Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A vizek növényei

A vizek növényei

A vizekben sokféle növény megtalálja életfeltételeit . Közöttük vannak parányi, szabad szemmel nem is látható egysejtű szervezetek is, amelyek a moszatok (más néven algák) közé tartoznak. Csak mikroszkóppal vizsgálhatók. A szemes-ostoros is moszat. Az állat- és a növényvilág határán áll, ezért állati és növényi tulajdonságokkal is rendelkezik. Őseiből jött létre valamikor a növény- és az állatvilág. A növényekhez hasonlóan zöld színanyaga van, amivel a napfény energiáját felhasználva önállóan képes előállítani teste anyagait. Ugyanakkor a szerves szennyezőanyagokat is elfogyasztja, amivel a vizeket tisztítja. A szerves tápanyagokat a sejtszáján keresztül veszi fel. Aktív helyváltoztatásra is képes ostora[48] segítségével. Hosszanti irányú kettéosztódással szaporodik.

Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vérvörös szemes-ostoros (Euglena sanguinea, Euglenophyta) (Borics Gábor felvétele)
Vérvörös szemes-ostoros (Euglena sanguinea, Euglenophyta) (Borics Gábor felvétele)

A vizekben találunk többsejtű, fonálszerű moszatokat is ("békanyálmoszatok") . Ezek sejtjei azonban, eltérően a száras és leveles (hajtásos) növények (mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők) sejtjeitől, nagyon hasonlítanak egymásra , és testük sem tagolódik különböző szervekre. Sok egyforma alakú sejtjük mind ugyanolyan életműködéseket végez. Tápanyagokat (szén-dioxidot, vizet, ásványi sókat) vesznek fel, és azokból zöld színanyagaik és a napfény energiája segítségével saját szerves anyagaikat előállítják. Sejtjeik, a zöld szemesostoroséhoz hasonlóan, kettéosztódással szaporodnak, teleptestük[49] pedig több teleptestté szétdarabolódhat.

Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)

Zygnema zöldmoszat két csillagszerű, pirenoidos színtesttel (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Zygnema zöldmoszat két csillagszerű, pirenoidos színtesttel (Fridvalszky Lóránt felvétele)

A virágos növények közül is sok alkalmazkodott a vízi életkörülményekhez. A hínáros békaszőlő például a vízben lebeg. Gyökereivel és gyöktörzsével[50] a víz alján lévő iszapba kapaszkodik. Levelei, hasonlóan a pázsitfüvekéihez, mellékeresek. Virágai egyivarúak, virágtakarója egyforma, zöldes színű lepel. Mivel a virágok is a víz alá merülnek, a víz szállítja a virágport a porzós virágokból a termős virágok termőjére.

Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A piciny, lencsére emlékeztető békalencsék gyakran belepik a vizek felszínét . Testük annyira egyszerű, hogy nem különül el szárra és levelekre. Gyökereik a test alsó oldaláról a vízbe lógnak. Virágaik csupaszak és egyivarúak, mindössze 1-2 porzó-, illetve 1 termőlevélből állnak. A porzós és a termős virágok egy növényen találhatók, tehát a békalencsék egylaki növények. A vízben élő nagyobb, szemmel látható növényeket hínárnövényeknek nevezzük.

Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)
Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)[48] Az ostorok kisebb számú (1-2) és hosszabb, a csillók pedig nagyobb számú és rövidebb, sejtből kitüremkedő képződmények. Leggyakrabban a sejtek mozgatásában működnek közre.

[49] Telepes testűek azok a többsejtű növények, amelyeknek nincsen gyökerük, levelük és száruk. Hozzájuk hasonló testszerveződésük miatt a gombákat is telepes testű szervezeteknek tekintjük.

[50] A gyöktörzs vastag, rendszerint el nem ágazó és belül tömör, földfelszín alatti hajtás, amellyel a növény a kedvezőtlen (hideg vagy száraz) időszakot átvészeli; a kedvezőtlen időszak megszűntével belőle föld fölötti hajtások erednek.