Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A boglárkavirágúak rendje - Ranunculales

A boglárkavirágúak rendje - Ranunculales

Főként lágyszárúak és az északi mérsékelt öv lakói. Változatos felépítés és sok ősi bélyeg - apokarpikus termőtáj[1137], spirociklikus virágfelépítés[1138] - jellemző rájuk. A fellevelek és a virágkörök között gyakori az átmenet és nem ritka a virágalkotók módosulása /pl. mézfejtőkké,[1139] sarkantyúkká /. A porzó- és a termőlevelek száma általában sok. A termés tüsző, aszmag vagy bogyó. Az idetartozó fajok általában frissen vagy szárazon mérgesek, mert biológiailag aktív anyagokat (benzil-izo-kinolin-vázas vegyületeket vagy terpénalkaloidokat, szteroidszaponinokat, cianogén vegyületeket, protoanemonint) tartalmaznak. Sok növényt gyógynövényként is használnak.

Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A boglárkafélék családja - Ranunculaceae

Az északi extratrópusi tájak fajgazdag, széles elterjedésű családja. Az idetartozó 2000 faj többsége lágyszárú. Virágaik kétivarúak, rendszerint aktinomorfak[1140]. Virágtakarójuk egynemű vagy csészére és pártára tagolódik. Leveleik szórt állásúak vagy tőlevélrózsát[1141] alkotnak, és gyakran erősen tagoltak is lehetnek. Kora tavasszal virít a nedves mocsárréteken és ártéri erdőkben gyakori mocsári gólyahír (Caltha palustris) . Gabonaföldek egyéves gyomnövénye a sarkantyús virágú[1142] mezei szarkaláb (Consolida regalis) , keleti szarkaláb (C. orientalis) és a nyári hérics (Adonis aestivalis). Erdők, cserjések liánnövénye az erdei iszalag (Clematis vitalba). Az üde erdőkben gyakori salátaboglárka (Ficaria verna) levelei salátaként fogyaszthatók. Hasonló termőhelyet kedvel a berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) is. Nedves réteken közönséges a réti boglárka (Ranunculus acris) és a kúszó boglárka (R. repens), száraz gyepekben gyakran tömeges a sokvirágú boglárka (R. polyanthemos). Száraz gyepek és gyomtársulások adventív[1143] növénye a csőrös boglárka (R. psilostachys). A család értékes védett fajai a téltemető (Eranthis hiemalis) , a májvirág (Hepatica nobilis) , a selymes boglárka (Ranunculus illyricus) , a kökörcsinek (Pulsatilla spp.) valamennyi faja, a tavaszi hérics (Adonis vernalis) , a réti iszalag (Clematis integrifolia) , a farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia) és a pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) . Fokozottan védett a jégkorszaki reliktumnak[1144] tartott zergeboglár (Trollius europaeus). Magas hegyek díszei a katika-sisakvirág (Aconitum napellus) és az Aquilegia atrata .

Mocsári gólyahír (Caltha palustris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Mocsári gólyahír (Caltha palustris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Keleti szarkaláb (Consolida orientalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Keleti szarkaláb (Consolida orientalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Lángszínű hérics (Adonis flammea, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Lángszínű hérics (Adonis flammea, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdei iszalag (Clematis vitalba, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Erdei iszalag (Clematis vitalba, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Salátaboglárka (Ficaria verna, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Salátaboglárka (Ficaria verna, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti boglárka (Ranunculus acris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Réti boglárka (Ranunculus acris, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Téltemető (Eranthis hyemalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Téltemető (Eranthis hyemalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Májvirág (Hepatica nobilis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Májvirág (Hepatica nobilis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Selymes boglárka (Ranunculus illyricus, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Selymes boglárka (Ranunculus illyricus, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tavaszi hérics (Adonis vernalis, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Tavaszi hérics (Adonis vernalis, Ranunculaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Réti iszalag (Clematis integrifolia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti iszalag (Clematis integrifolia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Katika-sisakvirág (Aconitum napellus, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Katika-sisakvirág (Aconitum napellus, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Haranglábfaj (Aquilegia atrata, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Haranglábfaj (Aquilegia atrata, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A sóskaborbolyafélék családja - Berberidaceae

Főként fákat és cserjéket tartalmazó, mérsékelt övi család. Fajainak száma 650. Virágaik háromtagúak, termésük bogyó. Hazánkban a sóskafa (Berberis vulgaris) a család egyetlen őshonos faja. Virágtakarója kettős, bár a csésze- és a sziromlevelek színben alig térnek el. A porzószálak a szeizmonasztia[1145] jelenségét mutatják. Hosszúhajtásain 1-2 cm hosszú levéltövisek találhatók. A rövidhajtásokon fejlődnek ki a valódi levelek és az apró fürtvirágzatok. Bogyótermései C-vitaminban gazdagok. Száraz erdőkben és cserjésekben közönséges. A gabonarozsda (Puccinia graminis) köztigazdája. A borbolyafajok és az örökzöld kerti mahónia (Mahonia aquifolium) dísznövényeink.

Sóskafa vagy borbolya (Berberis vulgaris, Berberidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sóskafa vagy borbolya (Berberis vulgaris, Berberidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Gabonarozsda (Puccinia graminis, Basidiomycetes, Uredinales) telepe teleutospórákkal (Tóth Attila felvétele)
Gabonarozsda (Puccinia graminis, Basidiomycetes, Uredinales) telepe teleutospórákkal (Tóth Attila felvétele)

Kerti mahónia (Mahonia aquifolium, Berberidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kerti mahónia (Mahonia aquifolium, Berberidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1137] Apokarpikus (chorikarpikus) a termőtáj, ha a virág több termőlevele külön-külön alkot termőt.

[1138] Spirociklikus (hemiciklikus) az a virág, amelyben a virágtakaró-levelek körben (ciklusokban), az ivarlevelek pedig csavarvonal (spirális) mentén helyezkednek el.

[1139] A nektáriumok vagy mézfejtők a zárvatermő növények megporzó rovarokat csalogató, édes nedvet (nektárt) kiválasztó mirigyei. Megkülönböztetünk virágon belüli, ún. intraflorális nektáriumokat és virágon kívüli, de annak mindig a közvetlen közelében elhelyezkedő ún. extraflorális nektáriumokat. A termőlevelek összenövéseinél szeptális nektáriumok helyezkedhetnek el.

[1140] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1141] Tőlevélrózsa vagy tőrózsa (rozetta) a tőből eredő, rendszerint körben elhelyezkedő levelek összessége.

[1142] Sarkantyús a virág, ha valamelyik virágtakaró-levelén sarkantyúra emlékeztető függeléket visel.

[1143] Adventívek az adott terület flórájába emberi tevékenység következtében bekerült fajok.

[1144] A reliktumnövény korábbi földtörténeti korokból maradt meg egy adott területen.

[1145] Szeizmonasztia az érintésre vagy rázásra bekövetkező, inger irányától független helyzetváltoztató mozgás. A porzószálak pl. a rovarok érintésére megrövidülnek, és a portokok a bibére csapódnak.