Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Honnan származnak a virágporszemek?
A. a hímivarsejtekből
B. a nagyméretű spórákból
C. a kisméretű spórákból
D. a zigótából
E. a petesejtből

2. A nyitvatermők szaporodására jellemző:
A. víz szükséges hozzá, mivel a megtermékenyítés víz közegben történik
B. a hímivarsejtet rovarok szállítják
C. a termések tobozt alkotnak
D. virágaik egyivarúak
E. termőlevelenként általában egyetlen magkezdeményt alakítanak ki

3. A zárvatermők virágára jellemző:
A. lényegében a harasztok ivarszervével azonos értékű képződmény
B. szaporításra módosult hajtás
C. mindig kétféle ivarlevelet tartalmaz
D. benne a pollenzsákokat a termőlevél szövetei körülnövik
E. belőle mindig termés fejlődik

4. A csíranövény rügyecskéjére jellemző:
A. csírázáskor a magból elsőként tör elő
B. általában benne található a táplálószövet
C. a megtermékenyített petesejtből alakul ki a maghéjjal együtt
D. belőle fejlődik az utódnövény hajtásrendszere
E. belőle alakul a sziklevél

5. Mi a valódi spóra?
A. meiózissal létrejött haploid szaporítósejt
B. meiózissal létrejött diploid szaporítósejt
C. mitózissal létrejött haploid szaporítósejt
D. mitózissal létrejött diploid szaporítósejt
E. az ivarsejtek diploid kezdeménye

6. Mit jelent a kettős megtermékenyítés?
A. a nyitvatermőkben két virágporszem szükséges a megporzáshoz
B. a zárvatermőkben két virágporszem szükséges a megporzáshoz
C. az embriózsákban a petesejt és a központi sejt is megtermékenyül
D. két petesejt termékenyül meg
E. a magkezdeményből két mag fejlődik

7. A gyökérsüveg...
A. a gyökércsúcsot védi
B. oldalgyökereken nem fordul elő
C. gyökérszőröket növeszt
D. a felszívófelületet növeli
E. a szállítószövetből alakul ki

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő: 
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

8. Milyen származású részekből áll a magkezdemény?
1. a nagyméretű, női jellegű spórából kialakuló előtelepből
2. módosult levelekből fejlődő virágból
3. az anyanövény szöveteiből képződő burokból
4. a portokból

9. A nyitvatermők szaporodásának közös sajátsága:
1. a magkezdemények nyitott termőlevélen ülnek
2. szélmegporzásúak
3. a virágporszemek nyitott porzóleveleken ülő pollenzsákokban keletkeznek
4. a hímivarsejt a virágporszem egyik sejtjéből alakul ki

10. Az alábbi megállapítások közül melyik vonatkozhat az egyivarú virágra?
1. a kukoricanövényre jellemző
2. vagy csak porzó-, vagy csak termőlevelet tartalmaz
3. a fűzekre jellemző
4. a kétlaki növényeknek ilyen virágaik vannak

11. A termések...
1. mago(ka)t tartalmaznak
2. a termőből fejlődnek a megtermékenyítés után
3. csak a zárvatermő növényekre jellemzőek
4. aszerint csoportosíthatók, hogy éretlenül szárazak, illetve húsosak-e

12. A magban található:
1. az embrió rügyecskéje
2. a magzat gyökere
3. táplálószövet
4. mindig egyetlen sziklevél

13. A mohák szaporodására jellemző:
1. a spórából alakul ki a mohanövény
2. a zigótából fejlődik a spóratartó
3. az ivarsejtek mitózissal képződnek
4. a spóratartó sejtjei haploidok

14. A harasztok testszerveződésére és szaporodására jellemző:
1. zigótájukból alakul ki az előtelep
2. szaporodási ciklusukban a harasztnövény homológ a mohák spóratartójával
3. az ivarsejtek meiózissal képződnek
4. az előtelep sejtjei haploidok

15. Melyik sejt diploid a következők közül?
1. az embriózsák központi sejtje
2. az embriózsák segítősejtje
3. a mohák spóratartójának sejtje
4. a harasztok előtelepének sejtje

16. A gyökérzetre vonatkozó alábbi megállapítások közül melyik helyes?
1. a főgyökér a gyököcskéből fejlődik
2. a mellékgyökér a szárból ered
3. oldalgyökér eredhet a főgyökérből
4. oldalgyökér eredhet a mellékgyökérből

17. Mi a különbség a fatörzs és a pálmatörzs között?
1. a fatörzs elágazik, a pálmatörzs nem
2. a fatörzs cserjét alkothat, a pálmatörzs nem
3. a pálmatörzs a csúcsán levélüstököt visel, a fatörzs nem
4. a pálmatörzs lehet lágyszár is, a fatörzs nem lehet

18. Módosult gyökér
1. a szamóca indája
2. a tulipán hagymája
3. a burgonya gumója
4. a fánlakó orchideák levegőből vízpárát megkötő szerve

19. A lomblevelek fő részei:
1. levélnyél
2. levélalap
3. levéllemez
4. levélkacs

20. Módosult levél
1. a kökény  tövise
2. az akác összetett levele
3. a szőlő kapaszkodó kacsa
4.  a kancsóka rovarfogó szerve

Megoldások [82][82]
1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. A
8. B
9. E
10. E
11. A
12. B
13. A
14. C
15. B
16. E
17. B
18. D
19. A
20. D