Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Összetett levelek

Összetett levelek

Az egyetlen levéllemezből álló levelek az egyszerű levelek. Ha a levéllemez több kisebb, önálló egységre (ún. levélkékre) tagolódik, amelyeket levélnyelecskék kötnek össze a levélnyéllel, összetett levélről beszélünk. Az egyetlen levéllemezből álló levelek az egyszerű levelek. Az összetettség foka alapján megkülönböztetünk egyszeresen, kétszeresen, háromszorosan, négyszeresen stb. összetett leveleket. A háromszorosan vagy annál nagyobb mértékben összetett levelekre a többszörösen összetett megjelölést is használjuk. Egyszeresen összetett pl. a koronafürt, kétszeresen összetett a lepényfa, többszörösen összetett pedig a foltos bürök levele. A levélkék elrendeződése alapján megkülönböztetünk tenyeresen vagy ujjasan, illetve szárnyasan összetett leveleket. Amíg a tenyeresen összetett levél levélkéi a levélnyél egy pontjából, a szárnyasan összetett levél levélkéi annak különböző pontjaiból indulnak ki. Az előbbi esetben a levélkék száma alapján megkülönböztetünk hármasan (pl. herefajok), négyesen /pl. mételyfű/, ötösen (pl. tapadó vadszőlő), hetesen (pl. vadgesztenye) stb. ujjasan (tenyeresen) összetett levelű növényfajokat. Az ölbefogott levél olyan tenyeresen összetett levél, amelynek középső levélkéi nyeletlenek, szélső levélkéi pedig nyelesek. Ilyen levelük van pl. a bazsarózsa- és a hunyorfajoknak . A szárnyasan összetett levél lehet páratlanul vagy párosan szárnyalt. Párosan szárnyalt pl. a lóbab, páratlanul szárnyalt pedig a fehér akác levele. Félbeszárnyalt az olyan páratlanul szárnyalt levél, amelyen a nagyobb szárnyak kisebbekkel váltakoznak (pl. paradicsom) . A levélkék levélnyélen való elhelyezkedése alapján megkülönböztetünk átellenesen szárnyalt (pl. koronafürt) és váltakozóan szárnyalt (pl. szöszös bükköny) leveleket. A csúcs felé kisebbedő levélkéjű a pannon bükköny, míg a csúcson hordozza a legnagyobb levélkét a nyúlszapuka ún. lantosan szárnyalt levele.

Terpedt koronafürt (Coronilla vaginalis, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Terpedt koronafürt (Coronilla vaginalis, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdei csillagfürt (Lupinus polyphyllus) tenyeresen összetett levele
Erdei csillagfürt (Lupinus polyphyllus) tenyeresen összetett levele

Bérci here (Trifolium alpestre, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bérci here (Trifolium alpestre, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tapadó vadszőlő (Parthenocissus quinquefolia, Vitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Tapadó vadszőlő (Parthenocissus quinquefolia, Vitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) tenyeresen összetett levele (Turcsányi Gábor felvétele)
Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) tenyeresen összetett levele (Turcsányi Gábor felvétele)

Piros bazsarózsa (Paeonia officinalis subsp. banatica, Paeoniaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Piros bazsarózsa (Paeonia officinalis subsp. banatica, Paeoniaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér akác (Robinia pseudo-acacia, Fabaceae) hüvelytermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér akác (Robinia pseudo-acacia, Fabaceae) hüvelytermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Paradicsom (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Paradicsom (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szöszös bükköny (Vicia villosa, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szöszös bükköny (Vicia villosa, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)