Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Milyen anyag alkotja a növényi sejtek külső felszínét?
A. foszfatid
B. fehérje
C. cellulóz
D. kitin
E. foszfatid és fehérje

2. A foszfatid-molekuláknak mely tulajdonsága a legfontosabb biológiai szerepük betöltésében?
A. apolárisak
B. polárisak
C. apoláris és poláris molekularészeik is vannak
D. képesek párba állni
E. kémiailag bázisok

3. Milyen folyamat zajlik a zöld színtestek alapállományában?
A. NADH felhasználódik
B. szén-dioxid átalakul szénhidráttá
C. az egész fotoszintézis
D. a szénhidrátok lebontása
E. ATP képződik

4. Mi jellemző a mitokondriumokra?
A. méretük a vírusokéhoz hasonló
B. bennük zajlik a glikolízis
C. belső membránjuk kisebb a külsőnél
D. számuk sejtenként legfeljebb néhány tucat lehet
E. alapállományukban zajlik a citromsav-ciklus

5. A sejtmaghártya
A. egyetlen membránrétegből áll
B. pórusain fehérjék és RNS-molekulák jutnak át
C. minden sejtben megtalálható membránféleség
D. minden kromoszómát külön beborít
E. bázikus festékekkel jól festődik

6. A sejtmagvacskára jellemző:
A. riboszomális RNS szintézisének helye
B. prokariótákban a sejtmagot helyettesíti
C. kisebb méretű sejtmag
D. benne képződnek a riboszómák fehérjéi
E. összetömörülésével alakul ki a kromoszóma

7. A sejtciklus első nyugalmi szakaszában...
A. mindig diploid kromoszómaállomány található a sejtmagban
B. egyfonalas DNS-molekulák vannak a sejtmagban
C. a DNS-molekulák egyetlen példányban vannak jelen a sejtmagban
D. DNS-szintézis történik
E. nincs RNS-szintézis

8. A sejtben levő kromoszómák...
A. száma az ivarsejtek képződésekor mindig feleződik
B. száma a sejtciklus minden szakaszában megállapítható mikroszkóppal
C. fehérjét nem tartalmaznak
D. száma fajra jellemző
E. a citoplazmában találhatók

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

9. Mely élőlények sejtjeinek van sejtfala?
1. a baktériumoknak
2. a gombáknak
3. a cianobaktériumoknak
4. a növényeknek

10. Miben hasonlítanak egymáshoz a prokarióta és az eukarióta sejtek?
1. kettős membránnal határolt sejtmagjuk van
2. átlagos méretük hasonló
3. plazmájukban membránnal körülvett, elkülönült sejtalkotók vannak
4. enzimek ezrei működnek bennük

11. Az endoplazmatikus membránrendszerre jellemző:
1. a felszínéhez kapcsolódó riboszómák a fehérjeszintézisben  vesznek részt
2. belső üregében fehérjék tárolódhatnak
3. részt vesz a szintetizált fehérjék más sejtalkotók felé való továbbításában
4. főleg foszfatidok és fehérjék alkotják

12. Mi található a növényi sejt citoplazmájában?
1. számos mitokondrium
2. fehérjefonalakból álló szövedék
3. számos színtest
4. sok szabadon elhelyezkedő riboszóma

13. Mely növények sejtjeiben van nagyszámú lencse alakú színtest?
1. zárvatermők
2. mohák
3. harasztok
4. minden moszat

14. Mi a gránumok membránjának szerepe?
1. a NADP képzésében működik közre
2. protonkoncentráció-különbséget hoz létre
3. ADP-t szintetizál
4. megköti a fényenergiát

15. Melyik membrán aszimmetrikus felépítésű?
1. a mitokondrium belső membránja
2. a sejthártya
3. a gránum membránja
4. a sejtfal

16. ATP képződik:
1. a zöld színtestekben a fényreakció során
2. a sejtmagban
3. a citoplazmában a glikolízis során
4. a sejtfalban

17. A kromatidák ...
1. száma az osztódás elején kromoszómánként kettő
2. száma egyértelműen megadja, hogy a sejt haploid-e, vagy diploid
3. száma a meiózis során sejtenként negyedére csökken
4. DNS-tartalma egy kromoszómán belül eltér

18. Mi történik a mitózis során?
1. a kromoszómák szabályosan, pontosan feleződnek
2. a sejtenkénti kromoszómaszám változatlan marad
3. a sejtenkénti DNS-mennyiség feleződik
4. szénhidrátból álló magorsófonalak alakulnak ki

19. A homológ kromoszómákra jellemző:
1. összetapadnak, majd szétválnak egymástól a mitózis során
2. egyes szakaszaik kicserélődnek a meiózis második fő szakaszában 
3. örökítőanyag-tartalmuk azonos
4. alakilag egyformák

20. Az RNS-re jellemző:
1. bázissorrendje DNS-ről mintázódik
2. egyik típusa megszabja a szintetizálódó fehérje nukleinsav-sorrendjét
3. közvetíti az információt a DNS és a fehérjék funkciója között
4.  a sejtmagban nem fordul elő

Megoldások [69][69]
1. C
2. C
3. B
4. E
5. B
6. A
7. C
8. D
9. E
10. D
11. E
12. E
13. A
14. C
15. A
16. B
17. B
18. A
19. D
20. B