőben élénk visszhangot váltott ki a hazai szakmai körökben, de még 1996-ban is hivatkozott rá egy tekintélyes külföldi szakfolyóirat.

Az olvasók bizonyára nagy érdeklődéssel olvassák majd Rónyai Lajos: Egy igazán csudálatos bizonyítás című cikkét, amelyben a szerző a matematika egyik legizgatóbb problémájának megoldására irányuló erőfeszítéseket követi nyomon a probléma felvetésétől kezdve, egészen napjainkban történt megoldásáig.

Az új kötet utolsó cikke Laczkovich Miklóstól származik. Címe: Prímképletek. Ez eredetileg a Középiskolai Matematikai Lapokban jelent meg. A cikkben az illusztris szerző olyan, régi számelméleti problémákat tárgyal terjedelmes matematikai apparátussal, amelyek megoldására irányuló törekvések még napjainkban is vezettek új eredményekre. A cikk meglehetősen magas színvonalú, egyes – fontos eredményeket közlő – részletei itt jelentek meg először magyar nyelven.

Valamennyi – régi és új – cikk szövegét átolvastuk, az észrevett sajtóhibákat kijavítottuk (és reméljük, hogy nem vétettünk újakat). Ezenkívül elvégeztük a szükségessé vált korszerűsítéseket mind szakmai, mind helyesírási, mind stiláris szempontból.

Reméljük, hogy az új, átdolgozott kiadás ugyanannyi örömet okoz majd a könyv olvasóinak, mint az eredeti okozott annak idején.

Budapest, 1998 KarácsonyánHódi Endre