Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A valódi gombák törzse - Eumycota

A valódi gombák törzse - Eumycota

A valódi gombák - becslések szerint mintegy 100 000 fajjal - a legnagyobb gombacsoportot alkotják. Közös jellemzőjük az ostoros fejlődési alakok - zoospórák,[856] illetve planogaméták[857] - hiánya. Nagyrészt széllel szállítódó spórákkal,[858] gyakran konídiumokkal[859] terjednek. Ezek az élőlények tehát a szárazföldi körülményekhez alkalmazkodtak.

Tenyésztestük lehet egysejtű, bimbózással kialakult sarjsejtekből álló pszeudomicélium[860] vagy osztott, illetve osztatlan hifákból álló micélium . A sejtek közötti válaszfalak (septum) felépítése és áteresztőképessége a különböző taxonokra[861] jellemző. A levezetettebb fajok[862] válaszfalaiban bonyolult struktúrájú pórusok találhatók, amelyek a sejtmagvak sejtek közötti vándorlását már nem teszik lehetővé. A sejtfal anyagai kitin[863], mannit és glükán. A valódi gombák ivaros szaporodása háromfázisos. Életciklusuk nagy részében haploid állapotúak. Két egymásnak megfelelő (kompatibilis), haploid partner egyesülésekor nem következik be azonnal a sejtmagvak egyesülése (karyogamia), aminek következtében kétmagvú (dikariotikus) hifák jelennek meg (a sejtmagvak ilyenkor is haploidok). A magvak csak röviddel a sporangiumok[864] keletkezése előtt egyesülnek. A diploid szakasz ezáltal erősen lerövidül. Egyes csoportok teljesen elvesztették ivarsejtképző képességüket, s csak ivartalanul, konídiumokkal[865] szaporodnak. A levezetettebb[866] taxonokban[867] megjelennek a termőtestek[868] , amelyekben a spóraképző szervek fejlődnek.

Pék- vagy sörélesztőgomba (Saccharomyces cerevisiae, Ascomycetes, Saccharomycetaceae) sarjsejtjei (Dobolyi Csaba felvétele)
Pék- vagy sörélesztőgomba (Saccharomyces cerevisiae, Ascomycetes, Saccharomycetaceae) sarjsejtjei (Dobolyi Csaba felvétele)

Hifák szövedéke, a micélium (Jakucs Erzsébet felvétele)
Hifák szövedéke, a micélium (Jakucs Erzsébet felvétele)

Mezei vagy kerti csiperke (Agaricus campester, Basidiomycetes, Agaricaceae) (Albert László felvétele)
Mezei vagy kerti csiperke (Agaricus campester, Basidiomycetes, Agaricaceae) (Albert László felvétele)

A valódi gombák filogenetikai[869] kapcsolatai nem kellőképpen tisztázottak. Elődeiknek leginkább a moszatgombák korábban élt rokonait tekinthetjük.

Az újabb rendszerek a törzset három osztályra tagolják:

1. a járomspórás gombák

osztályára /Zygomycetes/;

2. a tömlősgombák osztályára

/Ascomycetes/; valamint

3. a bazídiumos gombák

osztályára /Basidiomycetes/.

Azokat a gombákat, amelyeknek ivaros szaporodásmódját nem ismerjük, egy mesterségesen létrehozott taxon[870] keretei között - melynek neve Deuteromycetes vagy Fungi imperfecti - tárgyaljuk.[856] Zoospóra vagy rajzóspóra az önálló mozgásra képes, ostorral (ostorokkal), illetve csillókkal ellátott spóra.

[857] Az ostoros gaméták vagy planogaméták önálló mozgásra képes, ostoros ivarsejtek.

[858] A spórák a virágtalan növények és a gombák ivartalan (vagyis nem ivarsejtek egyesülésével létrejött) szaporítósejtjei. Általában milliószámra keletkeznek a szervezet elkülönült részeiben, ahonnan leggyakrabban a szél viszi őket szerteszét.

[859] Konídiumnak nevezzük a valamely tartón lefűződéssel létrejött ivartalan szaporítósejteket, amelyek közvetlenül tömlővel csíráznak.

[860] A pszeudo- vagy álmicélium sarjsejtek laza összekapcsolódásával kialakuló lánc.

[861] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[862] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[863] A kitin a gombasejtfal fő alkotója. N-acetil-D-glükózaminból felépülő nitrogéntartalmú poliszacharid. A gombák sejtfalán kívül az ízeltlábúak külső vázának is alapanyaga.

[864] A sporangium olyan zárt, vastag vagy vékony falú szerv, amelyben nagyszámú ivartalan szaporítósejt, ún. sporangiospóra kelezkezik.

[865] Konídiumnak nevezzük a valamely tartón lefűződéssel létrejött ivartalan szaporítósejteket, amelyek közvetlenül tömlővel csíráznak.

[866] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[867] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[868] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[869] A filogenetika vagy törzsfejlődéstan az élővilág kialakulását és történeti fejlődését vizsgáló tudományterület.

[870] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.