Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Magyarország vízhez erősen kötődő fátlan növénytársulásai

Magyarország vízhez erősen kötődő fátlan növénytársulásai

Az állandó vízborítású, lefolyástalan területeken a lápi szukcessziósor tagjaként vagy a fák kivágása következtében az egykori láperdők helyén alakulnak ki másodlagosan a láprétek . Az elpusztult növények anyagai a víz alatti levegőmentes környezetben eltőzegesednek. A tőzeg felszínén sok lombosmoha nő . A nedves lápréteken a sások vagy a szittyók tömegesek, a kiszáradó lápréteken pedig a kékperje válik uralkodóvá.

Kiszáradó láprét (Molinietum coeruleae) társulás (Seregélyes Tibor felvétele)
Kiszáradó láprét (Molinietum coeruleae) társulás (Seregélyes Tibor felvétele)

Láprét óriás szőrmohával (Polytrichum commune) (Turcsányi Gábor felvétele)
Láprét óriás szőrmohával (Polytrichum commune) (Turcsányi Gábor felvétele)

Deres sás (Carex flacca, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Deres sás (Carex flacca, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kékperje (Molinia coerulea aggr., Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Kékperje (Molinia coerulea aggr., Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

A mocsárrétek szintén jó vízellátásúak, de felszínük nyáron kiszárad. Ennek következtében talajukban nem képződik tőzeg, és talajfelszínükön ritkábban fordulnak elő mohák. Nagy a gazdasági jelentőségük, hiszen jó minőségű takarmányt adnak. Amennyiben állományaikat sem legelőként, sem kaszálóként nem hasznosítják, a szukcessziós folyamat során bokorfüzesekké, majd ligeterdőkké alakulnak. Uralkodó pázsitfűfajaik a fehér tippan , a réti ecsetpázsit és a réti csenkesz .

Ártéri mocsárrét (Alopecuretum pratensis) (Szabó Mária felvétele)
Ártéri mocsárrét (Alopecuretum pratensis) (Szabó Mária felvétele)

Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti csenkesz (Festuca pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti csenkesz (Festuca pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A sekély vizű vagy ideiglenesen vízzel borított területeken elhelyezkedő magassásosok átmenetet alkotnak a mocsár-, illetve láprétek, valamint a nádasok között. Uralkodó fajuk valamelyik sásfaj, mint pl. a mocsári sás vagy az éles sás .

Magassásos társulás zsombéksással (Carex elata, Cyperaceae) (Szollát György felvétele)
Magassásos társulás zsombéksással (Carex elata, Cyperaceae) (Szollát György felvétele)

Éles sás (Carex gracilis, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Éles sás (Carex gracilis, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A nádasok közé soroljuk a mélyebb vizek aljzatában gyökerező és hajtásaival magasan a víz felszíne fölé emelkedő növényzetet. Fő állományalkotójuk a nád , amelyet eutrófabb vizekben[132] többek között a gyékény vagy a tavi káka helyettesíthet. A part menti nádasok fontos szerepet töltenek be a beszivárgó szennyvizek szűrésében.

Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Tavi káka (Schoenoplectus lacustris, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Tavi káka (Schoenoplectus lacustris, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

A nádasok zónáján belül a kevésbé mély vizekben legyökerező hínárok, a mélyebb vizekben lebegő hínárok alkotnak növénytársulásokat. A legyökerező hínár tagjai közül a víz felszínén úszik a fehér tündérrózsa , míg a víz alá merül a hínáros békaszőlő és a süllőhínárfajok . A lebegő hínár jelentősebb tagjai a víz felszínén sűrű bevonatot képező békalencsék és a fonalas zöldmoszatok . A nyílt vizek fontos lebegő szervezetei a növényi planktont alkotó moszatok is.

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)
Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)

Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)[132] Eutróf vizek a növények tápanyagaiban - mindenekelőtt foszforban és nitrogénben - gazdag vizek.