Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A tagolatlan bazídiumú gombák alosztálya - Homobasidiomycetidae

A tagolatlan bazídiumú gombák alosztálya - Homobasidiomycetidae

Régebbi rendszertani munkákban az alosztály Holobasidiomycetidae név alatt szerepelt. A rendeket és a családokat korábban a termőtestek[1012] alakja alapján különítették el. Ez többnyire mesterséges rendszerek kialakításához vezetett. Az utóbbi évtizedek kemotaxonómiai[1013] és mikroszerkezet-kutatásainak eredményei azonban a bazídiumos gombák osztályán (Basidiomycetes) belüli fejlődéstörténeti kapcsolatok jelentős mértékű feltárásához vezettek.

Az alosztály fajai osztatlan, egysejtes bazídiumúak (holobasidium). Termőtestük[1014] formája nagy változatosságot mutat. A bazídiumok termőrétegben[1015] (hymenium) helyezkednek el. A himénium himenoforumnak (hymenophorum) nevezett hordozó képződményen (termőrétegtartón) foglal helyet. A himenoforum vázát változatosan elrendeződő hifákból álló tráma alkotja. A bazídiumos gombák különböző csoportjaiban a tráma felépítése és a termőtesteket alkotó hifák morfológiai, valamint funkcionális sajátságai is jelentős különbségeket mutatnak. A termőréteg hifái bazídiumokban végződnek. A termőtest összetartását harántirányú összeköttetésekkel kötőhifák, szilárdságát pedig vázhifák biztosítják. Bizonyos családokban tejnedvet tartalmazó tejhifák is előfordulnak.

Kalapos gomba tagolatlan bazídiuma bazídiospórákkal (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Kalapos gomba tagolatlan bazídiuma bazídiospórákkal (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Kalapos gomba termőrétege (hymenium) (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Kalapos gomba termőrétege (hymenium) (Fridvalszky Lóránt felvétele)

A különböző fejlődési sorozatokban hasonló termőtesttípusok[1016] keletkeznek, ami konvergencia[1017] következménye. Ezek kétféle alapvető típusát ismerjük: a himeniális és a gaszterális termőtestet. A himeniális típusban - amelynek képviselőit Hymenomycetes néven gyakran külön osztályba sorolják - a spórák a felszíni termőrétegben[1018] keletkeznek . Ez utóbbi igen sokféle - pl. sima , ráncos , lemezes , tüskés vagy csöves - lehet. A gaszterális típusban a bazídiumok nem alkotnak külön réteget, hanem egy gömbölyű termőtest[1019] belsejét töltik ki. Ez a bazídiospórák megérésekor felszakad vagy szabályosan felnyílik. Ezt a csoportot, az előbbihez hasonlóan, több rendszerben Gasteromycetes néven külön osztályként tartják számon.

Gyilkos galóca (Amanita phalloides, Basidiomycetes, Amanitaceae) különböző fejlettségű példányai (a fiatalokat teljesen beborítja egy burok) (Albert László felvétele)
Gyilkos galóca (Amanita phalloides, Basidiomycetes, Amanitaceae) különböző fejlettségű példányai (a fiatalokat teljesen beborítja egy burok) (Albert László felvétele)

Bimbós pöfeteg (Lycoperdon perlatum, Basidiomycetes, Lycoperdaceae) (Albert László felvétele)
Bimbós pöfeteg (Lycoperdon perlatum, Basidiomycetes, Lycoperdaceae) (Albert László felvétele)

Kalapos gomba tagolatlan bazídiuma bazídiospórákkal (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Kalapos gomba tagolatlan bazídiuma bazídiospórákkal (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Sárga korallgomba (Ramaria flava, Basidiomycetes, Clavariaceae) (Albert László felvétele)
Sárga korallgomba (Ramaria flava, Basidiomycetes, Clavariaceae) (Albert László felvétele)

Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius, Basidiomycetes, Cantharellaceae) (Albert László felvétele)
Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius, Basidiomycetes, Cantharellaceae) (Albert László felvétele)

Kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha, Basidiomycetes, Russulaceae) (Albert László felvétele)
Kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha, Basidiomycetes, Russulaceae) (Albert László felvétele)

Sárga gerebengomba (Hydnum repandum, Basidiomycetes, Hydnaceae) (Albert László felvétele)
Sárga gerebengomba (Hydnum repandum, Basidiomycetes, Hydnaceae) (Albert László felvétele)

Ízletes vargánya (Boletus edulis, Basidiomycetes, Boletaceae) (Albert László felvétele)
Ízletes vargánya (Boletus edulis, Basidiomycetes, Boletaceae) (Albert László felvétele)

A továbbiakban a következő fontosabb taxonokat[1020] ismertetjük:

1. Aphyllophoranae felrend az Aphyllophorales, a Schizophyllales, a Cantharellales és a Polyporales rendekkel;

2. Agaricanae felrend az Agaricales, a Russulales és a Boletales rendekkel;

3. Gasteromycetanae felrend a Sclerodermatales, a Lycoperdales és a Geastrales rendekkel;

4. Phallanae felrend a Phallales renddel.[1012] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[1013] A kemotaxonómia a kémiai tulajdonságokat (különböző vegyületek vagy vegyületcsoportok előfordulását, illetve hiányát) használja fel a növények osztályozására.

[1014] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[1015] A termőréteg (hymenium) a tömlős- és a bazídiumos gombák termőtestének tömlőket (ascus), illetve bazídiumokat, valamint gyakran sterilis hifákat (paraphysis) tartalmazó része.

[1016] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[1017] A konvergencia különböző rendszertani csoportokban (taxonokban) olyan tulajdonságok kialakulását jelenti, amelyek látszólag rokonságra utalnak, valójában azonban párhuzamos fejlődés eredményei. Konvergens tulajdonság pl. sokszor a virágtakaró nélküliség vagy a forrtszirmúság.

[1018] A termőréteg (hymenium) a tömlős- és a bazídiumos gombák termőtestének tömlőket (ascus), illetve bazídiumokat, valamint gyakran sterilis hifákat (paraphysis) tartalmazó része.

[1019] A termőtestek a gombák olyan szaporítóképletei, amelyekben a csoportokba rendezett spórák védőburokkal körülvéve helyezkednek el.

[1020] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.