Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A zárvatermők törzse - Angiospermatophyta

A zárvatermők törzse - Angiospermatophyta

A zárvatermők olyan új tulajdonságokkal jelentek meg az evolúció[1084] során, amelyekkel a kréta korszakban[1085] szárazabbá váló klímához jobban alkalmazkodtak, mint a többi szárazföldi növény. Valószínűleg monofiletikus úton[1086] jöttek létre a magvaspáfrányokból (Pteridospermae). Alkalmazkodásukat mindenekelőtt az alábbi új tulajdonságok tették lehetővé:

- Termőleveleik zártak , aminek következtében a magkezdemények és a termőből képződő termésben a magvakba zárt embriók egészen megérésükig rendkívül nagymértékű védelmet élveznek.

Szennyes bükköny (Vicia grandiflora, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szennyes bükköny (Vicia grandiflora, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

- Koevolúció eredményeképpen a rovarmegporzás elterjedésével párhuzamosan megjelent a kétivarú, színes virágtakarójú virág , amelyben nektár[1087], valamint ragacsos pollen képződött. A virágokat egynemű lepel vagy különnemű, csészére és pártára tagolódó virágtakaró fedte be. Az evolúció[1088] további lépéseként, a még szárazabbá váló körülményekhez és a szélbeporzáshoz való alkalmazkodással a virág sok taxonban[1089] leegyszerűsödött, egyivarúvá vált , takarója pedig egynemű lett vagy elcsökevényesedett.

Golgotavirágfaj (Passiflora sp., Passifloraceae) virága a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)
Golgotavirágfaj (Passiflora sp., Passifloraceae) virága a Bonni Egyetem botanikuskertjében (Turcsányi Gábor felvétele)

Őszi vetővirág (Sternbergia lutea, Amaryllidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Őszi vetővirág (Sternbergia lutea, Amaryllidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Konkoly (Agrostemma githago, Caryophyllaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Konkoly (Agrostemma githago, Caryophyllaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Kecskefűz (Salix caprea, Salicaceae) hímvirágokból álló barkavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Kecskefűz (Salix caprea, Salicaceae) hímvirágokból álló barkavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

- Kialakult a kettős megtermékenyítés. A szekunder endospermium[1090] képzésével a nőivarú gametofiton szakasz[1091] jelentősen lerövidül, és megtermékenyítés hiányában az endospermiumképzés energiaigényes folyamata elmarad. Ráadásul az embrió csírázását a szekunder endospermium igen biztonságossá teszi. A virágporszemnek a gametofiton[1092] megvédésében és biztonságos szállításában fontos szerepet betöltő külső burka (exine), valamint a pollentömlő kilépési helyéül szolgáló nyílásai is jelentősen eltérnek a harasztokétól és a nyitvatermőkétől. Az ősi kétszikűek ún. egybarázdás (monocolpat) virágporszemeinek a pollentetrádok[1093] külső (disztális) oldalán mindössze egyetlen nyílásuk (apertura) van. Ez jellemzi a Magnoliidae alosztály és az egyszikűek fajainak többségét. A kétszikűek három párhuzamos apertúrájú (ún. hárombarázdás = tricolpat) virágporszemei az evolúció[1094] során csak később - az alsó kréta korszak[1095] végén - jelentek meg.

- Fejlettek a vízszállító és a párologtatást csökkentő berendezéseik. A tracheák[1096] gyors vízszállítást tesznek lehetővé. A fotoszintézis[1097] produktumait rostacsövek szállítják, és a háncsban kísérősejtek jelennek meg .

Tracheák liánszárban (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Tracheák liánszárban (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Egyszikű növény kollaterális zárt edénynyalábjának keresztmetszete (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Egyszikű növény kollaterális zárt edénynyalábjának keresztmetszete (Fridvalszky Lóránt felvétele)

- A fásszár mellett a lágyszár kialakulásával, a vegetatív szervek (gyökér, szár, levél) sokirányú módosulásával és az életformák változatosságával új élőhelyeket (pl. édesvizeket, száraz, magashegyi és hideg vidékeket) népesíthettek be.

