Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A dérgombák alosztálya - Taphrinomycetidae

A dérgombák alosztálya - Taphrinomycetidae

Az alosztály egyetlen rendje a Taphrinales rend. A mintegy 100 idetartozó faj erősen kötődik gazdanövényéhez. Elsősorban edényes növények, főként a Rosaceae család, kisebb részben pedig a páfrányok parazitái. A gazdanövényt nem ölik meg, élősködésükkel csupán jellegzetes tüneteket - pl. levélfodrosodást, "boszorkányseprű-képzést" (oldalelágazás-megsokszorozódást) vagy gyümölcsdeformációt - okoznak. Fajaik több alapvető tulajdonságban különböznek a többi tömlősgombától. Sohasem képeznek termőtestet. Aszkuszaik a gazdanövény felszínének epidermiszsejtjei közül törnek elő csoportosan, amitől a növény felszíne finoman deres, viaszos lesz. Haploid életszakaszukban a gazdanövény levelének felszínén az élesztőgombákéhoz hasonló, szaprotróf módon élő[969] sarjmicéliumot fejlesztenek. Dikariofázisukban[970] viszont sejtek közötti (intercelluláris) hifákat képeznek. Ezek a magpáros, parazita hifák táplálkozásuk tekintetében függetlenek a haploid sarjmicéliumtól, ami rokonsági kapcsolatukra utal a bazídiumos gombák (Basidiomycetes) egyik rendjével, az üszöggombákéval (Ustilaginales). Feltételezések szerint az üszöggombák a dérgombák őseiből alakulhattak ki. A haploid fázis élesztőszerű sarjmicéliuma ugyanakkor az élesztőgombákból való származásukra utal. A dérgombák rendjét ezért gyakran az élesztő- szerű tömlősgombák alosztályába (Protoascomycetidae) sorolják.

Egyetlen nemzetségük fajait gazdanövényük és az okozott tünetek alapján különítik el. A bábaszilva (Taphrina pruni) a szilvafák termését torzítja el. Az őszibarack és a mandula levélfodrosodását a T. deformans okozza. A T. carpini gyertyánfajokon "boszorkányseprőt" képez.

Bábaszilva (Taphrina pruni, Ascomycetes, Taphrinales) (Véghelyi Klára felvétele)
Bábaszilva (Taphrina pruni, Ascomycetes, Taphrinales) (Véghelyi Klára felvétele)

Őszibarack levélfodrosodása (Taphrina deformans, Ascomycetes, Taphrinales) (Véghelyi Klára felvétele)
Őszibarack levélfodrosodása (Taphrina deformans, Ascomycetes, Taphrinales) (Véghelyi Klára felvétele)[969] Szaprotróf (szaprobionta) módon az élettelen szerves anyagok (korhadékok) lebontásával energiát nyerő szervezetek táplálkoznak. Ezért korhadékbontóknak is nevezzük őket.

[970] Dikariotikus szakasz vagy dikariofázis a gombáknál a plazmogámia és a kariogámia közötti életszakasz, amikor is a hifák kettős sejtmagvúak vagy magpáros állapotúak (dikariotikusak).