Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Környezet és tűrőképesség

Környezet és tűrőképesség

Azt a térbeli helyet, ahol az életközösségek élnek, élőhelynek nevezzük. Az élőhelyeken belül a környezeti viszonyok meglehetősen állandók, és eltérnek más, szomszédos élőhelyek környezeti viszonyaitól. Ennélfogva az egyes élőhelyekre mindig jellemző az élőviláguk. A környezet egyes elemei nem egyformán hatnak az életközösségekre. Előfordulhat közöttük olyan is, amelynek adott összefüggésben nincs semmilyen jelentősége a közösség létfeltételeinek meghatározásában. Egy életközösség számára ennélfogva csak a ténylegesen ható tényezők jelentik a környezetet. Az életközösség és környezete elválaszthatatlan egymástól. Csakis egymással kölcsönhatásban létezhetnek. Ennek következtében környezetről csakis valamely konkrét életközösség vonatkozásában beszélhetünk.

Azt már korábban megtanultuk, hogy a Földön az életközösségek az éghajlati öveknek megfelelően váltják egymást. Minden biomnak megvan a saját, jellemző környezete. Annak ellenére, hogy az élőhelyek környezeti tényezői viszonylag állandók, korántsem a teljes változatlanság jellemző rájuk. Többnyire jellegzetes időbeli és térbeli ingadozásokat mutatnak. Változhatnak pl. az idő múlásával (akár evolúciós léptékben is), és véletlenszerűen is módosulhatnak. A hőmérséklet és sok más környezeti tényező emellett ritmikusan ingadozik a napszakok és az évszakok váltakozásával. A térbeli változásokra jó példát nyújt a megvilágításnak és még több más tényezőnek a tengervíz, illetve az erdő különböző szintjeiben tapasztalható fokozatos módosulása .

Égeres láperdő (Dryopteridi-Alnetum), az előtérben kiszáradt zsombéksásossal (Caricetum elatae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Égeres láperdő (Dryopteridi-Alnetum), az előtérben kiszáradt zsombéksásossal (Caricetum elatae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Mivel az evolúció[137] során a populációk is a nekik megfelelő környezeti viszonyokhoz alkalmazkodtak, kötődnek élőhelyeikhez. Olyan populáció nem létezik, amely bármilyen élőhelyen előfordulhatna. Nagymértékben függ azonban tűrőképességétől, hogy az élőhelyek mekkora skáláját népesíti be. Adott tényezőre az egyik populációnak nagyobb, a másiknak kisebb a tűrőképessége . A tűrőképesség maximális és minimális értékeivel, valamint optimális tartományával már az általános iskolában foglalkoztunk. Ugyanitt megismerkedtünk a szűk- és a tágtűrés fogalmával.

Szűk- és tágtűrésű faj tűrőképességének alakulása (toleranciaspektruma)
Szűk- és tágtűrésű faj tűrőképességének alakulása (toleranciaspektruma)[137] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.