Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A szövedékes gombák rendje - Eurotiales

A szövedékes gombák rendje - Eurotiales

E rendbe jórészt olyan gombák - pl. az Aspergillus és a Penicillium nemzetségek fajai - tartoznak, amelyeknek elsősorban az ivartalan (imperfekt) alakjuk közismert. Ivaros (perfekt) alakjaikat Eupenicillium, Eurotium és Talaromyces néven ismerjük.) Gyakran okozzák élelmiszerek, textíliák penészedését, de haszonszervezetekként a fermentációs iparban[924] antibiotikumok[925] előállítására is alkalmazhatók. Az Aspergillus niger segítségével citromsavat gyártanak. A Penicillium notatum és a P. chrysogenum fajok közreműködésével fermentorokban[926] penicillint állítanak elő. A Penicillium roqueforti és a P. camemberti fajokat a tejiparban sajtkészítéshez használják. Romlott élelmiszereken, takarmányokon gyakran telepednek meg az Aspergillus nemzetség különböző fajai (pl. Aspergillus flavus). Erős hatású, mérgező vegyületeket, pl. aflatoxinokat termelnek. Az ilyen táplálék fogyasztása veszélyes és akár halálos kimenetelű is lehet.

Ivartalanul főleg konídiumokkal[927] szaporodnak. Ivarszerveik csökevényesek vagy egyáltalán nem is képződnek. Termőtestük apró proto- vagy kleisztotécium, amelynek fala laza szerkezetű, a levezetett csoportokban pedig vastag, többrétegű. A kleisztotécium jellegzetes alakú (egyenes, horogszerű, spirálisan csavart stb.) függelékeket viselhet. Benne a többnyire gömbölyű aszkuszok rendezetlenül helyezkednek el. Ezek fala igen vékony, gyorsan széteső.

A rend képviselői túlnyomórészt szaprotrófokként[928], egyes fajaik parazitákként élnek. Így pl. az ember légzőszervében és állatokban ún. mély mikózisokat[929] okoznak. A keratinbontó fajok különböző bőrbetegségek (az ún. dermatomikózisos betegségek) kiváltói.

Az álszarvasgombák rendje - Elaphomycetales

Az álszarvasgombákat gyakran - bármilyen bizonyított rokonsági kapcsolat nélkül - a szarvasgombafélék (Tuberales) rendjéhez kapcsolják, mivel fajai gömbölyű, föld alatti (hypogaeus) termőtestet képeznek. A tömlők (ascus) egyenletesen oszlanak el termőtestükben. Lombos- és tűlevelű fákkal élnek mikorrhizás kapcsolatban. Az Elaphomyces fajok kleisztotécium típusú termőteste[930] az ember számára élvezhetetlen, de a szarvasok és a vaddisznók által kedvelt. Európában gyakori fajok a közönséges álszarvasgomba (Elaphomyces granulatus) és a változékony álszarvasgomba (E. muricatus) . Termőtestük - különösen bükkerdők talajának humuszrétegében[931] - egész évben megtalálható. A változékony álszarvasgombán (E. muricatus) gyakran megtelepszik parazitaként a Clavicipitales rendbe tartozó nagy nyelvgomba (Cordyceps ophioglossoides) .

Változékony álszarvasgomba (Elaphomyces granulatus, Ascomycetes, Elaphomycetaceae) föld alatti termőtestei (Albert László felvétele)
Változékony álszarvasgomba (Elaphomyces granulatus, Ascomycetes, Elaphomycetaceae) föld alatti termőtestei (Albert László felvétele)

Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)

Nagy nyelvgomba (Cordyceps ophioglossoides, Ascomycetes, Clavicipitales), amely a változékony álszarvasgomba föld alatti termőtestéből fejlődik ki (Albert László felvétele)
Nagy nyelvgomba (Cordyceps ophioglossoides, Ascomycetes, Clavicipitales), amely a változékony álszarvasgomba föld alatti termőtestéből fejlődik ki (Albert László felvétele)[924] A fermentálás mikroorganizmusok felhasználásával végzett erjesztés.

[925] Az antibiotikumok olyan mikroorganizmusok által termelt anyagok, amelyek már kis mennyiségben is gátló vagy pusztító hatásúak más mikroszervezetekre. E tulajdonságuk miatt gyógyszerek előállítására használhatók fel.

[926] A fermentor erjesztőtank, amelyben valamely kémiai anyag előállítására képes mikroorganizmusokat szaporítanak el. Az elszaporodott mikroorganizmusok a táptalajhoz hozzáadott anyagokat enzimeik segítségével a kívánt termékké alakítják át.

[927] Konídiumnak nevezzük a valamely tartón lefűződéssel létrejött ivartalan szaporítósejteket, amelyek közvetlenül tömlővel csíráznak.

[928] Szaprotróf (szaprobionta) módon az élettelen szerves anyagok (korhadékok) lebontásával energiát nyerő szervezetek táplálkoznak. Ezért korhadékbontóknak is nevezzük őket.

[929] A mikózisok mikroszkopikus gombák okozta fertőző betegségek.

[930] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[931] A humusz a talaj élőlények elbomlásából származó specifikus szerves anyaga. Képződési folyamatát humuszosodásnak nevezzük. Kémiai alkotói a fulvosavak, a huminsavak, a humin és a humuszszén. A humuszképződés szárazföldi terméke a humuszosodás erősödő mértékének megfelelően nyers humusz, moder vagy mull lehet. Erősen nedves feltételek között a humuszformák közül a nagyobb szervesanyag-tartalmú tőzeg, vagy a kisebb szervesanyag-tartalmú kotu alakul ki.