Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

A LEVÉL MÁSOLATA, MELYET ŐCSÁSZÁRI FENSÉGE ÍRT A BRANDENBURGI VÁLASZTÓFEJEDELEM FIÁNAK

A LEVÉL MÁSOLATA, MELYET ŐCSÁSZÁRI FENSÉGE ÍRT A BRANDENBURGI VÁLASZTÓFEJEDELEM FIÁNAK

Nyomtatott Amszterdamban, Jochem van Dijcknél, a Városháza sarkán működő könyvárusnál

Huygens műveiben, 1686

Fenséges herceg, minthogy biztosan tudom, hogy Hercegi Fenséged irántam, valamint az egész keresztény világ felett érzett aggodalmában Budavár nehéz és véres ostromának szerencsés végkimenetelét már régóta őszintén szomjazta és kívánta, íme örömest küldöm Hercegi Fenségednek a híradást saját futárommal, miszerint ezt az igen fontos helyet egy általános ostrommal, mégpedig az ellenséges sereg szeme láttára, egyesült keresztény seregünk végre meghódította, és Hercegi Fenséged atyjának segédcsapatai, Schoning tábornokuk vitézkedésével úgy ezen támadás során, mint addig is minden lehetséges alkalommal, mindvégig olyannyira hősiesen és állhatatosán harcoltak, hogy senki sem veheti el tőlük a dicsőséget: alaposan kivették részüket a sikerből, s a választófejedelmi seregek dicsőségét és jóhírét nem kevéssel öregbítették és emelték; amiért is külön gratulálok Fenségednek, megőrizve fenséges kegyelmemben és baráti jóindulatomban.

Bécs székvárosomban, 1686. szeptember 7-én

Alulírott

Hercegi fenséged készséges nagybátyja

Lipót