Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

GYŐZELMI ÉNEK A CSÁSZÁRI FENSÉGE DICSÉRETÉRE BUDA BEVÉTELÉRŐL, 1686. SZEPTEMBER 2-ÁN

GYŐZELMI ÉNEK A CSÁSZÁRI FENSÉGE DICSÉRETÉRE BUDA BEVÉTELÉRŐL, 1686. SZEPTEMBER 2-ÁN


A császárt,
Aki lövi a
Törököt és tatárt,
Nemigen bántja,
Hogy félholdjukkal
Már futásnak eredtek.
Nézd a beszariakat, hogy
menekülnek,
Mintha maga Lucifer
Lovagolna (ló)farkukon.
Buda elesett;
Még jobb lett volna
A magasztos császári
birodalomnak,
ha korábban el tudta volna űzni azt,
Aki az egész világot fenyegette.
Hallga, dal hallatszik
A félholdas zászló előtt,
Hej, annak bizony le kell
hanyatlania.
Bizony, vas golyóbisok voltak
Amik a pokolfajzatokat
Kiűzték fészkükből.
Buda
A császári Birodalom része lesz
Bár némileg megsérült
A bombáktól és tarackoktól
És más ágyúktól.
Ni, a törökök hogy bámulnak
És mint a gyáva kutyák menekülnek
A császár hatalma elől
Oda a törökök minden ereje.
Nézd, hogy okádnak
A pasa láztól remeg:
Segíts, Mohamed, segíts
Vagy végképp ebek harmincadjára
jutunk.
Küldj már segítséget
Prófétai hadaidból
Mert szorongatnak minket
Hogyha így megy tovább
Darabokra szaggatnak minket.
Ezért ments meg nagy
szükségünkben
Még mielőtt mind elpusztulnánk.
Hallgasd, hogy énekelnek a
törökök
Hogyan táncolnak:
Újfajta módinak tűnik;
Ah Mohamed, segítsd meg őket
Különben leberetválják
A fülük és az orruk
Ha a császár elkapja őket,
Akkor csak a hátsó felüknél fogva
tudja
Megtanítani majd szarni őket
És fűszeres süteményt sütni
Hogy török torkukon
Folyton-folyvást okádjanak,
Nézd hogy köpködnek
Oh, oh, mi jön ki belőlünk,
A pasa felettébb rosszul érzi
magát.
Milyen iszonyú hányás,
Nézd, hogy reszket
Azt hiszem, vagy kelepcétől tart,
vagy attól, hogy elveszíti fejét.
Most aztán gondolkozhat
Hogyan szabaduljon szorult
helyzetéből:
De nem jut eszébe semmi,
hogyan is szabadulhatna.
Ej Mohamed, vesd mindenható
Szemeidet
Szeretetteljesen
Fiadra
Még mielőtt meghalna.
Siess hozzá, még elájul
Törökök, hogy állhattok ott olyan
bambán
Segítsetek már a pasátokon,
Hisz már félholt.
Hozzatok valami támaszt, gyorsan,
ó jaj,
Peckeljétek fel vele a karját
Hogy magához térjen
A csatában érzett ijedtségéből
Mielőtt még minden elvész,
És semmi sem akadályozhatja meg
A félhold vereségét.
Gyorsan szedjétek össze
magatokat, védekezzünk
Még mielőtt minden tollat
kitépnének
Hátsó felünkből
Gyorsan, míg el nem fognak
Lottyadt hátsó felüknél fogva
Gyorsan, elég volt a
sikoltozásból
Menekülj
Míg a fejeddel nem kell fizetned.
Nézd, hogy állnak tovább
Egyszer sem néznek vissza
Mintha maga az
Ördög üldözné őket.
De jaj, milyen híradás is lesz ez
Amit egy töröknek olvasnak fel
Talán minden erejével fohászkodik
Ah Mohamed, segíts,
Jöjj a segítségünkre
Ha nem segítesz
Nagy ínségünkben
Félek, végképp elbukunk.