Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A termőlevelek

A termőlevelek

A termőlevelek (carpellum) a harasztok makrosporofillumaiból[479] származnak. A nyitvatermők nyitott termőlevelein, illetve a zárvatermők zárt termőjének (pistillum) magházában magkezdemények fejlődnek, amelyek teste (nucellus) a makrosporangiumokkal[480], az abban képződött embriózsáksejtek pedig a makrospórákkal[481] homológok[482].

Magkezdemény hosszmetszete, középen az embriózsákkal (Nyakas Antónia felvétele)
Magkezdemény hosszmetszete, középen az embriózsákkal (Nyakas Antónia felvétele)

A nyitvatermők és az ősibb zárvatermők virágaiban sok, spirális vonal mentén elrendeződő termőlevél van. A később kialakult taxonok[483] ciklikusan[484] elrendeződő termőlevelei abortusz[485] folytán többnyire egy virágkörre korlátozódtak. A termőtáj a benne található termőlevelek száma alapján lehet egy termőleveles (monokarpikus) vagy több termőleveles (polikarpikus). A több termőleveles termőtájban vagy mindegyik termőlevél külön-külön alkot egy-egy együregű termőt (apokarpikus termőtáj) (pl. boglárka, szeder, bazsarózsa), vagy a termőlevelek egymással összenőve egyetlen termőt alkotnak (cönokarpikus termőtáj). A cönokarpikus termőtáj lehet szinkarpikus, ha a forrt termőlevelekből származó válaszfalak üregekre tagolják (pl. ricinus, tulipán), vagy lehet parakarpikus, ha a válaszfalak redukálódnak benne (pl. mák, ibolya), illetve csak utólagos szövetburjánzásból származó álrekesz- vagy álválaszfal /pl. keresztesvirágúak/, vagy központi oszlop (pl. paprika) jelenik meg benne. A termőlevelek összeforradásának gyakran könnyen felismerhető helyét varratnak (sutura) nevezzük. Az egy termőlevelű termőn (pl. borsó, bab) az összeforradás helyét hasi varratnak (sutura ventralis), a főeret pedig háti varratnak (sutura dorsalis) nevezzük.

Réti boglárka (Ranunculus acris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Réti boglárka (Ranunculus acris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hamvas szeder (Rubus caesius, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hamvas szeder (Rubus caesius, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Piros bazsarózsa (Paeonia officinalis, Paeoniaceae) tüszőtermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Piros bazsarózsa (Paeonia officinalis, Paeoniaceae) tüszőtermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Ricinus (Ricinus communis, Euphorbiaceae) toktermésekkel (Babos Károly felvétele)
Ricinus (Ricinus communis, Euphorbiaceae) toktermésekkel (Babos Károly felvétele)

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Mák (Papaver somniferum, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Mák (Papaver somniferum, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Illatos ibolya (Viola odorata, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Illatos ibolya (Viola odorata, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Paprika (Capsicum annuum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Paprika (Capsicum annuum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vetemény bab (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vetemény bab (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A magház többi viráglevélhez viszonyított helyzete alapján megkülönböztetünk alsó, középső és felső állású magházat. Az alsó állású magházat, amely pl. a tökfélék, a fészekvirágzatúak és az ernyősvirágzatúak jellemzője, körülöleli a vacok, aminek következtében a porzó- és a virágtakaró-levelek a magház fölött erednek. A középső állású magház (pl. szilva, kökény) a tányérszerűen kiszélesedő vacok közepén helyezkedik el, a többi virágalkotó pedig a vacok peremén található. A felső állású magház (pl. mák, borsó, tulipán) a többi viráglevél kiindulási pontja fölé emelkedik. A magházat a termőlevelekből keletkezett válaszfalak rekeszekre, illetve más virágrészekből kialakult álválaszfalak álrekeszekre tagolhatják. A rekeszek száma alapján megkülönböztetünk együregű /pl. pillangósvirágúak/, kétüregű (pl. csűdfű), háromüregű /pl. liliomfélék, nősziromfélék/ és soküregű (pl. körtikefélék) magházat. A magházat oldalról benyúló harántfalak is ún. kamrákra vagy fiókokra tagolhatják. Fiókos magháza van pl. a csibelábnak, a koronafürtnek, a patkófűnek és a repcsényreteknek. Az ilyen típusú magházból keletkeznek a cikkes termések (pl. cikkes hüvely, cikkes becő). A magházba benyomuló virágtengelyt (pl. paprika) központi oszlopnak (columella) nevezzük.

