Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

2. fejezet - NAPLÓ BUDA AVAGY OFFEN ERŐS VÁROSÁNAK HÍRES OSTROMÁRÓL

2. fejezet - NAPLÓ BUDA AVAGY OFFEN ERŐS VÁROSÁNAK HÍRES OSTROMÁRÓL

NAPLÓ

BUDA

avagy

OFFEN

Erős városának híres ostromáról

A legyőzhetetlen Római Császár,

I. LIPÓT

győzedelmes fegyverei által.

Mely a kiváló fejedelmek,

a Lotharingiai Herceg és a Bajor Választófejedelem vezetésével

1686. szeptember 2-án rohammal vétetett be.

Lejegyeztetett egy önkéntes által, aki az egész ostromot végigélte;

Offen városának és az ostrom állásának érdekes cifra rézbe metszett képével.

AMSZTERDAM,

Aart Dirksz. OOSSAAN könyvárusnál a Damon 1686.

A KÖNYVÁRUS AZ OLVASÓHOZ

Buda erős várának ostromáról olyan sok híresztelés kering világszerte, hogy úgy ítéltem meg, kivételesen nagy szolgálatot teszek a köznek egy hiteles napló közreadásával, és ennek érdekében összegyűjtöttem minden fellelhető írást; amikor ez a jelenlegi a kezembe került, mely magában a seregben jegyeztetett le a legnagyobb igyekezettel egy önkéntes által, felhagytam a további kereséssel, melyet máskülönben még folytattam volna, és inkább azon kezdtem fáradozni, hogy a nyomdagép mielőbb munkához láthasson, hogy az oly híres ostrom részleteire kíváncsiak ne várakoztassanak sokáig. Adja Isten, hogy a keresztény fegyverek küzdelmét a jószerencse tovább kísérje; az eseményeket az Olvasó lépésről lépésre követheti a hadjárat végén megjelenő Második részben; melynek lehetséges lesz majd könyv formában való méltó kiadása együtt Érsekújvár bevételével[43] és Coron[44] elfoglalásával a velenceiek által (melyet, bár ugyanabban a háborúban történt, újra kinyomtattam). Hogy a magam részéről mindent megtegyek a köz megelégedésére, a dalmáciai buduai csatáról, melyet a bátor St. Paul tábornok[45] vezetésével vívott a velencei sereg, készíttettem egy lenyomatot, amely két napon belül meg fog jelenni. Addig is ég veled Nyájas Olvasó, bizton számíthatsz a fenti ígéretek teljesítésére.[43] Nieuwhuisel, Érsekújvár, Neuhausel, ma Nové Zámky (Szlovákia). Ostroma 1685. június 7-től augusztus 19-ig tartott.

[44] Coron kikötőjét Francesco Morosini, a velencei hadak főparancsnoka 1685. augusztus 7-én foglalta el. Koron, ma Koróni városka a Peloponnészosz- (Morea-) félszigeten, a Meszíni-öbölben (Görögország). Francesco Morosini tábornok (1618–1694) 1656–1667 között Kandia (Kréta) parancsnoka, 1685-től a velencei hadak főparancsnoka, 1688-ban dózsévá választják.

[45] Pietro Valerio velencei tábornok 1685-ben Dalmáciában és Albániában vezette a Szent Liga hadműveleteit. A szóban forgó csata Dalmácia déli részén, Budua (ma Budva, Jugoszlávia) mellett zajlott le.