Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Min alapul az élőlények modern rendszerezése?
A. Linné rendszerén
B. a testfelépítés külső jellegzetességein
C. a helyes elnevezésen
D. a fajok származási, rokonsági viszonyain
E. a szervezetek hasonlóságán

2. Kb. hány növényfajt ismer a tudomány?
A. 40 000
B. 100 000
C. 400 000
D. 1 500 000
E. 10 000 000

3. A fajok elnevezésének szabálya:
A. a név első tagja a nemzetség neve, a második tag a faj megkülönböztető neve
B. a név első tagja a fajt, a második tagja a nemzetséget jelöli meg
C. a név első tagja a családot, a második a fajt jelöli
D. a név első tagja a fajt, a második a családot jelöli
E. a név első tagja a családot, a második a nemzetséget jelöli

4. Mi jellemző a vörösmoszatokra?
A. zöld színanyagokat nem tartalmaznak
B. a felszínhez közeli vízrétegekben élnek
C. főként a nagyobb hullámhosszúságú vörös fényt hasznosítják
D. a legtöbb fajuk többsejtű
E. szabadon, rögzítetlenül élnek a vízben

5. Mi jellemző a páfrányokra?
A. telepes növények
B. fatermetű fajaik csak a földtörténet ókorában éltek
C. a harasztok közé tartozó hajtásos növények
D. legtöbb fajuk Európában él
E. előtelepük sejtjeinek osztódásával alakul ki a páfránynövény

6. Melyik növénycsoportból származnak a hajtásos növények?
A. a mohákból
B. a vörösmoszatokból
C. a barnamoszatokból
D. a kékmoszatokból
E. a zöldmoszatokból

7. Az ostoros moszatokra jellemző:
A. valamennyien heterotrófok
B. csillóval mozognak
C. csak tiszta vizekben élnek
D. növényekre és állatokra jellemző tulajdonságaik is vannak
E. sejtjeik gömb alakúak

8. Mi a különbség a sejttársulás és a telepes szerveződés között?
A. a telepes növény sejtjei egyformák, a sejttársulás sejtjei már differenciálódtak
B. a sejttársulás sejtjei egyformák, a telepes növény sejtjei már differenciálódtak
C. a sejttársulás sejtjeit sejtfal tartja össze, a telepes növény sejtjeit közös kocsonyaburok
D. a sejttársulás sejtjeit a sejtfalak elnyálkásodása tartja össze, a telepes növény sejtjeit a sejtnyúlványok mechanikus összekapcsolódása
E. a sejttársulás egysejtű, a telepes növény többsejtű

9. A következő élőlénycsoportok közül melyikben nem fordul elő telepes testszerveződés?
A. ostoros moszatok
B. zuzmók
C. mohák
D. vörösmoszatok
E. barnamoszatok

10. A harasztok csoportján belül ősi tulajdonság:
A. a magvakkal történő szaporodás megjelenése
B. csupa egyforma spóra termelése
C. kisebb és nagyobb spórák termelése
D. a lágyszár kialakulása
E. a virágzás

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

11. A fajta...
1. fajon belüli rendszertani kategória
2. vadon élő növények csoportja
3. például a Jonathán alma
4. a fajba tartozónál több egyedet foglal magába

12. Mi jellemző a barnamoszatokra?
1. főképp meleg tengerekben élnek
2. zöld színanyagot nem tartalmaznak
3. gazdasági hasznuk nincs
4. közéjük tartoznak a Föld legnagyobb termetű növényei

13. Milyen szerveződésű barnamoszatokat ismerünk?
1. fonalas
2. egysejtű
3. teleptestű
4. hajtásos

14. Milyen szerveződésű zöldmoszatokat ismerünk?
1. sejttársulásos
2. egysejtű
3. telepes
4. hajtásos

15. Mi jellemző a zsurlókra?
1. száruk fotoszintetizál
2. a páfrányok közé tartoznak
3. leveleik aprók, pikkelyszerűek
4. Magyarországon nem fordulnak elő

16. Melyik autotróf anyagcseretípus?
1. a fotoszintézis
2. a baktériumok nitrifikáló anyagcseréje
3. a kemoszintézis
4. a szerves vegyületek lebontása, amely a sejt számára energiát szolgáltat

17. Az alábbiak közül mely élőlények eukarióták?
1. a zöldmoszatok
2. a kékmoszatok
3. az ostoros moszatok
4. a baktériumok

18. Mi jellemző a baktériumokra?
1. kedvezőtlen körülmények között csak 20 percenként képesek osztódni
2. méretük mikrométer körüli
3. sejtjüket kívülről sejthártya burkolja
4. sejtfaluk van

19. Mi jellemző a cianobaktériumokra?
1. vizekben olykor tömegesen elszaporodnak
2. másik nevük: kékmoszatok
3. talajokban előfordulnak
4. fotoszintetizáló baktériumok

20. A zuzmókra jellemző:
1. savak termelése révén kőzetek mállasztására képesek
2. szervezetük gombák és kék- vagy zöldmoszatok tartós együttélésével jön létre
3. szélsőségesen kedvezőtlen élőhelyeken is előfordulnak
4. a kén-dioxidra érzékenyek

21. Rendszertani törzset alkotnak
1. a májmohák
2. a vörösmoszatok
3. a páfrányok
4. a zöldmoszatok

22. A kémiai evolúció ...
1. a tengervízben zajlott
2. külső energia felvételével zajlott
3. mintegy 3,5 milliárd éve történt
4. szerves vegyületek és ezekből kialakuló makromolekulás rendszerek képződését eredményezte

23. Mi jellemző a mohákra?
1. kiszáradástűrők
2. valódi szövetrendszereik nincsenek
3. tajgákon nagy tömegben élnek
4. az esőerdőkben nagy tömegben fordulnak elő

24. A következők közül mely növények hímivarsejtje közelíti meg vízben úszva a petesejtet?
1. a nyitvatermőké
2. a harasztoké
3. a zárvatermőké
4. a moháké

25. A baktériumoknál előforduló anyagcseretípus:
1. fotoszintézis
2. autotróf anyagcsere
3. kemoszintézis
4.  heterotróf anyagcsere

Megoldások [105][105]
1. D
2. C
3. A
4. D
5. C
6. E
7. D
8. B
9. A
10. B
11. B
12. D
13. B
14. A
15. B
16. A
17. B
18. C
19. A
20. E
21. C
22. E
23. E
24. C
25. E