Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK AZ ALAPFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK AZ ALAPFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZ


Egyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Hol találhatók általában legnagyobb sűrűségben a szárazföldi növények gázcserenyílásai?
A. a szár felületén
B. a levelek élén
C. a levelek színén
D. a levelek fonákán
E. a levelek csúcsán

2. A fotoszintézishez milyen anyagot vesz föl a növény a levegőből?
A. oxigént
B. szén-dioxidot
C. nitrogént
D. vizet
E. ásványi anyagokat

3. Az alábbiak közül melyik nem állandósult szövet?
A. az osztódó szövet
B. az alapszövet
C. a szállítószövet
D. a bőrszövet
E. a támasztószövet

4. Hol zajlik általában a legnagyobb mértékben fotoszintézis?
A. a levél bőrszövetében
B. a levél szabálytalan alapszöveti sejtjeiben
C. a levél oszlopos alapszövetében
D. a szár alapszövetében
E. a szár bőrszövetében

5. Mi borítja a levél bőrszövetének külső felszínét?
A. sejthártya
B. sejtplazma
C. kutikula és viasz
D. gyanta
E. alapszövet

6. Mi borítja a gyökerek csúcsát?
A. gyökérszőrök
B. gázcserenyílások
C. kutikula
D. nyálkás gyökérsüveg
E. viaszréteg

7. Mely szövettípus hozza létre a hajtásos növények testét?
A. bőrszövet
B. alapszövet
C. szállítószövet
D. osztódó szövet
E. kötőszövet

8. Milyen szövet tölti ki legnagyobb részben a levelek két bőrszöveti rétege közti teret?
A. osztódó szövet
B. alapszövet
C. szállítószövet
D. kötőszövet
E. töltelékszövet

9. Milyen színtesteket tartalmaz legnagyobb számban a levelek bőrszövete?
A. semmilyeneket
B. zöld színtesteket
C. színtelen színtesteket
D.  sárga színtesteket
E.  piros színtesteket

10. Mely szervezetek döntő többsége autotróf?
A. növények
B. gombák
C. állatok
D. baktériumok
E. vírusok

11. Milyen alakúak a szállítószövetek alkotói?
A. szabálytalanok
B. hosszúak, csőszerűek
C. erősen görbültek
D. gömb alakúak
E. cikcakkosak

12. A következők közül melyik nem tartozik a gázcserenyílások legfontosabb feladatai közé?
A. párologtatás
B. oxigén leadása
C. szén-dioxid felvétele
D. szerves anyagok raktározása
E. gázcsere

13. Hova választják ki a növényi sejtek a fölösleges anyagaikat?
A. a sejtmagba
B. a plazmába
C. a sejtnedvüregbe
D. a sejthártyába
E. a színtestekbe

14. Mi a kambium szerepe?
A. a szerv vastagítása
B. a hosszirányú növekedés
C. az anyagszállítás
D. a gázcsere
E. a tápanyagfelvétel

15. Mikor nyílik ki a gázcserenyílások légrése?
A. ha a zárósejtek megtelnek vízzel
B. ha a zárósejtek sok vizet veszítenek
C. ha a szervezeten belül a gáz nyomása csökken
D. ha a szervezeten belül a gáz nyomása nő
E. ha a hőmérséklet változatlan marad

16. Az edénynyalábok mely része szállítja a vízben oldott ásványi anyagokat a gyökerek felől a levelekbe?
A. a kambium
B. a háncsrész 
C. a farész 
D. a sejtközötti járat
E. az alapszövet

17. Milyen tényező idézi elő a folyadék áramlását a gyökerekből a hajtás felé?
A. az alapszövet összehúzódása
B. a szár edénynyalábjainak pumpáló hatása
C. a háncsrész szivattyúszerű működése
D. a hajtás párologtatása
E. a hőmérséklet csökkenése

18. Hogyan működik a kambium?
A. kifelé és befelé faelemeket hoz létre
B. kifelé fa-, befelé háncselemeket hoz létre
C. kifelé és befelé is háncselemeket hoz létre
D. kifelé háncs-, befelé faelemeket hoz létre
E. kifelé osztódószövetet, befelé háncselemeket hoz létre

19. Az alábbiak közül mit tekintünk a fotoszintézis termékének?
A. szén-dioxid
B. oxigén
C. nitrogén
D. víz
E. fény

20. Elsősorban milyen anyagokat szállít a háncsrész?
A. szerves anyagok oldatát
B. ásványi anyagok oldatát
C. szén-dioxidot
D. vizet
E.  oxigént

Megoldások [6][6]
1. D
2. B
3. A
4. C
5. C
6. D
7. D
8. B
9. C
10. A
11. B
12. D
13. C
14. A
15. A
16. C
17. D
18. D
19. B
20. A