Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK AZ ALAPFOK - VIRÁGOS RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK AZ ALAPFOK - VIRÁGOS RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Melyik nyitvatermő az alábbiak közül?
A. a lombosmoha
B. az erdei pajzsika
C. az erdeifenyő
D. a kocsánytalan tölgy
E. a hóvirág

2. A nyitvatermők mivel alkalmazkodtak jobban a környezeti feltételekhez a harasztoknál?
A. magasabb termettel
B. magvak kialakításával
C. fejlett gyökérrendszerrel
D. nedves élőhelyek meghódításával
E. szövetek létrehozásával

3. Mi a különbség a nyitvatermők és a zárvatermők között?
A. a nyitvatermők örökzöldek, a zárvatermők nem
B. a nyitvatermők lágy szárúak, a zárvatermők mind fák
C. a nyitvatermők virágtalanok, a zárvatermők virágosak
D. a nyitvatermők magkezdeménye a termőlevélen szabadon fejlődik, a zárvatermőké magházban alakul ki
E. a nyitvatermők ivartalanul, a zárvatermők ivarosan szaporodnak

4. A következő növények közül melyiknek van főgyökeres gyökérrendszere?
A. a nádnak
B. a kukoricának
C. a hóvirágnak
D. a búzának
E. a bükknek

5. Az alábbiak közül milyen újdonság jelent meg a zárvatermőkben a nyitvatermőkhöz képest?
A. a szövetek
B. a gyökér
C. a termés
D. a mag
E. a szélmegporzás

6. Milyen virágok találhatók a tölgy barkavirágzatában?
A. porzós virágok
B. termős virágok
C. vagy csak porzós, vagy csak termős virágok
D. porzót és termőt egyaránt tartalmazó kétivarú virágok
E. porzós és termős virágok

7. Milyen termése van a kökénynek?
A. csak magja van, termése nincs
B. bogyó
C. makk
D. csonthéjas
E. tok

8. Mikor ehető a kökény termése?
A. éretlenül
B. amikor pirosra érett
C. soha
D. bármikor
E. ha a fagy megcsípte

9. Miben különbözik egymástól a fűz és a tölgy szára?
A. a fűz szárának fája (fateste) puha, csersavat nem tartalmaz, a tölgyé kemény és tartós
B. a fűz lágyszárú, a tölgy fásszárú
C. a fűz gyantás, a tölgy viaszos szárú
D. a fűz szárának fája (fateste) kemény, a tölgyé puha
E. a fűz viaszos, a tölgy gyantás szárú

10. Miből táplálkozik először a hóolvadáskor kihajtó hóvirág?
A. a talajból
B. a hóolvadékból
C. a hagymájából
D. a gyöktörzséből
E. a gumójából

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

11. Mi alkotja a hajtást?
1. szár
2. gyökér
3. levél
4. mag

12. Az erdeifenyőre jellemző:
1. tobozát termések alkotják
2. magja a megporzástól számított két év alatt érik meg
3. rovarmegporzású
4. egylaki

13. Melyek a hajtásos növények?
1. nyitvatermők
2. harasztok
3. zárvatermők
4. mohák

14. Mely  tulajdonságok jellemzőek általában az egyszikűekre?
1. magokkal szaporodnak
2. párhuzamos levélerezetűek
3. virágtakarójuk általában lepel
4. termésük van

15. Milyen közös tulajdonságaik vannak a kétszikű növényeknek?
1. magjuk szikleveleket tartalmaz
2. virágtakarójukból általában hiányoznak a csészelevelek
3. zárvatermők
4. mellékgyökereik vannak

16. Mi jellemző a tölgyekre?
1. termőjükből makktermés alakul
2. egylakiak
3. kétféle virágjuk egymástól elkülönülve fejlődik ki
4. szélmegporzásúak

17. Milyenek a kökény virágai?
1. rovarmegporzásúak
2. fehér szirmúak
3. illatosak
4. ősszel nyílók

18. Melyik egyszikű növény a következők közül?
1. az erdei pajzsika
2. a gyékény
3. a fűz
4. a hóvirág

19. Hol találkozhatuk leggyakrabban fűzekkel?
1. magashegységekben
2. homokos talajokon
3. fenyőkkel elegyesen
4. nedves élőhelyeken

20. Mire használatos a fűz anyaga?
1. papírgyártásra
2. kosárfonásra
3. fafaragásra
4. fonott bútorok készítésére

21. Mi jellemző a fűz virágaira?
1. felépítésük nagyon egyszerű
2. külön porzós és termős virágok találhatók a növényen
3. virágtakarójuk nincs
4.  tövükben nektár termelődik

Megoldások [39][39]
1. C
2. B
3. D
4. E
5. C
6. A
7. D
8. E
9. A
10. C
11. B
12. C
13. A
14. E
15. B
16. E
17. A
18. C
19. D
20. E
21. E