A zárvatermők a növényvilág legnagyobb fajszámú törzse. Mintegy 240 000 ismert fajuk több, mint 10 000 nemzetségbe és 450 családba tartozik. Az ember gazdasági tevékenységében is az összes növény közül a legnagyobb jelentőségűek.

Az általunk követett - a kétszikűek esetében Ehrendorfer, az egyszikűek esetében pedig Dahlgren, Clifford és Yeo munkájának Borhidi általi feldolgozásán alapuló - rendszerben a kétszikűeket 8 (Magnoliidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Rosidae, Dilleniidae, Lamiidae, Asteridae), az egyszikűeket 6 (Alismatidae, Aridae, Liliidae, Zingiberidae, Commelinidae, Arecidae) alosztályba soroljuk.[1084] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[1085] A földtörténeti középkor mintegy 195 millió évvel ezelőtt kezdődött és 60 millió évvel ezelőtt ért véget. Három nagy korszaka, a triász, a jura és a kréta 35, 35, illetve 65 millió éven át tartott. Korábbi szakaszukat üledékeik földtörténeti rétegekben való elhelyezkedése alapján alsó, későbbi szakaszukat pedig felső jelzővel illetjük (pl. alsó kréta, felső triász).

[1086] A monofiletikus út azt jelenti, hogy egy taxon egy ágon, és nem több vonalon jött létre.

[1087] A nektáriumok vagy mézfejtők a zárvatermő növények megporzó rovarokat csalogató, édes nedvet (nektárt) kiválasztó mirigyei. Megkülönböztetünk virágon belüli, ún. intraflorális nektáriumokat és virágon kívüli, de annak mindig a közvetlen közelében elhelyezkedő ún. extraflorális nektáriumokat. A termőlevelek összenövéseinél szeptális nektáriumok helyezkedhetnek el.

[1088] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[1089] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[1090] Az endospermium a mag táplálószövete (ún. magfehérje), amely a nyitvatermőkben még elsődleges (primer), mert az egyszeres kromoszómaszámú (haploid) női ivarú előtelepből (macroprothallium) jön létre, a zárvatermőkben pedig másodlagos (secunder), mert az embriózsák megtermékenyített központi vegetatív magjából keletkezik, és ennek következtében háromszoros kromoszómaszámú.

[1091] Gametofiton a kétszakaszos egyedfejlődés spórák létrejöttével kezdődő, egyszeres kromoszómaszámú (haploid) sejtekből álló szakasza, amelynek végén - számtartó osztódással - ivarsejtek (gameta) keletkeznek.

[1092] Gametofiton a kétszakaszos egyedfejlődés spórák létrejöttével kezdődő, egyszeres kromoszómaszámú (haploid) sejtekből álló szakasza, amelynek végén - számtartó osztódással - ivarsejtek (gameta) keletkeznek.

[1093] Pollentetrádok akkor jönnek létre, amikor a pollenanyasejtekben redukciós osztódással (meiosis) keletkező négy virágporszem együtt marad.

[1094] Az evolúció szó jelentése: fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulása a Föld története folyamán.

[1095] A földtörténeti középkor mintegy 195 millió évvel ezelőtt kezdődött és 60 millió évvel ezelőtt ért véget. Három nagy korszaka, a triász, a jura és a kréta 35, 35, illetve 65 millió éven át tartott. Korábbi szakaszukat üledékeik földtörténeti rétegekben való elhelyezkedése alapján alsó, későbbi szakaszukat pedig felső jelzővel illetjük (pl. alsó kréta, felső triász).

[1096] A trachea a zárvatermő növények és a leglevezetettebb nyitvatermők (Ephedra, Gnetum, Welwitschia) edénynyalábjaiban az alkotó sejtek (tracheatagok) herántfalainak részleges vagy teljes feloldódásával létrejött vízszállító cső.

[1097] A fotoszintézis folyamata során a növény fényenergia felhasználásával szervetlen anyagokból szerveseket állít elő.