Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Virágképlet

Virágképlet

A virágalkotók megismerésekor tapasztalhattuk, hogy a virág felépítése az egyes rokonsági körökre milyen nagy mértékben jellemző. A növények meghatározásakor és rendszertani hovatartozásuk megállapításakor ezért a virágszerkezet a legfontosabb vizsgálandó tulajdonságok közé tartozik. Hosszadalmas szöveges leírása helyett, annak szemléletes ismertetésére régóta használják a virágképletet és a virágdiagramot.

A virágképlet csupán a legfontosabb morfológiai tulajdonságok bemutatására szolgál. Betűkből, számokból és jelekből áll. A viráglevelek megjelölésére azok tudományos neveinek nagy kezdőbetűit használjuk. A P betű a lepel (perigonium), a K a csésze (kalyx), a C a párta (corolla), az A a porzó (androeceum), a G pedig a termő (gynoeceum) jele. A betűk sorrendje azonos a virágtengelyen alulról fölfelé (kívülről befelé) egymás után elfoglalt helyükkel. A betűk után, alsó indexben, az illető levéltájhoz tartozó tagok számát tüntetjük fel. Az egyes tagok közötti összenövéseket az őket jelölő számok köré tett kerek zárójellel, a viráglevelek szabadon állását pedig a zárójel elhagyásával jelezzük. Ha valamelyik levéltáj tagjai több körben helyezkednek el, a körök tagjainak számát + jellel kötjük össze. Részleges összenövéskor ugyanazon kör tagjait kettősponttal választjuk el egymástól. Ha különböző levéltájak tagjai nőttek össze egymással, akkor az érintett levéltájak jeleit szögletes zárójelbe foglaljuk. A körök kiesését 0-val jelöljük. A tagok másodlagos megsokszorozódását a szám melletti hatványkitevő jelzi. A magház fölső állását a termőleveleket jelző szám aláhúzása, alsó állását annak föléhúzása, középső állását pedig együttes alá- és föléhúzása mutatja. Valamely kör soktagúságát fekvő nyolcas (végtelen) jellel jelezzük. A szimmetriaviszonyokra vonatkozó jelzést a virágképlet elején he-lyezzük el. A * (csillag) jel az ak-[488] tinomorf[489], a lefelé mutató nyíl a zi-[490] gomorf[491], a + jel a biszimmetrikus[492], míg a lefelé mutató, megtört nyíl az aszimmetrikus virágfelépítést jelzi. A spirális vonal vagy a végtelen jel a spirális /aciklikus/[493] szerkezet jele. A virág nemét is feltüntethetjük a szimmetriaviszonyokra vonatkozó jelzés elé írt ivarjelekkel.

Virágképletek
Virágképletek[488] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[489] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[490] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.

[491] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.

[492] Biszimmetrikus a két felezősíkkal négy megegyező részre osztható szerv (pl. virág).

[493] Ciklikus a virágfelépítés, ha minden virágalkotó levél körökben (pl. csészekör, pártakör, porzókör) helyezkedik el. Aciklikus viszont, ha az összes virágrész elrendeződése spirális vonalat követ.