Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK AZ ALAPFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK AZ ALAPFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Mi az élőlények rendszerezésének alapvető egysége?
A. fajta
B. faj
C. család
D. nemzetség
E. osztály

2. Milyen szerveződésű a baktériumok többsége?
A. egysejtű
B. fonalas
C. sejttársulásos
D. telepes
E. szövetes

3. Az alábbi élőlények közül melyek a legközelebbi rokonai egymásnak?
A. vörösmoszatok és barnamoszatok
B. ősbaktériumok és cianobaktériumok
C. lombosmohák és rénszarvaszuzmó
D. mocsári zsurló és erdei pajzsika
E. ostoros moszatok és zöldmoszatok

4. A következő megállapítások közül melyik vonatkozik a baktériumokra?
A. sejtjeik mérete kb. 0,1 mm
B. valódi sejtmagjuk miatt kettéosztódással szaporodnak
C. egyes képviselőik a légköri nitrogént képesek megkötni
D. nincs sejtfaluk
E. valamennyien aktív helyváltoztatásra képesek

5. Mi jellemző a zuzmókra?
A. rendkívül igényes, érzékeny növények, csak különleges körülmények között maradnak fenn
B. moszatok és gombák tartós együttéléséből alakulnak ki
C. csak meleg éghajlaton fordulnak elő
D. mohák és gombák együttéléséből alakulnak ki
E. fény nem szükséges az életükhöz

6. Hol található a legtöbb baktérium?
A. a vizekben
B. a levegőben
C. az élőlényekben
D. a sarkvidékek jegében
E. a talajban

7. Az erdei pajzsika melyik szervéből hajt ki évről évre?
A. föld alatti vastag szárából, a gumóból
B. föld alatti vastag szárából, a gyöktörzsből
C. vaskos gyökeréből
D. föld alatti hagymájából
E. módosult, föld feletti gyökeréből

8. Mi az élőlények rendszerezésének alapvető szempontja?
A. a külső testfelépítés
B. a gazdasági jelentőség
C. a fajok leszármazási-rokoni kapcsolata
D. a földrajzi elterjedés
E. a szaporodási sajátságok

9. Hogyan szaporodnak a mohák?
A. spórákkal
B. osztódással
C. kettéhasadással
D. feldarabolódással
E. virággal

10. Az alábbiak közül mely felsorolásban szerepelnek egyre nagyobb rendszertani csoportok?
A. faj, nemzetség, rend, család, törzs, osztály
B. faj, család, nemzetség, rend, osztály, törzs
C. törzs, osztály, rend, család, nemzetség, faj
D. osztály, törzs, rend, család, nemzetség, faj
E. faj, nemzetség, család, rend, osztály, törzs


Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

11. Mi jellemző az egy fajba tartozó élőlényekre?
1. egymáshoz hasonlók
2. másoktól eltérnek
3. egymás között korlátlan szaporodásra képesek
4. folytonos alaksorozatot képeznek

12. Mi a különbség az ostorok és a csillók között?
1. az ostorok sejtenként kisebb számúak, a csillók nagyobb számúak
2. az ostorok egyenesek, a csillók görbék
3. az ostorok hosszabbak, a csillók rövidebbek
4. az ostorok vékonyabbak, a csillók vastagabbak

13. Milyen testszerveződés fordul elő a moszatok körében?
1. egysejtű
2. fonalas
3. többsejtű
4. telepes

14. Mi a baktériumok haszna az alábbiak közül?
1. az élőlénymaradványok lebontásával biztosítják az anyagok körforgását az életközösségekben
2. az élelmiszeriparban egyes tejtermékek készítésére használatosak
3. antibiotikumokat állítanak elő a segítségükkel
4. sok, az emberre veszélyes állatot megtámadó kórokozó van köztük

15. Mi jellemző a barnamoszatokra?
1. hűvös tengerekben élnek
2. telepes szerveződésű fajaik vannak
3. oxigént termelnek
4. közéjük tartozik a legnagyobb méretű növényfaj

16. Mi a mohák jelentősége az erdő életében?
1. védik a talajt a kiszáradástól
2. elhalt testük a talaj szervesanyag-tartalmát pótolja
3. akadályozzák, hogy a víz elmossa a talajt
4. lebontják az elhalt élőlények szerves anyagait

17. Mi jellemző a vörösmoszatokra?
1. nagyon egyszerű, a baktériumokhoz hasonló felépítésű szervezetek
2. melegebb tengerekben élnek
3. egysejtűek
4. színanyagaik a mélyebb vízrétegekben is lehetővé teszik a fotoszintézist

18. A kovamoszatokra jellemző:
1. a plankton alkotói
2. az állat- és növényvilág határán elhelyezkedő egysejtűek
3. sejtjeiknek kemény külső vázuk van
4. a zöldmoszatok közé tartoznak

19. A harasztok szaporodásának szakaszai közé tartozik
1. spóra
2. előtelep
3. kifejlett harasztnövény
4. virág

20. Az alábbiak közül mi jellemző a harasztokra?
1. közéjük tartoznak a lombosmohák
2. közéjük tartoznak a zsurlók
3. a levegő szennyezettségére általában rendkívül érzékenyek
4.  valódi száruk és levelük van

Megoldások [17][17]
1. B
2. A
3. D
4. C
5. B
6. E
7. B
8. C
9. A
10. E
11. E
12. B
13. E
14. A
15. E
16. A
17. C
18. B
19. A
20. C