Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A módosult föld alatti szárak szövetei

A módosult föld alatti szárak szövetei

A fiatal gyöktörzseket[362] vastag kutikularétegű epidermisz,[363] az idősebbeket periderma[364] borítja . A szerv fő tömegét a kéregparenchima[365] alkotja. Ennek legbelső sejtsora az endodermisz[366]. A viszonylag kis méretű központi hengerben koncentrikus, ún. leptocentrikus edénynyalábok helyezkednek el. A szilárdító szövetek elcsökevényesedtek.

Takarmánylucerna (Medicago sativa, Fabaceae) gyöktörzse (Turcsányi Gábor felvétele)
Takarmánylucerna (Medicago sativa, Fabaceae) gyöktörzse (Turcsányi Gábor felvétele)

A tarackot, mivel nem vastagszik olyan mértékben, mint a gyöktörzs, epidermisz[367] borítja. Ez alatt viszonylag vastag kéregrész következik, amelynek külső, szklerifikálódott[368] rétegei hipodermát[369] alkotnak. Itt-ott az allevelekbe kilépő nyalábok (ún. nyomnyalábok) ismerhetők fel. Az endodermisz[370] vastagodott falú sejtrétegén belül, a központi hengerben, a kollaterális zárt edénynyalábok két körben helyezkednek el. A pázsitfüvek tarackja legbelül üreges.

Borsos menta (Mentha ?piperita, Labiatae) tarackja (Turcsányi Gábor felvétele)
Borsos menta (Mentha ?piperita, Labiatae) tarackja (Turcsányi Gábor felvétele)

Az ággumó szövetei döntő többségükben raktározó parenchimából[371] épülnek fel, amit a felszínen periderma[372] takar. Csökevényes szállítószövetei kevés tracheidából állnak. Szilárdító szövetei nincsenek.[362] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[363] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[364] A periderma vagy parakéreg a másodlagosan vastagodó hajtásos növények idősebb gyökerének és szárának az elsődleges bőrszövet (epidermisz) leszakadozását követően kialakuló másodlagos bőrszövete. Három rétege a parásodott falú paraszövet (phellom), a parakambium (phellogen) és a paraalapszövet (phelloderma).

[365] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[366] Az endodermisz kéreghatár: a gyökerek és a földbeli hajtások elsődleges kérgének legbelső, központi hengerrel határos sejtsora.

[367] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[368] A szklerenchima erősen megvastagodott falú, szűk sejtüregű, élő anyagot nem tartalmazó sejt vagy szövet. A szilárdításban játszik szerepet.

[369] Hipoderma az elsődleges bőrszövet (epidermis) alatti szilárdító, asszimiláló vagy kiválasztó alapszöveteket tartalmazó, környezetétől eltérő megjelenésű és működésű szövetréteg.

[370] Az endodermisz kéreghatár: a gyökerek és a földbeli hajtások elsődleges kérgének legbelső, központi hengerrel határos sejtsora.

[371] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[372] A periderma vagy parakéreg a másodlagosan vastagodó hajtásos növények idősebb gyökerének és szárának az elsődleges bőrszövet (epidermisz) leszakadozását követően kialakuló másodlagos bőrszövete. Három rétege a parásodott falú paraszövet (phellom), a parakambium (phellogen) és a paraalapszövet (phelloderma).