Kökény (Prunus spinosa, Rosaceae) (Bodonyi Nóra felvétele)
Kökény (Prunus spinosa, Rosaceae) (Bodonyi Nóra felvétele)

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Szártalan csűdfű (Astragalus excapus, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szártalan csűdfű (Astragalus excapus, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kis körtike (Pyrola minor, Pyrolaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kis körtike (Pyrola minor, Pyrolaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka koronafürt (Coronilla varia, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tarka koronafürt (Coronilla varia, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Paprika (Capsicum annuum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Paprika (Capsicum annuum, Solanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A zárvatermők magkezdeményei vagy magrügyei (ovulum, gemmulum) a magház belsejében a magtanyán (placenta) ülnek, vagy ahhoz köldökzsinórral (funiculus) kapcsolódnak. A magtanyát maglécnek nevezzük, ha a termőlevelek belső szélei kiemelkednek és rajtuk sok magkezdemény foglal helyet. A magléc elhelyezkedése (placentáció) a magházban lehet fali (parietális), ha a benyúló termőlevelek szélein /pl. pillangósvirágúak/, alapi (bazális), ha a magház alapján (pl. dió) tengelyi (axilláris), ha a virágtengelyen /pl. szegfűfélék/, szögleti (anguláris), ha a válaszfalak alkotta szögletekben /pl. liliomfélék/, központi (centrális), ha a szétváló szélű termőlevelek felületén /pl. tökfélék/ vagy oldali (laterális vagy laminális), ha az álválaszfalak vagy álrekeszfalak felületén (pl. tündérrózsa, virágkáka) helyezkednek el a magkezdemények. A magkezdemény alakja egyenes (ortotropikus), visszafordult (anatropikus) vagy görbült (kampilotropikus) lehet.

Magkezdemény hosszmetszete, középen az embriózsákkal (Nyakas Antónia felvétele)
Magkezdemény hosszmetszete, középen az embriózsákkal (Nyakas Antónia felvétele)

Közönséges dió (Juglans regia, Juglandaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges dió (Juglans regia, Juglandaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tündérrózsahibrid (Nymphaea-hibrid, Nymphaeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tündérrózsahibrid (Nymphaea-hibrid, Nymphaeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A bibeszál (stylus) lehet kivételesen hosszú (pl. a "kukoricahaj" vagy "kukoricabajusz" a 40-50 cm-es hosszúságot is elérheti), de hiányozhat is. Ilyenkor a bibe ülő /pl. ernyősvirágzatúak/. A bibeszálak egymással összenőhetnek vagy szabadon állhatnak. Ha összenőnek, gyakran fölső részükben elágaznak. A szabad bibeszálak, illetve az elágazások száma rendszerint megegyezik a termőt alkotó levelek számával. A nőszirmoknak és a kannának színes, lemezes, sziromszerű bibeszála van. Egyes taxonokban[486] az önmegporzás elkerülésére különböző, és a porzóktól is eltérő hosszúságú bibeszálú termőlevelek jönnek létre. A jelenség neve felemás-bibéjűség (heterostylia). A bibeszálak a kankalin és a madársóska virágában kétféle, a füzény virágában pedig háromféle hosszúságúak.

