Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZTöbbszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

1. A gombák sejtjeiben...
1. nincs diktioszóma
2. nukleinsav lehet tartalék tápanyag
3. keményítő lehet tartalék tápanyag
4. glikogén lehet tartalék tápanyag

2. Milyen szerveződés fordul elő a gombák körében?
1. harántfalakkal tagolt, elágazó fonalas
2. egyszerű, csupasz sejtű
3. pszeudoparenchimatikus
4. interkaláris növekedésű fonalas

3. A nyálkagombákra jellemző:
1. életciklusuk legnagyobb részében nincs sejtfaluk
2. endocitózissal képesek táplálkozni
3. spóráiknak sejtfaluk van
4. parazita fajok is vannak köztük

4. A teleutospóra...
1. a csészegombák szaporítóképlete
2. két haploid sejtmagot tartalmaz
3. benne mitózis történik
4. vastag falú kitartóspóra

5. A kalaposgombákra jellemző:
1. sok fajuk gasztroid termőtestű
2. bazídiumaik egysejtűek
3. valamennyien lemezes termőrétegűek
4. közéjük tartoznak a galambgombák

6. Kalaposgomba, de nem ehető:
1. a színesedő glebájú pöfeteg
2. a rőt áltrifla
3. a rizike
4. a farkastinóru

7. A valódi gombák sajátsága:
1. a kitintartalmú sejtfal
2. a hifákat a harántválaszfalak elkülönülő sejtekre tagolják
3. az ivarsejtek egyesülésekor a sejtmagjaik nem olvadnak össze
4. ivartalanul nem szaporodnak

8. Az élesztőgombák jellemzője:
1. termőtestük jellegzetes alakú
2. emberi kórokozók nincsenek köztük
3. általában valódi hifákat képeznek
4. sarjadzással pszeudomicéliumot hozhatnak létre

9. Az alábbiak közül melyik gomba termőteste tartalmaz haploid és dikariotikus hifát is egymás mellett?
1. a csészegombák
2. a lisztharmatgombák
3. a szarvasgombák
4. az alma és körte varasodását okozó gomba

10. A csészegombák...
1. spóratartói a termőtest felületén helyezkednek el
2. számos faja parazita
3. tömlősgombák
4. közé tartozik a papsapkagomba, amely ehető

11. Az anyarozsra jellemző:
1. a vele közös rendbe tartozó fajok többsége szaprotróf gomba
2. egy- és kétszikű növényeken élősködik
3. szteránvázas alkaloidokat tartalmaz
4. simaizmokra gyakorolt hatása miatt a gyógyászat felhasználja

12. A dérgombák...
1. tömlősgombák
2. termőtestet nem képeznek
3. közé tartozik az őszibarack levélfodrosodását okozó gomba
4. haploid micéliuma szaprotróf, a diploid pedig parazita

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítani. A megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. 
A. járomspórás gombák
B. moszatgombák
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

13. közéjük tartozik az indáspenész
14. polienergidás fonalakból állnak
15. spóráik két ostort viselnek
16. sejtfalanyaguk kitin
17. sejtfaluk főként cellulózból áll
18. ivaros szaporodásuk gametangiogámia
19. mixamőba alakjuk van
20. közéjük tartoznak a peronoszpórák

A. tömlősgombák
B. bazídiumos gombák
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

21. közéjük tartoznak a kucsmagombák
22. vannak közöttük növényi kórokozó paraziták
23. közéjük tartoznak az taplóalakúak
24. a spóraképzés endogén módon zajlik
25. előfordul körükben a konídiumokkal történő szaporodás
26. csak egyféle rajzóspórát képeznek
27. vegetatív testük haploid micéliumból áll
28. a termőtestben magpáros hifák találhatók
29. a sporangiumok általában 4 spórát képeznek
30. akadnak közöttük mikorrhizaképző fajok

A. rozsdagombák
B. üszöggombák
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

31. a dérgombákkal fejlődéstörténeti rokonságot mutatnak
32. valamennyi fajuk növényi kórokozó
33. fosszíliáik már a karbon időszakból ismertek
34. diploid kitartóspórákat képeznek
35. bazídiumaik tagolatlanok
36. obligát paraziták
37. hifáikban dolipórusok nincsenek

A. himeniális termőtestű gombák
B. gasztroid termőtestű gombák
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

38. közéjük tartoznak a moniliák
39. a spórák a termőtest felületi rétegében képződnek
40. ilyenek a csillaggombák
41. bazídiumos gombák
42. spóraképzésük helye a gleba
43.  közéjük tartoznak a csiperkék

Megoldások [1048][1048]
1. C
2. A
3. E
4. C
5. C
6. D
7. B
8. D
9. A
10. B
11. D
12. E
13. A
14. C
15. B
16. A
17. B
18. A
19. D
20. B
21. A
22. C
23. B
24. A
25. C
26. D
27. A
28. C
29. B
30. C
31. B
32. C
33. A
34. D
35. D
36. A
37. C
38. D
39. A
40. B
41. C
42. B
43. A