Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A lisztharmatgombák rendje - Erysiphales

A lisztharmatgombák rendje - Erysiphales

Virágos növények ektoparazita[932] gombái. Liszharmatgombáknak azért nevezik őket, mert a megtámadott növényeken fehér, lisztes bevonatot képeznek. Táplálékukat többnyire a gazdanövény felületét bevonó micéliumukból az epidermiszsejtekbe bocsátott hausztóriumokon[933] keresztül szerzik be. Konídiumaikat[934] a gazdanövény felületén képezik. A sok lefűződő, tojás alakú konídiumtól (amelyeket alakjuk miatt oidiumoknak is neveznek) néz ki úgy a növény, mintha liszttel lenne behintve. Ivaros szaporodásuk megindulásakor a konídiumképzés megszűnik és kifejlődnek az aszkogóniumok[935], valamint az anterídiumok[936]. Homo- és heterotallikus típusok egyaránt előfordulnak közöttük. Az ivarszervek (gametangium) összeolvadása után osztódásokkal több ún. aszkogén hifa fejlődik, amelyek később a tömlőket (ascus) viselik. Ezzel egyidőben az aszkogónium nyélsejtjéből hifák nőnek ki, amelyek az aszkogóniumot és a képződő aszkogén hifákat körbenövik, majd teljesen beburkolják. Az ily módon kialakult termőtest gömbölyded, zárt kleisztotécium, amely éretten megkeményedik és feketésbarna színű lesz. A kleisztotécium fala mindig vastag, fejlett, és a fajra jellemző függelékrendszerrel ellátott. A függelékek a terjedést segítik. Az Uncinula fajok függelékei püspökbotszerűen begörbültek. A termőtest alján az aszkuszok sorban, rendezetten helyezkednek el. Faluk jól fejlett, unitunikátus.

Gabonalisztharmat (Erysiphe graminis, Ascomycetes, Erysiphaceae) oidium-típusú konídiumai (Tóth Attila felvétele)
Gabonalisztharmat (Erysiphe graminis, Ascomycetes, Erysiphaceae) oidium-típusú konídiumai (Tóth Attila felvétele)

Microsphaera berberidis (Ascomycetes, Erysiphaceae) kleisztotéciuma elágazó függelékekkel és kiszabaduló aszkusszal (Bodonyi Nóra felvétele)
Microsphaera berberidis (Ascomycetes, Erysiphaceae) kleisztotéciuma elágazó függelékekkel és kiszabaduló aszkusszal (Bodonyi Nóra felvétele)

Uncinula bicornis (Ascomycetes, Erysiphaceae) megrepesztett kleisztotéciuma püspökbotszerűen görbült függelékekkel és szabaddá váló aszkuszokkal (Tóth Attila felvétele)
Uncinula bicornis (Ascomycetes, Erysiphaceae) megrepesztett kleisztotéciuma püspökbotszerűen görbült függelékekkel és szabaddá váló aszkuszokkal (Tóth Attila felvétele)

Gazdaságilag igen jelentős gombataxon[937], mivel fajai kultúrnövényeink körében nagy károkat okoznak. A részvételükkel megvalósuló kölcsönhatásokra gyakran jellemző a nemzetség- vagy fajspecifikus gazda-parazita kapcsolat. A gabonalisztharmat (Erysiphe graminis) a pázsitfüvek mintegy huszonhat nemzetségét pusztítja. Az Uncinula necator faj a szőlőt, a Podosphaera leucotricha az almát, a körtét és a birsalmát, a Sphaerotheca nemzetség a rózsaféléket, az egrest és a komlót, a Microsphaera berberidis a sóskaborbolyát, a Phyllactinia guttata pedig a mogyorót károsítja.

Microsphaera berberidis (Ascomycetes, Erysiphaceae) kleisztotéciuma elágazó függelékekkel és kiszabaduló aszkusszal (Bodonyi Nóra felvétele)
Microsphaera berberidis (Ascomycetes, Erysiphaceae) kleisztotéciuma elágazó függelékekkel és kiszabaduló aszkusszal (Bodonyi Nóra felvétele)

Mogyorólisztharmat (Phyllactinia guttata, Ascomycetes, Erysiphaceae) érő kleisztotéciumai mogyoró levélen (Véghelyi Klára felvétele)
Mogyorólisztharmat (Phyllactinia guttata, Ascomycetes, Erysiphaceae) érő kleisztotéciumai mogyoró levélen (Véghelyi Klára felvétele)

Mogyorólisztharmat (Phyllactinia guttata, Ascomycetes, Erysiphales) kleisztotéciuma merev, izületszerű függelékekkel (scanning elektronmikroszkópos felvétel) (Véghelyi Klára felvétele)
Mogyorólisztharmat (Phyllactinia guttata, Ascomycetes, Erysiphales) kleisztotéciuma merev, izületszerű függelékekkel (scanning elektronmikroszkópos felvétel) (Véghelyi Klára felvétele)[932] Ektoparazita a gazdaszervezet külső felületén élősködő szervezet.

[933] Hausztórium a parazita gombák hifájának tápanyagelszívásra specializálódott ága.

[934] Konídiumnak nevezzük a valamely tartón lefűződéssel létrejött ivartalan szaporítósejteket, amelyek közvetlenül tömlővel csíráznak.

[935] Aszkogónium (ascogonium) a tömlősgombák női ivarszerve.

[936] Az anterídium (antheridium) a növények és a gombák hímivarszerve (gametangium). Lehet - a moszatok és a gombák különböző rendszertani csoportjaiban - egy- vagy többsejtű, illetve a mohák és a harasztok szervezetében bonyolult, szövetes felépítésű.

[937] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.