Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK AZ ALAPFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK AZ ALAPFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Milyen őshonos növényzet jellemző az 500 méteresnél alacsonyabb fekvésű hazai hegyvidéki területeken?
A. kocsányos tölgyesek
B. kocsánytalan tölgyesek
C. bükkösök
D. fenyvesek
E. fehér nyárasok

2. Mi jellemző a cserjékre?
A. lágyszárú, tőből elágazó növények
B. fásszárú, fatörzses növények
C. fásszárú, tőből elágazó növények
D. lágyszárú, tőnél magasabban elágazó növények
E. fásszárú, fél méternél magasabban elágazó növények

3. Mely növényeket nevezzük hínárnövényeknek?
A. a kaszálók pázsitfüveit
B. a vízpartok felszín fölé nyúló növényeit
C. a vizek mikroszkopikus növényeit
D. a békanyálmoszatokat
E. a vízben élő, szemmel látható növényeket

4. Melyik nemzeti parkunk területén él nagy tömegben kamilla?
A. a Hortobágyi Nemzeti Park területén
B. a Bükki Nemzeti Park területén
C. a Fertő Tavi Nemzeti Park területén
D. az Aggteleki Nemzeti Park területén
E. a Duna-Dráva Nemzeti Park területén

5. A trópusi esőerdőkre jellemző
A. bennük 20 méteresnél nagyobb fák nemigen fordulnak elő
B. elsősorban a Ráktérítő és a Baktérítő környékén találhatók
C. liánok, fánlakó növények nagy számban élnek bennük
D. a hazai erdőkhöz képest kevés szintre tagolódnak
E. javarészt lombhullató növények alkotják

6. A szavannákra jellemző
A. fűfélék alig fordulnak elő rajtuk
B. térségükben évente négy évszak váltja egymást
C. Európában is nagyobb területeken megtalálhatók
D. fáik lombhullatók
E. területükön sokféle kaktusz terjedt el

7. Az alábbiak közül mi a kaktuszok sajátsága?
A. Afrika száraz éghajlatú területein honosak
B. elhúsosodott száruk vizet raktároz
C. oldalágaik tövisekké, tüskékké, szőrökké módosultak
D. vaskos leveleik végzik a fotoszintézist
E. legfeljebb 1 méteresre nőhetnek

8. Melyik felsorolás tartalmaz a mediterrán területekre jellemző növényeket?
A. paratölgy, libanoni cédrus, babér
B. bükk, levendula, nyír
C. rozmaring, kókuszpálma, fügekaktusz
D. rénszarvaszuzmó, kocsányos tölgy, teacserje
E. levendula, mocsári zsurló, erdeifenyő

9. Az alábbiak közül melyik lombhullató?
A. a trópusi esőerdők fája
B. a lucfenyő
C. a tundra fái
D. az európai tajga legelterjedtebb fafaja
E. a vörösfenyő

10. Mi jellemző a tengeri élőhelyekre?
A. a fény lehatolhat 1-2 kilométer mélyre 
B. a növényzet elrendeződését elsősorban a fényviszonyok szabják meg
C. a hőmérséklet az aljzatig folyamatosan csökken
D. a nyomás állandó és mindenütt azonos
E. a hőingadozások általában nagyobbak, mint a szárazföldi élőhelyeken

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni. 

11. A következők közül melyik vízinövény?
1. a gyékény
2. a bókoló bogáncs
3. a békalencse
4. a vörös here

12. Mely erdőkre jellemző, hogy a zárt lombkoronaszint okozta fényhiány miatt gyér az aljnövényzetük?
1. a kocsányos tölgyesekre
2. a bükkösökre
3. a borókásra
4. a lucfenyvesre

13. Mi a magyarázata annak, hogy hazánkban a különböző magasságú hegyi régiókban változik a jellemző növényzet?
1. az, hogy a tengerszint fölötti magasság növekedésével csökken a hőmérséklet
2. az, hogy a különböző növényzettípusoknak más-más a környezeti igényük
3. az, hogy a tengerszint fölötti magasság növekedésével egyre több a csapadék mennyisége
4. az, hogy a tengerszint fölötti magasság növekedésével más-más fészkelő madarak jelennek meg

14. Miben térnek el egymástól egy magyarországi tölgyerdő szintjei?
1. a megvilágítás erősségében
2. a páratartalomban
3. a bennük előforduló növényfajokban
4. a bennük élő nyitvatermők mennyiségében

15. A pázsitfüvek közé tartozik
1. a lucerna
2. a nád
3. a mezei zsálya
4. az angolperje

16. Mi jellemző a hazai szikesekre?
1. talajuk nagy sótartalmú
2. területeiken nagyon változatos élőhelyek alakultak ki
3. területük a Hortobágyon a legnagyobb
4. mindig igen szárazak

17. A szárazföldek egyenlítői részén
1. az évi átlagos csapadékmennyiség meghaladja a 2000 mm-t
2. a talaj növényi tápanyagokban rendkívül gazdag
3. a hőmérséklet egyenletesen 25 °C körüli
4. évente két évszak váltja egymást

18. A szavannákon honos
1. a kakaófa
2. a libanoni cédrus
3. az ébenfa
4. a majomkenyérfa

19. Mi jellemző a mediterrán területekre?
1. meleg, száraz nyár és enyhe, csapadékos tél
2. a növényzet javarészt ősszel virágzik
3. legismertebb előfordulásuk a Földközi-tenger környéke
4. őshonos növényzetük lombhullató erdő

20. Mi jellemző a tajgára?
1. legnagyobbrészt fenyőerdő
2. gyakori a vastag moharéteg
3. hosszú, hideg tél és rövid, enyhe nyár
4.  talaja tápanyagokban szegény, benne a szerves anyagok lassan bomlanak

Megoldások [55][55]
1. B
2. C
3. E
4. A
5. C
6. D
7. B
8. A
9. E
10. B
11. B
12. C
13. A
14. A
15. C
16. A
17. B
18. D
19. B
20. E