Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Virágdiagram

Virágdiagram

A virágdiagram egy egyszerűsített ábrával szemlélteti a virág szerkezetét. Síkba vetítve bemutatja a virágrészek számát, elhelyezkedését, keresztmetszetének alakját és összenövési viszonyait. A térbeli viszonyok hasonló ábrázolására a virágképlet nem alkalmas. A virágalaprajz ezért tökéletesebb és pontosabb, ugyanakkor bonyolultabb bemutatási módja a virág szerkezetének, mint a virágképlet.

A virágdiagram annyi koncentrikus körből áll, ahány levélkör előfordul a virágban. Ötkörű virág alaprajzában pl. a külső két kör a virágtakarókörök (csészekör és pártakör, illetve lepelkörök), a harmadik és a negyedik a két porzókör, a legbelső pedig a termőlevelek jeleinek feltüntetésére szolgál. A levelek összenövését - egy körön belül és két kör között egyaránt - a tagok jeleit összekötő vonallal jelöljük. Az abortusz[494] következtében kiesett tagok helyére csillagot vagy keresztet teszünk. A termőkört bemutató részleten a termőlevelek összenövési viszonyai mellett a magház belső tagoltsága és a magkezdemények placentációja is jól felismerhető. A magház alsó, középső vagy felső állását a magház körvonalának különböző árnyalásával lehet jelezni. Aciklikus virágok[495] vagy levéltájak ábrázolásakor a virágleveleket egy spirális alapvonalon tüntetjük fel. A virágot tartó főtengelyt a diagram fölé tett ponttal, a támasztó- és a felleveleket pedig a virágtakaró körüli jelekkel jelezzük.

Pillangósvirágú növény virágdiagramja
Pillangósvirágú növény virágdiagramja[494] Abortusznak a szervek teljes eltűnését nevezzük.

[495] Ciklikus a virágfelépítés, ha minden virágalkotó levél körökben (pl. csészekör, pártakör, porzókör) helyezkedik el. Aciklikus viszont, ha az összes virágrész elrendeződése spirális vonalat követ.