Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

12. fejezet - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN

12. fejezet - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN

A botanika Ariadné-fonala a rendszertan, amely nélkül káosz uralkodik a növényvilágban.

4-5 milliárd évvel ezelőtt a Föld fizikai evolúciója[83] alakította ki azokat a fizikai feltételeket, amelyek között a kémiai, majd a biológiai evolúció megindulhatott. A fizikai evolúció egyik legfontosabb folyamata a földfelszín lehülése volt. A kémiai evolúció során a forró őstengerekben jöhettek létre külső fizikai hatásokra (pl. elektromos kisülések, röntgen- és ultraibolya sugárzás) az első szerves molekulák, majd ezek vegyülésével a makromolekuláris rendszerek. Miller amerikai kutatónak laboratóriumi körülmények között is sikerült megismételnie azt, ami 3,5 milliárd évvel ezelőtt a Földön bekövetkezhetett. A szerves makromolekulákból sok fehérjét tartalmazó, gömb alakú mikrostruktúrák állhattak össze, amelyeket koacervátumoknak nevezünk. Ilyenek nyomait 3,5 milliárd éves üledékes kőzetekben megtalálták. Ezekből alakulhattak ki azután, a biológiai evolúció kezdeti lépéseként, az első sejtes felépítésű szervezetek. Ezek minden bizonnyal az ősbaktériumokhoz hasonlító prokarióták voltak. Latin-görög vegyes nevük arra utal, hogy még nincs valódi, maghártyával körülhatárolt sejtmagjuk (latinul a pro jelentése előtt, görögül a karion pedig magot jelent). A prokarióták közé a baktériumokat és a cianobaktériumokat[84] soroljuk. Üledékes kőzetekben ezek őseinek maradványait is megtalálták. A törzsfejlődés során később jelenhettek meg a hártyával körülhatárolt sejtmagvú eukarióta élőlények. Az ősi eukarióták a ma élő ostoros moszatokhoz hasonlóak lehettek. Belőlük indulhatott ki a szerves anyagot önállóan előállítani képes autotróf növényvilág[85] és a növények által termelt szerves anyagokat fogyasztó heterotróf gomba- és állatvilág[86] kialakulása. A sejtek közötti szorosabb kapcsolat és együttműködés révén alakultak ki a többsejtű eukarióta szervezetek .

Cianobaktérium (Anabaena azollae, Cyanobacteria, Cyanophyceae) (Fehér Gizella felvétele)
Cianobaktérium (Anabaena azollae, Cyanobacteria, Cyanophyceae) (Fehér Gizella felvétele)

Ostorosmoszat (Phacus longicauda var. tortuosus, Euglenophyta, Euglenophyceae) (Fehér Gizella felvétele)
Ostorosmoszat (Phacus longicauda var. tortuosus, Euglenophyta, Euglenophyceae) (Fehér Gizella felvétele)

Páncélos ostorosmoszat (Cystodinium cornifax, Dinophyta, Dinophyceae) (Borics Gábor felvétele)
Páncélos ostorosmoszat (Cystodinium cornifax, Dinophyta, Dinophyceae) (Borics Gábor felvétele)

A többmilliárd éves evolúció[87] eredményeképpen Földünket a történelmi idők kezdetére egyes becslések szerint legalább 8-10 millió faj népesítette be. Ezek közül a tudomány mintegy másfél milliót - közöttük 400 000 növényfajt - megismert. Ennyi faj áttekintése és megkülönböztetése már csak rendszerezésükkel lehetséges.

A fajok rendszerezésének első nagy mestere Carl Linné svéd botanikus volt. Rendszerezésének alapjául a fajt[88] vette, amit kettős latin névvel írt le. A név első tagja a nemzetséget, második tagja pedig a fajt jelöli meg. A bükkfa pl. a bükk (Fagus) nemzetségbe tartozik, és azon belül a sylvatica fajnevet kapta. Ezért kettős latin neve Fagus sylvatica.

Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)

Linné rendszerét ma már nem használjuk, mert csupán külső morfológiai bélyegeken alapult. A fajok származását, rokonságát figyelembe vevő modern rendszerek a fejlődéstörténeti rendszerek.

Közös tulajdonságaik és azonos származásuk alapján a fajokat nemzetségekbe, a nemzetségeket családokba, a családokat rendekbe, a rendeket osztályokba, az osztályokat pedig törzsekbe soroljuk.[83] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[84] A cianobaktériumokat régebben kékalgák néven emlegettük.

[85] Autotrófok mindazok a szervezetek, amelyek szervetlen anyagokból szerves anyagokat állítanak elő.

[86] Heterotrófok azok a szervezetek, amelyek önálló szervesanyag-előállításra nem képesek. Ezen hiányosságuk miatt az autotrófok által előállított szerves anyagokból élnek.

[87] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[88] Egy fajhoz tartozónak azokat a közös származású, főbb tulajdonságaikban egymáshoz hasonló és másoktól különböző egyedeket tekintjük, amelyek egymással keresztezve szaporodóképes utódokat hoznak létre.