Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

ÚJ HÍRADÁS A NAGY GYŐZELEMRŐL, AMELYET A CSÁSZÁRIAK ARATTAK BUDA POMPÁS ÉS DICSŐ VÁRÁNAK ÉS VÁROSÁNAK OSTROM ÁLTALI BEVÉTELÉVEL

ÚJ HÍRADÁS A NAGY GYŐZELEMRŐL, AMELYET A CSÁSZÁRIAK ARATTAK BUDA POMPÁS ÉS DICSŐ VÁRÁNAK ÉS VÁROSÁNAK OSTROM ÁLTALI BEVÉTELÉVEL

A Hágából kapott, 1686. szeptember 9-én kelt levelek egybehangzóan arról tudósítanak, hogy ugyanezen nap reggelén oda egy kifejezetten e célból küldött futár érkezett, akit Gastanaga márki, Spanyol Németalföld kormányzója küldött Clermont grófjához, a spanyol király Őfensége követéhez, azzal a hírrel, hogy Őexcellenciája és de la Tour herceg tegnap délután a Buda előtti síkon felálló császári táborból megkapta a várvavárt híradást arról, hogy a vár, e hó 2. napján a császáriak ostromával, karddal a kézben bevétetett; amiről azon nyomban értesítették Őfenségét és a külügyminisztereket, s amely hírrel egy futárt az orániai herceg őfenségéhez küldtek; ezeket a futárokat maga Taxis grófja kísérte, hogy a legrövidebb úton-módon célt érjenek.

Nyomatott Amszterdamban, Gerrit Ewoutsnál