Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A lomblevél szöveti felépítése

A lomblevél szöveti felépítése

A lomblevelek epidermisze[373] egy többrétegű levélbelsőt (mesophyllum) fog közre. A mezofillumba kollaterális zárt edénynyalábok ágyazódnak. Farészük többnyire a színi (adaxiális) oldal, háncsrészük pedig a fonáki (abaxiális) oldal felé esik.

A homogén felépítésű levelek - pl. a fagyöngy levelei és a virágtakaró-levelek - mezofilluma nem tagolódik eltérő típusú parenchimasejtek[374] által alkotott rétegekre. A mérsékelt égöv mér- sékelt vízellátottságú növényeinek (ún. mezofiton növények) mezofillumában a színi epidermisz[375] alatt kissé megnyúlt, hosszirányban szorosan egymás mellé rendeződött sejtekből álló oszlopos parenchima[376], a fonáki epidermisz[377] alatt pedig izodiametrikus[378] sejtek által alkotott szivacsos parenchima[379] van (dorziventrális vagy bifaciális levél) . A szárazságtűrő növények (szklerofiton növények) leveleiben redukálódott vagy esetleg el is tűnt a szivacsos parenchima,[380] és mindkét oldali epidermisz[381] alatt oszlopos parenchima[382] található. Hasonlóképpen a pázsitfüvek mezofillumában is a színi és a fonáki oldal egyforma (izolaterális vagy unifaciális levél) . A mezofillumot alkothatja csupán szivacsos parenchima (pl. a nád, csenkeszek, perjék), de több fajra (pl. búza, árpa) az jellemző, hogy az epidermiszek[383] alatt szorosabban elhelyezkedő oszlopszerű parenchimasejtek,[384] a levéllemez közepén pedig fejlett szivacsos parenchimasejtek[385] találhatók. Ezek a kontinentálisabb éghajlathoz alkalmazkodott növények levéllemezüket csaknem függőleges irányba fordítják, aminek következtében levelük két oldalát többé-kevésbé egyforma mennyiségű fény éri.

Sárga fagyöngy (Loranthus europaeus, Loranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Sárga fagyöngy (Loranthus europaeus, Loranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Dorziventrális levél (Nyakas Antónia felvétele)
Dorziventrális levél (Nyakas Antónia felvétele)

Közönséges rozs (Secale cereale, Poaceae) levelének keresztmetszete (Nyakas Antónia felvétele)
Közönséges rozs (Secale cereale, Poaceae) levelének keresztmetszete (Nyakas Antónia felvétele)

Különleges a C4-es fotoszintézist folytató növények levelének felépítése . Edénynyalábjaikat ugyanis egy szorosan záródó, parásodott falú parenchimatikus sejtekből[386] álló nyalábhüvely burkolja, amelyhez sugarasan rendeződött oszlopos parenchima kapcsolódik. Az ilyen szöveti szerkezetet a német der Kranz (jelentése: gyűrű) szóval Kranz-anatómiának nevezzük.

C4-es, malát típusú pázsitfű (Zea mays, Poaceae) levélkeresztmetszete (Nyakas Antónia felvétele)
C4-es, malát típusú pázsitfű (Zea mays, Poaceae) levélkeresztmetszete (Nyakas Antónia felvétele)

A gázcserenyílások legtöbbször a fonáki epidermiszben[387] fordulnak elő (hiposztomatikus levelek). A víz színén úszó leveleknek viszont csak a színi oldalán találunk sztómákat[388] (episztomatikus levelek). Mindkét oldali epidermiszben[389] tartalmaz gázcserenyílásokat pl. a pázsitfüvek ún. amfisztomatikus levele.

Levélepidermisz keresztmetszete sztómákkal (Nyakas Antónia felvétele)
Levélepidermisz keresztmetszete sztómákkal (Nyakas Antónia felvétele)

A leveleket az edénynyalábokhoz kapcsolódó, és egyben a levélereket is alkotó kollenchimatikus[390] vagy szklerenchimatikus[391] szövetek szilárdítják.[373] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[374] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[375] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[376] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[377] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[378] Izodiametrikus a minden irányban azonos kiterjedésű sejt vagy test.

[379] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[380] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[381] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[382] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[383] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[384] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[385] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[386] A parenchima a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű sejtekből álló (izodiametrikus) szövet.

[387] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[388] A sztóma vagy gázcserenyílás a mohák, a harasztok és a virágos növények hajtásának elsődleges bőrszövetén kialakuló, gázcserét (mindenekelőtt szén-dioxid-felvételt és oxigénleadást) biztosító, specializálódott sejtekből álló képlet.

[389] Az epidermisz a fiatal hajtás (elsődleges) bőrszövete.

[390] A kollenchima a fiatal, elsődleges felépítésű szervek részlegesen (pl. a sejtek sarkában vagy felülettel párhuzamos oldalain) megvastagodott falú, élő sejtekből álló szilárdító szövete.

[391] A szklerenchima erősen megvastagodott falú, szűk sejtüregű, élő anyagot nem tartalmazó sejt vagy szövet. A szilárdításban játszik szerepet.