Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. A gombák evolúciójára jellemző:
A. gazdag ősmaradvány-lelőhelyeik ismeretesek
B. az evolúció késői szakaszában különültek el a többi élőlénycsoporttól
C. a növényekkel és az állatokkal párhuzamosan fejlődtek
D. biztosan közös eredetűek
E. közvetlenül a prokariótákból alakultak ki

2. A gombák...
A. leszármazási kapcsolatai meglehetősen jól ismertek
B. rendszerezése kiforrt, egységes
C. valamennyi sejtjét sejtfal borítja
D. több törzsbe sorolhatók
E. csak szerves anyagokat vesznek fel környezetükből

3. Kétostoros rajzóspórák jellemzőek ...
A. az ostoros gombák közé tartozó fajokra
B. a szaporodásához vizet igénylő valamennyi gombára
C. a penészgombákra
D. a bazídiumos gombákra
E. a moszatgombákra

4. A sarjadzás...
A. a valódi gombák körében nem fordul elő
B. együtt maradó sejtláncokat hozhat létre
C. útján létrejövő sejtek bazídiumokat alakítanak ki
D. a fejespenész sejtjeinek képződési módja
E. révén képződő sejtek szétszóródnak

5. A termőtest...
A. csak a bazídiumos gombákra jellemző
B. mindig szövetekből áll
C. spórákat hoz létre
D. mérete általában néhány milliméter
E. emberi táplálékként soha nem fogyasztható

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

6. A gombák
1. heterotrófok
2. általában többsejtűek
3. eukarióták
4. számos faja kemoszintetizál

7. Rendszertani osztály neve:
1. nyálkagombák
2. élesztőgombák
3. ostoros gombák
4. tömlősgombák

8. A nyálkagombák...
1. sejtfal nélküliek
2. amőbaszerűen mozognak
3. spórával szaporodnak
4. egyes képviselői termesztett növényeinken élősködnek

9. A plazmódiumok...
1. sejtek összeolvadása révén jönnek létre
2. főleg száraz időszakban jelennek meg
3. nyálkás plazmacsomót képeznek
4. kialakulása a peronoszpórákra jellemző

10. A valódi gombákra jellemző:
1. rendszertani törzset alkotnak
2. közéjük tartoznak a bazídiumos gombák
3. többségükben szárazföldi szervezetek
4. ostoros fejlődési alakjuk nincs

11. A peronoszpórákra jellemző:
1. szaporodásukhoz víz nem szükséges
2. a moszatgombák közé tartoznak
3. sejtfaluk kitint tartalmaz
4. legtöbbjük élősködő

12. Az élesztők...
1. a tömlősgombák közé sorolhatók
2. gombafonalakat alkotva részt vesznek a bor erjedésében is
3. erjesztőképessége erőteljes
4. járomspórás gombák

13. A bazídiumos gombák...
1. közé tartoznak a legismertebb ehető és mérges gombák
2. spórái a gombafonalak végéhez nyúlvánnyal kapcsolódnak
3. termőteste többnyire kalapra és tönkre tagolódik
4.  termőtestében a spóraképzés mindig a lemezek felszínén történik

Megoldások [116][116]
1. C
2. D
3. E
4. B
5. C
6. A
7. D
8. E
9. B
10. E
11. C
12. B
13. A