Kukorica (Zea mays, Poaceae) torzsavirágzata bajusszal (Turcsányi Gábor felvétele)
Kukorica (Zea mays, Poaceae) torzsavirágzata bajusszal (Turcsányi Gábor felvétele)

Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kanna (Canna x generalis, Cannaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kanna (Canna x generalis, Cannaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tavaszi kankalin (Primula veris, Primulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tavaszi kankalin (Primula veris, Primulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdei madársóska (Oxalis acetosella, Oxalidaceae) (Tóth Zoltán felvétele)
Erdei madársóska (Oxalis acetosella, Oxalidaceae) (Tóth Zoltán felvétele)

Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A bibe felülete a virágpor befogásának elősegítése érdekében ragadós és gyakran papillákkal[487], szemölcsökkel vagy szőrökkel borított. Alakja igen különböző lehet. Gömbös pl. a pillangósvirágúak és a kankalin, karéjos a liliom, a tulipán és a keresztesvirágúak, hasogatott a sáfrány, sugaras a tündérrózsa, korongszerű a télizöld, fonálszerű a kukorica, tollas az árpa, a rozsnokok és a vadócok, ecsetszerű pedig a búza és a köles bibéje. A kosborfélék családjának virágában a bibék és a porzók egy központi ivaroszloppá vagy bibeoszloppá (gynostemium) nőnek össze. Ugyanezen növények bibéjén egy ragadós anyagot kiválasztó nyúlvány, az ún. csőröcske (rostellum) figyelhető meg. Az ernyősvirágzatúak és a somfélék bibéjének tövén kiszélesedő korongszerű rész a bibevánkos. A bibék virágonkénti száma is különböző lehet. Egybibés pl. a pillangósvirágúak és az egybibés galagonya, kétbibés a pázsitfüvek, a kétbibés galagonya és az ernyősvirágzatúak, hárombibés a ricinus és a sóska, ötbibés pedig a len és a csibehúr virága.

A pollen megtapadását segítő papillaszerű szőrök a kamilla (Matricaria recutita, Compositae) bibéjének csúcsán (Szőke Éva felvétele)
A pollen megtapadását segítő papillaszerű szőrök a kamilla (Matricaria recutita, Compositae) bibéjének csúcsán (Szőke Éva felvétele)

Cifra kankalin (Primula auricula, Primulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Cifra kankalin (Primula auricula, Primulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)
Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

Tündérrózsafaj (Nymphaea gigantea, Nymphaeaceae) a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)
Tündérrózsafaj (Nymphaea gigantea, Nymphaeaceae) a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)

Kis télizöld (Vinca minor, Apocynaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kis télizöld (Vinca minor, Apocynaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kukorica (Zea mays, Poaceae) torzsavirágzata bajusszal (Turcsányi Gábor felvétele)
Kukorica (Zea mays, Poaceae) torzsavirágzata bajusszal (Turcsányi Gábor felvétele)

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ricinus (Ricinus communis, Euphorbiaceae) toktermésekkel (Babos Károly felvétele)
Ricinus (Ricinus communis, Euphorbiaceae) toktermésekkel (Babos Károly felvétele)

Mezei sóska (Rumex acetosa, Polygonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei sóska (Rumex acetosa, Polygonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hegyi len (Linum austriacum, Linaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hegyi len (Linum austriacum, Linaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[479] Makrosporofillumok a nagyobb, női jellegű spórákat (makrospórákat) létrehozó levelek.

[480] Makrosporangiumok azok a spóratartók, amelyekben a nagyobb, női jellegű spórák (makrospórák) keletkeznek.

[481] Makrospórák a nagyobb méretű, női ivarjelleget hordozó spórák.

[482] Homológok az azonos származású, de az evolúció folyamatában egymástól eltérő megjelenésűvé vált szervek, illetve az ilyen szervekkel végbemenő egyedfejlődés-típusok.

[483] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[484] Ciklikus a virágfelépítés, ha minden virágalkotó levél körökben (pl. csészekör, pártakör, porzókör) helyezkedik el. Aciklikus viszont, ha az összes virágrész elrendeződése spirális vonalat követ.

[485] Abortusznak a szervek teljes eltűnését nevezzük.

[486] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[487] Papillák a bőrszöveti sejtek apró kidomborodásai.