Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A virág

A virág

A virág a növény ivaros szaporodását szolgáló, mó-dosult levelekből álló, korlátolt nö-vekedésű, törpeszártagú hajtás. A törzsfejlődés folyamán a nyitvatermőkben jelenik meg előszőr, és a zárvatermőkben éri el teljes kifejlettségét. Ezért ezeket a növényeket együtt virágos növényeknek is nevezzük. A nyitvatermők virágai egyivarúak, virágtakaró nélküliek. A zárvatermők takarólevelei viszont az ivarlevelek számára védelmet nyújtanak és a megporzást is elősegítik. Némelykor a termések terjesztésében is közreműködnek /pl. a fészekvirágzatúak egy részénél/. Az ivarlevelek segítségével megy végbe az ivaros szaporodás.

Lapickásfű (Lunaria annua, Brassicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Lapickásfű (Lunaria annua, Brassicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ha a virág minden alkotórészt tartalmaz, teljes vagy hiánytalan. Bármelyik alkotórész elmaradásakor hiányos virágról beszélünk. Ilyen pl. a kocsány nélküli ülő virág (pl. búza), a virágtakaró nélküli csupasz virág (pl. fűzfafélék), a valamelyik ivarlevelet nélkülöző egyivarú virág (pl. kukorica, kender, gyékény) és az ivarlevél nélküli meddő virág (pl. a napraforgó nyelves virágai, üstökös gyöngyike csúcsi virágai) .

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Kecskefűz (Salix caprea, Salicaceae) hímvirágokból álló barkavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Kecskefűz (Salix caprea, Salicaceae) hímvirágokból álló barkavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Kukorica (Zea mays, Poaceae) hímnemű virágzata (buga) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kukorica (Zea mays, Poaceae) hímnemű virágzata (buga) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vetési kender (Cannabis sativa, Cannabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vetési kender (Cannabis sativa, Cannabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges napraforgó (Helianthus annuus, Compositae) fészekvirágzattal (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges napraforgó (Helianthus annuus, Compositae) fészekvirágzattal (Turcsányi Gábor felvétele)

Üstökös gyöngyike (Muscari comosum, Hyacinthaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Üstökös gyöngyike (Muscari comosum, Hyacinthaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Az egylaki és a kétlaki növények mellett ismerünk felemás virágú vagy váltivarú növényeket is, amelyeknek ugyanazon egyedén egy- és kétivarú (az utóbbi másik neve: hímnős) virágok is megtalálhatók. Ilyenek pl. a juhar, az eperfa és a cirok.

Az ősibb virágos növények virága sok viráglevélből áll. Ezek száma meghatározhatatlan, mert gyakran fajon belül sem állandó. Szórtan, egy spirális vonal mentén helyezkednek el a virágzati tengelyen pl. a nyitvatermők porzólevelei , valamint egyes tündérrózsafélék és kaktuszfélék virágalkotó levelei. Az evolúció[450] során később megjelent taxonokban[451] a virágokat már kevesebb, körökbe rendeződött viráglevél alkotja. Ezekre példa az ernyősvirágzatúak, a keresztesvirágúak és az ajakosak. A spirális virágfelépítést tehát a ciklikus váltja fel. Az azonos típusú viráglevelek egy vagy több kört is képezhetnek. A körönként található viráglevelek száma az egyes fajokra jellemző. Ismerünk pl. körönként kéttagú (dimer), háromtagú (trimer), négytagú (tetramer), öttagú (pentamer) és soktagú (polimer) virágokat, jóllehet ezek a számok redukció[452], illetve abortusz[453] következtében sokszor nem minden virágkörre érvényesek. Dimer pl. a füstikefélék, trimer a liliomfélék, a nősziromfélék és a banánfélék, többé-kevésbé tetramer az olajfafélék és a ligetszépefélék, pentamer a lenfélék és a kankalinfélék, polimer pedig a kövirózsa virága. Előfordulnak olyan virágok is, amelyekben a virágtakaró-levelek örvökben, az ivarlevelek pedig spirális vonal mentén rendeződnek el. Ezek az ún. spirociklikus virágok. Ezek pl. a liliomfafélékre és a hidőrfélékre jellemzők.

Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)

Tündérrózsafaj (Nymphaea gigantea, Nymphaeaceae) a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)
Tündérrózsafaj (Nymphaea gigantea, Nymphaeaceae) a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)

Fillokaktusz (Phyllocactus x hybridus, Cactaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fillokaktusz (Phyllocactus x hybridus, Cactaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Termesztett banán (Musa x paradisiaca, Musaceae) (Babos Károly felvétele)
Termesztett banán (Musa x paradisiaca, Musaceae) (Babos Károly felvétele)

Orgona (Syringa vulgaris, Oleaceae) virágzó hajtása (Turcsányi Gábor felvétele)
Orgona (Syringa vulgaris, Oleaceae) virágzó hajtása (Turcsányi Gábor felvétele)

Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hegyi len (Linum austriacum, Linaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hegyi len (Linum austriacum, Linaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tavaszi kankalin (Primula veris, Primulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tavaszi kankalin (Primula veris, Primulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Alpesi kövirózsafaj (Sempervivum sp., Crassulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Alpesi kövirózsafaj (Sempervivum sp., Crassulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora, Magnoliaceae) (Csáky Péter felvétele)
Örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora, Magnoliaceae) (Csáky Péter felvétele)

Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[450] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[451] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[452] Redukciónak a szervek kisebbé válását nevezzük.

[453] Abortusznak a szervek teljes eltűnését nevezzük.